PODPORA HRÁČOV A HRÁČIEK MLÁDEŽNÍCKYCH KATEGÓRII

Šach na školách, súťaže, tréning, ...

Re: PODPORA HRÁČOV A HRÁČIEK MLÁDEŽNÍCKYCH KATEGÓRII

Odoslaťod Saša Riabov Po Jún 18, 2018 10:39 pm

Pani Kľučková, žiaľ, klopete na nesprávne dvere, ktoré sú navyše dokorán otvorené.

Igor Štohl, ku konštatovaniu toho, či vo VV boli a naďalej sú kompetentní so šachovou odbornosťou v tejto veci, budem mať pre Teba vážnu otázku na posúdenie nižšie. Na všetky ďalšie útoky odpovedať nebudem, myslím si, že z toho, čo napíšem sa mnohým aj bez toho dokážu aspoň sčasti pootvoriť oči.

Problém je oveľa hlbší, ako ho p. Kľučková popísala. V čase pred voľbami som ho nechcel vyťahovať, aby nebol vnímaný len ako súčasť kampane. Nemal som chuť to v tomto čase už ani vôbec riešiť, ale keďže ste ho vytiahli a poukazujete pritom veľmi nešťastne a krivo na mňa. Teda na toho, čo som sa ako jediný, celú dobu, snažil s tým niečo urobiť, mi neumožňujete ostať bokom.

Spôsob rozdeľovania ministerských peňazí na tréningy detí
Problém spočíva v tom, že z prostriedkov Národnej akadémie a prostriedkov reprezentácie sa vo veľkom rozdeľujú peniaze na tréningy detí, ale aj starších, a to bez akejkoľvek diskusie, či dokonca čo i len informovania výkonného výboru. Rozhoduje o nich jediný človek, ktorý ignoroval dokonca aj riaditeľa Národnej akadémie (peniaze idú z kapitoly Národnej akadémie!). A čo je dôsledkom? Začali sa sťažovať viacerí rodičia, že sa dopočuli, že niektoré deti majú tréningy od zväzu a ich nie, a to aj napriek tomu, že dosahujú najlepšie výsledky a že im zväz, ktorého vedenia som bol súčasťou je celý na nič, keď im ani trochu nepomáha. Ako je taká situácia možná? Na druhej strane neexistuje žiadna regulácia toho, v akom rozsahu sa tieto tréningy prideľujú. Jeden dostane 200, druhý 500, tretí 1000. Vycucané z palca, bez akýchkoľvek kritérií. Len v Národnej akadémii sa tento a minulý rok minulo a plánuje minúť 13.000 € a okrem toho sú ešte aj tréningy reprezentácie. Málokto vie, že sa takéto tréningy hradené zväzom rozdeľujú a vôbec nikto nevie, čo by mal splniť, aby mu takýto nárok vznikol a v akom rozsahu.

Keď porovnávate prípad s Vikinou, ktorý bol celý nešťastný najviac pre mňa, nakoľko som s ním mal sám vážne systémové výhrady a zároveň som musel vnímať aj situáciu, ktorú veľmi dôverne poznám a dostával som tak "facky" aj z jednej aj z druhej strany. V tomto prípade bolo odlišné to, že o ňom, prvý a zároveň aj poslednýkrát, kolektívne rozhodol celý výkonný výbor s kontroverznou vnútornou diskusiou, že v tejto veci musí byť nastolený systém. Ako sa odvtedy teda systém "nastolil"? Jednoducho. Už o týchto podporách viac nerozhodoval výkonný výbor, ale len jeden človek, ktorý výkonný výbor ani riaditeľa NA nijak neinformoval. Stačil tandem Paleček - Szucs a zväzové peniaze odchádzali ta-dam bez hocičoho a bez toho, aby o tom ktokoľvek, čokoľvek vedel, lebo nešli cez verejne publikované hlasovania - a to vrátane prezidenta, vrátane ostatných členov VV a aj vrátane riaditeľa Národnej akadémie! Stačil jeden tandem s heslom od internet bankingu.

