Listina talentov SŠZ

Šach na školách, súťaže, tréning, ...

Listina talentov SŠZ

Odoslaťod Július Gajarský Ut Feb 16, 2010 10:18 pm

Majstrovstvá mládeže pre rok 2010 sú predo dvermi - a jedným z ich výstupov má byť aj aktualizácia Listiny talentov SŠZ. Preto je vhodné, aby sme si - ešte pred začiatkom majstrovstiev - zosumarizovali a vyjasnili informácie, ktoré sa tohto dokumentu týkajú. Budem rád, ak sa k tomu vyjadria, prípadne doplnia informácie aj tí, čo o tom vedia viacej.
Na stránke SŠZ som našiel tieto informácie:
História a súčasnosť (?) (informácia z 2008 22.8.2007 - Rudolf Diviak)

Pravidlá pre zápis do listiny talentov SŠZ

Listina talentov SŠZ je vydávaná tretí rok. Jej praktické využitie je malé, slúži len pre vyhodnotenie sústredení talentovanej mládeže, na ktoré prispieva SŠZ zo svojho rozpočtu. Napriek tomu sa dostala do povedomia verejnosti.

Pravidlá pre zápis do listiny talentov SŠZ platné v ročníku 2006 -2007

Do listiny talentov SŠZ sa zapisuje prvých pät hráčov z turnaja M SR, ak bola kategória obsadená aspoň dvadsiatim hráčmi, prvých troch hráčov, ak bola kategória obsadená menej ako dvadsiatimi hráčmi, Zápis do listiny platí dva roky. Do listiny sa zapisujú hráči z kategórií do 10 rokov , do 12 rokov, do 14 rokov, do 16 rokov a do 18 rokov.

Pravidlá pre zápis do listiny talentov SŠZ platné v ročníku 2007 -2008

V smernici SŠZ pre zriadenie tréningového strediska mládeže je zakotvená povinnosť mať v skupine aspoň polovicu detí, ktoré sú zapísané v listine talentov SŠZ. Pri minuloročných pravidlách zápisu do listiny talentov by nebolo možné vytvorenie nových tréningových stredísk. Preto bol žiadúce urobiť zmenu a zvýšiť počet detí v listine talentov hlavne v mladších vekových kategóriách :
- v kategóriách G8,G10,G12,B8,B10,B12 zapísať do listiny talentov hráčov, ktorí v turnaji M SR uhrali výsledok +1 (v sedemkolovom turnaji aspoň 4 body, v deväťkolovom turnaji aspoň 5 bodov),
- v kategóriách G14,G16,G18,B14,B16,B18 zapísať do listiny talentov prvých pät hráčov z turnaja M SR, ak bola kategória obsadená aspoň dvadsiatim hráčmi, prvých troch hráčov, ak bola kategória obsadená menej ako dvadsiatimi hráčmi.


Za turnaj M SR mládeže pre kategórie do 8 rokov sa považuje M SR v rapid šachu. Pre ostatné kategórie sa berie do úvahy iba výsledok z oficiálneho turnaja M SR mládeže .


Súčasnosť (?) Budúcnosť - dokument schválený VV SŠZ 29.11.2009

Kritériá pre zaraďovanie do Listiny talentov SR

1. Všetky výhody vyplývajúce zo zaradenia do Listiny talentov ostanú zachované.

2. Do Listiny talentov sa budú zaraďovať deti, ktoré sa zúčastnia na MSR jednotlivcov v jednotlivých ročníkoch. Zaradenie bude platiť do nových MSR.

3. V kategóriách do 8 a 10 rokov na MSR v praktickom šachu, bude rozhodujúcim prvkom dosiahnutie výsledku nad 75 % (60 % na ME, MS).

4. V kategóriách od 12 rokov vyššie na MSR v praktickom šachu, bude rozhodujúcim prvkom dosiahnutie výsledku plus 6 a vyššie v 9-kolovom turnaji a plus 5 a vyššie v 7-kolovom turnaji.