Keď som sa len čisto náhodne dozvedel o tom, že sa tréningy "rozdávajú" a zároveň, že sú rodičia, ktorí o ničom nevedia a sťažujú sa na zväz, ako im v ničom nepomáha, začal som sa viac pýtať a aby sa nastolil aspoň nejaký systém, prišiel som s aspoň nejakým návrhom, ako by sa takéto podpory rozdeľovali spravodlivo tak, aby ich každý mohol očakávať, keď splní kritériá. Návrh možno nebol dokonalý, ale v systéme, keď sa prideľujú ad hoc a v ad hoc rozsahoch je akýkoľvek pravidlami určený systém, o ktorom môžu rodičia vedieť ako funguje vždy lepší a spravodlivejší. O čo pikantnejšia je ešte celá záležitosť, keď ide o rozdeľovanie ministerských peňazí, ktoré bude možno v takom prípade nutné dokonca vracať! Aj tak je ale najvážnejší problém, koľko nespravodlivosti takéto konanie spôsobuje, keď jedni rodičia si všetko platia sami a tí ostatní sú "šťastnejší".

Otvorenie témy na aprílovom zasadnutí VV SŠZ - ústne zabitá diskusia - všetko je vraj v najlepšom poriadku
Toto sa stalo koncom apríla na osobnom zasadnutí počas ME žien v Poprade. Na osobnom zasadnutí VV Paleček napokon všetkých ústne presvedčil, že chyba je len v tom, že rodičia si sami nevedia naštudovať, že takýto nárok majú a že on nebude každého jedného o tom informovať (ako keby ich boli desiatky oprávnených...). Rovno na to som ho požiadal, nech nám teda ukáže taký dokument, kde sa o tom hovorí, nakoľko povedal, že všetko máme na chess.sk. Neodpovedal. Požiadal som ešte raz. Opäť to isté. Uzavrelo sa to tým, že sme sa vo VV dohodli, že nám Paleček tento dokument zašle členom výboru do emailu po skončení schôdze.

Zhruba o dva dni po zasadnutí som P. Palečkovi v kópii na členov VV a členov Kontrolnej komisie zaslal dopyt na preposlanie uvedného dokumentu, ktorý si vraj rodičia majú vedieť nájsť sami a kde je všetko o nárokoch a ich rozsahoch uvedené. Jeho prvá odpoveď bol čistý výsmech k dohode zaslať taký dokument - všeobecne odkázal na stránku chess.sk. Po ďalšom naliehaní poslal dokument, ktorý má dve A4 strany a hovorí o tom, že Konferencia SŠZ schválila niekoľko tisíc eur Národnej akadémii bez akejkoľvek ďalšej podrobnosti, z ktorej by ktokoľvek z VV, či dokonca samotný údajný rodič mohol čosi o akýchsi nárokoch vyčítať. A do tretice po tom začal hádzať vinu naokolo seba, čo je najkomickejšie, že sa tak stalo až po 3 predchádzajúcich klamstvách - prvom na zasadnutí a dvoch ďalších v mailoch. Samozrejme aj to bolo klamstvom štvrtým. Realita je totiž taká, že sumy, ktoré on sám bez konzultácie s kýmkoľvek, si jednoducho (prepáčte, že tak musím povedať) "cucá z palca". Preštudoval som tiež všetku legislatívu, ktorá súvisí s touto témou (asi 10 dokumentov) a v žiadnom táto úprava nie je. To ešte len potvrdilo Palečkove utútlavanie celej veci. Celá táto konverzácia prebiehala v emailoch na kópii s celým VV a celou KK SŠZ a ak bude Peťo Paleček chcieť, môžeme ju pre posúdenie zverejniť aj doslovne.

A preto si, pani Kľučková, ani nikto iný nemohol prečítať, že prípadov, ako bol ten Vikin bolo od tej doby strašne veľa, avšak už žiadne neschvaľoval VV a preto neexistovali o nich žiadne záznamy, čo je ešte katastrofálnejšie. A nevedel o nich nik, ani členovia výboru. Vedel o nich Paleček a Szucs, ktorý peniaze z účtu odosielal a nerobme si ilúzie, že za normálnych okolností by to akémukoľvek sekretárovi zväzových peňazí prišlo neobvyklé.

Celá záležitosť nabrala ešte komickejšie rozmery, keď Paleček pri týchto faktúrach hrubo porušil Ekonomickú smernicu, ktorú sám vo februári veľmi urgentne pretláčal obvolávaním členov výboru bez akejkoľvek diskusie k 7-stranovému dokumentu. Pretože nielen, že o prideleniach tréningov nikto nevedel, ale ani samotné úhrady faktúr neboli schvaľované VV SŠZ, čo hrubo odporovalo smernici, ktorú sám presadil. Celé to fungovalo tak, že Paleček pridelil tréning aj jeho rozsah a Szucs ho zo zväzových peňazí zaplatil a pritom nik o tom nevedel. Čiže prehoďme to do situácie s Viki - žiaden pohon by nevznikol, keby takto vychytralo vtedy VV postupoval - my sme ale asi boli väčší hlupáci ako tento tandem...