5. Do Listiny talentov budú zaradené len deti, ktoré nebudú mať v sledovanom období žiadny disciplinárny priestupok, resp. záväzok voči SŠZ.

6. Listinu talentov zverejní po každých MSR v praktickom šachu sekretariát SŠZ.

7. Do Listiny talentov bude môcť byť doplnený mladý šachista, ktorý dosiahne zhodný bodový výsledok, aký je požadovaný na MSR, ak ho dosiahne na ME, resp. MS jednotlivcov.


Schválil VV SŠZ na zasadnutí dňa 28. 11. 2009 uznesením U03-09-2009.

Možno teda by bolo dobré, keby sme si pripomenuli odpoveď aspoň na základné otázky:
1. Aká je aktuálna (resp. posledná) Listina talentov SŠZ?
2. Aké je jej aktuálne (momentálne považované za platné) využitie? (platí to, čo sa píše k listine talentov v sezóne 2007/2008 teda to, že slúži pre potreby zakladania TSM?)
3. Aké bude využitie Listiny talentov SŠZ (podľa kritérií schválených VV SŠZ v novembri 2009) vytvorenej po MSR?

Vopred ďakujem všetkým, ktorí k danej problematike vnesú jasno.
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Listina talentov SŠZ

Odoslaťod Július Gajarský Ne Feb 21, 2010 10:07 pm

No - nula bodov, MSR mládeže začali - konkrétnych odpovedí zatiaľ niet - až na vyjadrenia Ľuba Ch. v MSR mládeže 2010 ...

To Ľubo - v nadväznosti na naše (Tvoj a môj) príspevky v DF k MSR mládeže -

Prečo sa obraciam konkrétne na Teba? Zrejme by si do toho mohol vniesť viac jasno - ak to chápem niečo ako Legislatíva SŠZ - teda Kritéria pre zaraďovanie na Listinu talentov SŠZ a tiež nadväznosť na TSM - aby si chápal - človek zriadi "na zelenej lúke" podľa dokumentov SŠZ Tréningové stredisko mládeže, vyjde to v uznesení VV SŠZ, dva roky ho "živí" - s takmer nulovou podporou SŠZ a keď ide s projektom na získanie podpory pre jeho činnosť napr. na mesto či VÚC zistí, že nič vlastne nemá ako zriaďovateľ v ruke, navyše aj to, čo ako tak považoval za platné - počnúc LT, uzneseniami VV SŠZ k tejto oblasti či smernicou pre zriaďovanie TSM je na "vode"... Uznaj, že ťažko sa takto s mládežou pracuje...

P.S.
Zo 14 členov nášho TSM (z , ktoré sme zriadili v roku 2008, podľa platných kritérií a aktuálnej listiny talentov) je na MSR v Ružomberku 12 (z toho všetci 7 čo boli na LT). Samozrejme, venovali sme sa v rámci tréningov a prípravy aj ostatným a na MSR je z Trnavy a Modranky ešte ďalších 5 hráčov...
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Listina talentov SŠZ

Odoslaťod Jozef Rachela Po Feb 22, 2010 9:10 pm

Pán Gajarský, myslím že Lubo Vám to už dostatočne objasnil, ja by som dodal len to, že otázky ktoré chŕlite/neviem ako to stíhate, keď Ste pracovne činný a ešte aj organizujete šachovú prácu s mládežou v Modranke/ sú vlastne výsledkom toho, že predchádzajúci stav nebol uspokojivý a hlavne nepriniesol očakávené výsledky. Na predošlej LT bolo už vyše 150 detí. Nie, že mne by to vadilo, ale uznajte, to nezodpovedá realite. Výhody, ktoré z toho plynuli pre
dotyčné deti nakoniec pôsobili kontraproduktívne.
Toto chceme zmeniť. Určite že na svete nie je nič ideálne a všetko sa dá robiť a aj vysvetlovať si ináč. Cieľ je však jasný. Chceme vyššiu šachovú úroveň našej mládeže a vďaka aj Vám, že nám v tom pomáhate. A spoločne ju dosiahneme.
Jozef Rachela
 
Príspevky: 377
Založený: Po Feb 23, 2009 9:49 am

Re: Listina talentov SŠZ

Odoslaťod Július Gajarský Po Feb 22, 2010 11:45 pm

Ďakujem za odpoveď i vysvetlenie.

Aj ja verím, že spoločným úsilím (a ťahaním za jeden povraz - pokiaľ možno nie každý opačným smerom) a prispením všetkých zainteresovaných, ktorí sa venujú šachovej mládeži na Slovensku (vedenie SŠZ, tréneri, rodičia, šachové kluby,..., možno aj školy...) máme na to, aby sme dosiahli vyššiu úroveň nášho mládežníckeho šachu a presadili sa aj z medzinárodného hľadiska...

K tomu je zrejme potrebné, aby sme hovorili "rovnakým jazykom" :) a navzájom sa chápali... V otázke Listiny talentov by možno pohlo veci dopredu napr. to, že by sa ujednotilo, čo od Listiny talentov očakávame, na čo má slúžiť a potom podľa toho postupovali... Chápem to - podľa toho, čo sa tu uviedlo z dokumentov a prijatých uznesení VV SŠZ - že by to mohlo fungovať takto (odvíjajúc sa od koncepcie práce s mládežou):

Listina talentov - podľa uznesenia z novembra - (možno presnejšie TOP listina talentov SŠZ) - podľa uvedených kritérií v nej bude 10 až 15 talentov - a táto skupina bude mať výhody uvedené napr. vo Vašom príspevku (podporu pri reprezentácii na MS., ME, hradenú významnú časť sústredení, príspevky na individuálny tréning či trénerov... samozrejme podľa možností SŠZ - a prípadne získaných dotácií od MŠ či sponzorov - cielených na mládež...)

Listina talentov - v zmysle doterajšieho chápania a kritérií (alebo napr. prvých 5 z každej kategórie na MSR, prípadne medailisti z MSR v rapide..., najlepší z Grand Prix mládeže) - zaradených 100 až 120 talentov - slúžila by ako doteraz na zriaďovanie TSM (po splnení uvedených kritérií na zaradenie, plus napr. kritériá pre trénerov...) - zo SŠZ by mali "formálnu podporu - priznaný štatút TSM (predstava 12 až 16 TSM po celom Slovensku obdoba terajších - ak chceme sú považované za regionálne...), metodickú podporu a základný - symbolický príspevok na organizáciu a fungovanie.... napr. 100 euro - na svoju činnosť by ale už boli podporované KŠZ - podľa výsledkov, počtu členov, aktivít pre rozvoj šachu v danom regióne... - viď Ondrejov príspevok - teda pri výške podpory by zohľadnené napr. aj organizácia turnajov pre mládež , táborov, sústredení...) - aby to nebola len formálna paušálna podpora, ktorá ozaj TSM k ničomu nepodnecuje...

A už dokončím aspoň stručne aj ostatné úrovne (boli už dostatočne preberané vo fórach tu na stránke... - príprava mládeže v rámci klubov - (v podstate každý klub by sa mohol a mal venovať aj mládeži - tréneri z radov ostatných členov šachových klubov... tu by podpora bola v podstate len metodická či na konkrétne podujatia pre takéto kluby - napr. tie, čo sa zúčastňujú dorasteneckej ligy, súťaží MSR družstiev žiakov či ak organizujú podujatia pre mládež, vrátane náborových turnajov, GPX...

Základný level - náborový - podpora - po dohode s MŠ - na školách (vedúci šachových krúžkov na školách, škôlkach, v CVČ..., spolupráca pri turnajoch a súťažiach organizovaných MŠ...) - tu jen zabezpečenie a pomoc pri organizácii podujatí, vrátane zapožičania materiálu, poskytnutia rozhodcov...