Keď som na tieto faktúry narazil, otvoril som teda novú tému, že ako je možné, že boli uhradené faktúry bez rozhodnutia VV. Tak sa genéza tohto príbehu posunula a dostávame sa ku vôbec prvému hlasovaniu VV o schválení faktúry za tréningy (Markoš Sučíková, o ktorom ste už začali písať Vy) - tie ostatné predtým sa vyplatili bez rozhodnutia VV. Lenže nejde o schválenie podpory - tú už schválil Paleček bez pravidiel a bez diskusie s kýmkoľvek (tréning už dokonca aj celý prebehol), v rozsahu akom on sám chcel. Išlo už len o "formálne" schválenie jej preplatenia.

Rozuzlenie hlasovania, v ktorom som sa zdržal hlasovať

A dostávame sa k problému, ktorý Peter Paleček nebol ochotný vysvetliť a až keď sa kleplo po probléme, že už aj samotné úhrady odporujú Ekonomickej smernici, tak po 2 mesiacoch týchto naťahovačiek prišiel návrh na hlasovanie vo VV, kde som sa vyjadril, že sa zdržiavam hlasovania, hoci celkom oprávnene som mal byť proti. Nakoľko aj ostatní členovia výboru videli, ako Paleček niekoľko krát v priebehu týchto dvoch mesiacoch zavádzal a úmyselne tutlal veci v tejto téme, tak napokon viacerí z nich v radšej nehlasovali vôbec a uznesenie schválené nebolo.

Prvý kto by mal Jánovi Markošovi vysvetľovať nepreplatenie musí byť Peťo Paleček, keďže ho navliekol sám do niečoho, o čom on sám rozhodovať nemohol a ak ho takto obláznil, mal by si to s ním vysporiadať sám, pretože boli členovia VV, ktorí už viac nechceli, aby boli bez akéhokoľvek systému vyplácané podpory "p. Palečkom".

Pripomínam, že súčasťou celej komunikácie bola aj Kontrolná komisia vrátane Martina Sklára, ktorí v iných veciach sám od seba inicioval riešenie rôznych problémov.

Problém 200 €
Prečo práve 200? Na základe čoho? Prečo nie viac, prečo nie menej, prečo iní naozaj dostali viac? Pani Kľučková hovorí o Svetlane, že je najlepšia juniorka, tak prečo v takom systéme niekto iný dostane viac ako najlepšia juniorka? Nemala by aj ona dostať oveľa viac ako 200€? Pretože, keď neexistujú žiadne pravidlá, tak naozaj ľudia môžu ďakovať nekonečnej štedrosti p. Palečka, tak ako to tu predviedla p. Kľučková v príspevku vyššie. Chápeme tej logike, do akej pozície stavia on sám ľudí voči sebe? Ona neďakovala zväzu (!), ale "štedrosti" p. Palečka. Ten ich asi rozdeľuje zo svojho, keď žiadne pravidlá na použitie zväzových peňazí sám nepotrebuje. Pretože tak sa človek chová iba ku svojim vlastným peniazom.

Dalej sa tymto verejne chcem podakovat P.Paleckovi, ktory navrhol mojej dcere za najlepsi SVK vykon na ME 2017 - 8.miesto v kat . D18
http://chess-results.com/tnr296091.aspx ... =30&snr=14
odmenu vo forme treningu s GM Markosom v sume 200eur, na zaklade ktoreho si uhrala na ME zien WIM normu.


Problém iných rodičov
A potom tu máme zase rodičov iných detí, ktoré majú silné výsledky, ale p. Paleček im nezavolá, aby bol na nich "štedrý". Silou mocou zo mňa páčil, o koho ide a strašne ho hnevalo, že nechcem ich mená povedať, lebo by problém narýchlo "štedro uhasil" a kopu iných, čo sa neozvú by sa o možnostiach podpory znova nedozvedeli vôbec.

Žiaľ mnohé iné vyjadrovania Petra Palečka vo mne spôsobili iba to, že ho vnímam ako človeka, ktorý v akomkoľvek okamihu bez najmenšieho problému zaklame, len aby "zabil" diskusiu. Dodatočne to človek zistí a čo potom?

A potom odrazu príde niekto, kto tu povie, že je rád, že vo VV naďalej sú ľudia, ktorí vedia kompetente veci s mládežou posúdiť...

Otázka nielen na Igora
Igor v tomto smere mám teda len jednu otázku: Je kompetentné vyradiť z Národnej akadémie hráčku, ktorá ako jediná doniesla z ME mládeže medailu za posledné dva roky? Čo si o tomto kroku ako odborník na perspektívu mladých (bez irónie) myslíš? A ako asi myslíš, že dopadla výzva k tejto veci od takého neodborníka ako som ja?