Asi toľko - verím, že diskusia aj na túto tému prebieha v kuloároch počas MSR (hádam sa mi podarí aspoň na jeden deň zúčastniť sa...)
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Listina talentov SŠZ

Odoslaťod Martin Huba Ut Feb 23, 2010 9:59 am

Pán Gajarský, myslím, že začíname byť zajedno...

Presne tak, ja som presvedčený, že ak má fungovať systém TSM (alebo ako ja to pre seba nazývam "regionálnych rozvojových šachových centier", ktoré by pokrývali viac činností ako TSM, čo Ondro Danada už odhalil :) ), musíme (SŠZ) systémovo spolupracovať s KŠZ. SŠZ navyše aj chce spolupracovať.

1. zo SŠZ nedám ani cent "symbolicky", môžeme dať viac ako 100 EUR, ale na konkrétne aktivity (školenia vedúcich krúžkov, klubových trénerov, náborové turnaje v "bielych" miestach, rapid dospelých v kraji, trénovanie talentov, sústredenia, PR akcie, možno organizácia MSR v nejakej kategórii....)
2. Ak napríklad KŠZ dajú zo svojho euro za člena (okolo 4000), SŠZ by vedel alokovať minimálne rovnakú sumu, s tým, že by vyrovnal "regionálne rozdiely"...
3. Táto suma musí byť dlhodobo udržateľná, to znamená, musí byť alokovaná z členského a nie z dotácií MŠ SR (vec nastavenia, už pár mesiacov nad tým veľa rozmýšľam)
4. Takto by sme vedeli cielene do rozvojových aktivít v regiónoch dať okolo 8-10 000 EUR ročne.. Nie je to veľa, ale keď si uvedomíte, že GPX mládeže nás vyjde tak do 2000 euro na celom Slovensku, nie je to až tak malá suma...
5. zapojiť sa musia všetky kraje inak ja osobne nebudem mať záujem (dopadli by sme tak ako v prípade GPX rapidu dospelých, 4 kraje nebudú v tomto roku robiť nič)

Pekný deň
Obrázok používateľa
Martin Huba
 
Príspevky: 3859
Založený: Ut Feb 12, 2008 8:44 pm

Re: Listina talentov SŠZ

Odoslaťod Július Gajarský So Mar 20, 2010 1:14 pm

Je dobre, keď sa veci hýbu dopredu...
MSR mládeže pre rok 2010 v Ružomberku sú za nami - odporúčam, aby sekretariát SŠZ v zmysle bodu 6. zverejnil Listinu (top) talentov - na základe kritérií, ktoré prijal VV SŠZ na svojom zasadnutí 29.11.2009 a ten jasnejšie vyjadril., čo znamená v praxi bod
1. Všetky výhody vyplývajúce zo zaradenia do Listiny talentov ostanú zachované.
. Pripravujú sa sústredenie Talentovanej mládeže, je potrebné aby bolo jasné, kto bude mať nárok na akú podporu... a tiež bude jasnejšie, pre ostatné talenty, ktoré budú mať prípadne záujem sa sústredení zúčastniť.

A bolo by dobre zaujať aj stanovisko k "širším" listinám talentov - podľa kritérií, tak ako boli tak ako boli prijaté pre potreby zriaďovania TSM (nazvime ich v zmysle slovníka pána prezidenta trebárs regionálnymi...) - aj v tejto oblasti sa treba pohnúť z miesta - pozícia mŕtveho chrobáka nie vždy veci prospeje... Deti vyrastajú, pôvodné listiny talentov už prežili dva ročníky MSR - zrejme aj TSM sa tomu budú musieť prispôsobiť...

A ešte otázka pre pána Hubu - chystá sa/robí sa niečo na získaní či presvedčovaní KŠZ, aby sa napĺnaní tých piatich bodov, ktoré uvádzate vo svojom predchádzajúcom príspevku?
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Listina talentov SŠZ

Odoslaťod Jozef Rachela Ne Mar 21, 2010 7:31 pm

Dobrý večer,
na novej LT bude po MSRM zatial 13 detí, teda tí, čo dosiahli v 9-kolách min. 7,5 bodu a v 7 kolách 6 bodov a viac. Pribudnú k nim ešte deti
z MSR do 8 rokov, ktoré splnia kritériá a deti, ktoré splnia kritériá na MS, resp. ME.
Okrem morálneho ocenenia, budú mať výhodu štartovať na turnajoch GPX tak ako predtým, bez štartovného. Na sústredeniach poriadaných
SŠZ budú mať podstatné zľavy z čiastky "školného". Týchto sústredení bude ešte v tomto roku minimálne päť až šesť.
Propozície sústredení budú uverejňované na zväzovej stránke SŠZ.
Jozef Rachela
 
Príspevky: 377
Založený: Po Feb 23, 2009 9:49 am

Re: Listina talentov SŠZ

Odoslaťod jogo Ne Mar 21, 2010 7:43 pm

p. Rachela: v pravidlach GPX je uvedene: turnaj kladie minimálne nároky na hráča t.j. žiadne alebo minimálne štartovné. Co mam skusenosti s turnajmi GPX v Trnavskom kraji, tak vazne to startovne nie je ziadne. Takze to davat ako nejaku vyhodu je velmi zvlastne...
jogo [Bury Rastislav]
http://chess-calendar.eu
Obrázok používateľa
jogo
 
Príspevky: 1139
Založený: Po Jan 28, 2008 5:39 pm
Bydlisko: Búry Rastislav, Bratislava

Re: Listina talentov SŠZ

Odoslaťod LuboChess Ne Mar 21, 2010 9:13 pm

Malo byť (mysleno) nie GPX, ale GP - Grand Prix rapid (dospelých)
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Listina talentov SŠZ

Odoslaťod Július Gajarský Ne Mar 21, 2010 9:56 pm

Jogo - výhody, ktoré spomína pán Ráchela sa zrejme netýkajú GPX mládeže - tie sú ozaj so žiadnym alebo len symbolickým vkladom - a navyše obmedzenie ELOm 1550 väčšinu talentov na Grand Prix mládeže ani nepustí - ale GPX v rapid šachu - napr. zo známych propozícií na 1.turnaji v Prievidzi je
Vklad do turnaja: 14,- €, 8,- € ženy, seniori - ročník 1949 a starší, mládež - ročník 1992 a mladší a 4,- € prihlásení hráči a hráčky uvedení na listine talentov SŠZ
alebo na 2.turnaji Slovan Bratislava má v propozíciách vklad: 15 €, 10 € pre: dôchodcov (nar. 1949 a skôr), žiakov (nar. 1995 a neskôr), ženy, členov ŠK Slovan - Hráči a hráčky uvedení na listine talentov SŠZ (prihlásení do 23.4.2010) uhrádzajú vklad vo výške 50% základného štartovného...

Myslím, že zaujímavejším a systémovejším spôsobom podpory je zľava pri rozbiehajúcich sa sústredeniach talentov...

V mojej pôvodnej otázke však chcelo byť aj to, aby sa zodpovední zo SŠZ vyjadrili k tomu, ako sa postaví zväz k tomu čo je uvedené pri samotnom zámere Listiny talentov - dokumente ešte z roku 2008 - uvádzam nižšie. To, čo schválil pod kritériami VV SŠZ v novembri 2009 sa dá chápať ako podpora "TOP" talentov (vrchol pyramídy podpory šachu detí a mládeže - ako sa uvádza aj v schéme podpory cca 1000 detí v náborových turnajoch - 100 v Listine talentov - 10 v TOP skupine talentov...) - pozri http://www.chess.sk/index.php?page=clanok&id=280, kde je pre túto skupinu talentov uvedené:
Formy práce : Účasť na seminároch a prednáškach osobností svetového šachu,
individuálne konzultácie so špičkovými hráčmi, podpora štartu na
turnajoch s cieľom splnenia normy IM, WIM .
Forma dotácie : Príspevok hráčovi na časť nákladov pri účasti na podujatí v rámci
programu TOP tréningovej skupiny.


Pri zavedení pojmu "Listina talentov SŠZ" bolo stanovené:

Majstrovstvá SR mládeže jednotlivcov, Listina talentov SŠZ
(popis dotačného titulu)

Oblasť práce : Výber športovo talentovanej mládeže
Cieľová skupina : Všetci hráči a hráčky turnajov M SR mládeže v šachu
( B10, B12, B14, B16, B18, G10, G12, G14, G16, G18 ),
všeti hráči a hráčky turnajov M SR mládeže v rapid šachu ( B08, G08).
Cieľ projektu : Konfrontácia hráčov v mládežníckych kategóriách v rámci SR ,
výber športovo talentovanej mládeže, nominácie do reprezentácie SR ,
podpora úspešných trénerov v regiónoch.
Formy práce : Usporiadanie turnajov M SR švajčiarskym systémom.
Forma dotácie 1 : Príspevok organizátorom turnajov na náklady spojené s realizáciou
turnajov M SR mládeže.
Forma dotácie 2 : Príspevok trénerom mládeže v regiónoch prostredníctvom úspešných
hráčov v turnajoch M SR mládeže ( trénerské poukazy ).


Zdôvodnenie zámeru

Turnaje majstrovstiev SR v šachu mládeže sa hrajú švajčiarskym systémom a sú otvorené pre všetkých členov SŠZ v príslušných vekových kategóriách. Je to v súčasnosti prakticky jediná možnosť konfrontácie širšej skupiny mládeže v rámci Slovenska.
Turnaje slúžia ako kritérium pre výber športovo talentovanej mládeže. Splnením podmienok získava hráč právo na zápis do Listiny talenov SŠZ, tento zápis platí dva roky. Samotná skutočnosť zápisu neposkytuje hráčovi možnosť prijímať dotáciu. Hráč túto možnosť získa zaradením sa do práce v tréningovom stredisku mládeže (TSM). Dotáciu však nedostane hráč priamo, ale jej príjemcom je zriaďovateľ strediska. Táto politika je zameraná na vytvorenie podmienok pre prácu športovo talentovanej mládeže v skupinách, vedených skúseným a kvalifikovaným trénerom.
Zápis do listiny talentov je aj morálny motivačný impulz. Mal by byť signálom pre rodičov, funkcionárov klubov a samozrejme aj hráčov, aby hľadali cesty na zapojenie do intenzívneho výcvikového programu.
Častým predmetom kritiky odbornej aj laickej verejnosti je skutočnosť, že prekážky v účasti na turnaji M SR znamenajú pre hráča stratu možnosti byť zapísaný do Listiny talentov SŠZ. Naozaj je to tak v plnom rozsahu iba vtedy, ak sa hráč M SR nezúčastní dva roky po sebe, lebo zápis do Listiny talentov SŠZ má dvojročnú platnosť. Navyše treba brať do úvahy skutočné dôsledky, ktoré strata možnosti zápisu do Listiny talentov SŠZ prináša. Skutočnou stratou je spoločenská stránka - hráč v Listine talentov SŠZ nie je a jeho okolie nedostalo signál o úspešnosti jeho doterajšej práce. To je asi plný výpočet strát. Je treba totiž zobrať do úvahy skutočnosť, že v súčasnosti je výška dotácie na jedného člena TSM z listiny talentov porovnateľná s nákladmi na štart v turnaji M SR mládeže. V praxi by ani možnoť začlenenia hráča do niektorého TSM nemala byť ovplyvnená skutočnosťou, či v listine talentov zapísaný je, alebo nie je. Kluby, ktoré zriadili TSM, majú záujem o čo najväčší počet perspektívnych hráčov. Je logické, že prednostne zaradia do skupiny svojich členov, ale aj požiadavky ekonomiky tréningového procesu v skupinovom tréningu, aj potreby kvality poslucháčov nahrávajú záujemcom z iných klubov.
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Ďalšia

Naspäť na Deti a mládež

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 3 hostí.