Pretože druhý obrovský problém je tvorba Listiny talentov, ktorá sa spravuje interným predpisom, avšak ona samotná si ani pri členoch Národnej akadémie nedáva námahu zdrojovať výsledky, na základe ktorých je tvorená. Pri ľahkom preverovaní súladu s predpismi som narazil na veľké problémy pri jej tvorbe a že ľudia nespĺňajú pravidlá na ich zaradenie. Ak o tom nerozhodujú pravidlá, ktoré sú navyše spísané, tak potom čo? A na druhej strane je z Národnej akadémie vyradený jediný hráč, čo doniesol medailu z ME mládeže. Ako si toto vysvetliť Igor, nevieš mi poradiť? - pýtam sa bezakejkoľvek irónie, lebo je to fakt vážne, že sa začali diať takéto veci a ľudia sa naozaj začínajú báť Palečka.

Podpora mládeže a naša skvelá budúcnosť
A keby som chcel byť ešte naozaj veľmi zlý, tak z takmer prázdneho volebného prospektu, ktorý predstavil tím Zdeňka Gregora mi v hlave utkvela iba jedna všeobecná fráza o podpore mládeže. Činnosť v tejto oblasti by mal zrejme zlepšiť ten istý človek, o ktorom je reč v celej tejto záležitosti. Ja sa obávam, že iba pokryť túto oblasť pravidlami pri človeku, ktorý bez problémov klame a nemal doteraz problém takto konať so zväzovými peniazmi ani zďaleka nemôže stačiť. A to je v podstate len jedna vec, ktorú sa podarilo odhaliť, ako v skutočnosti spojenie Palečka s uhrádzateľom peňazí z účtu na sekretariáte fungovalo... Aj preto sme s Františkom v tejto oblasti v každom prípade trvali na personálnej výmene aj za cenu časových nákladov, pokým do nej nový človek nabehne.

Vec je totiž taká, že tu sa reálne už niektorí reprezentanti začínajú báť, že si pohnevajú "štedrého" p. Palečka a o tom by to asi nemalo byť, že niekto za zväzové peniaze, ktoré majú byť používané celkom inak, si prinajmenšom buduje svoj kult a svojich ľudí, ktorí ho potom ospevujú a robia ako on chce, alebo sa ho jednoducho boja.

:idea:
_____________________________

Sú aj iné prípady spolupráce ničím neobmedzeného tandemu?
To, že si Szucs a Paleček takto dobre vychádzali zrejme aj v iných oblastiach odhaľuje príbeh nákupu aršíkov známok k ME žien. V zmysle Palečkom presadzovanej ekonomickej smernice mal byť takýto nákup schvaľovaný VV SŠZ. Opäť som si to všimol len veľmi náhodne, keď som uvidel v rozpočte príliš veľké čerpanie z kapitoly marketingu. Volal som teda Szucsovi, že o čo ide - ten mi povedal, že to nakúpil Fero. Tak som volal Františkovi, aby som zistil, ako to je, on mi povedal, že o ničom takom nevie. Aršíky nám na zasadnutí VV v Poprade počas ME žien rozdával Peter Paleček. Nikto z VV netuší cenu za aršík ani ich počet aký sa nakúpil a keďže som bol predseda Marketingovej komisie s obmedzeným rozpočtom, prišlo mi už aj trošku divné, že sa na to nikto nespýtal ani mňa, hoc z kapitoly odbudlo niekoľko stoviek eur. Vlada Szucsa som sa mailom na to spýtal, odpoveď odignoroval.

Otázkou, je že koľko takýchto prípadov ostane v skutočnosti neodhalených?

V polke marca som Szucsa požiadal o zaslanie peňažného denníka (nechcel som sa v ničom vŕtať, len lepšie pochopiť niektoré procesy pre lepšiu tvorbu rozpočtu - tá téma sa otvorila, lebo sme dostali viac peňazí z ministerstva ako sa čakalo a vtedajší návrh sa mi nezdal vhodný). Vlado mi ho poslal po zhruba 5 urgenciách až o 1,5 mesiaca. V skutočnosti šlo o vloženie excelového súboru do emailovej pošty. Odôvodňoval to vtedy tým, že nemá čas, lebo sa platia členské poplatky. Nemal čas na čo? Premazať a upraviť niekoré citlivé riadky? Všetko je samozrejme aj v tomto prípade podchytené v mailovej konverzácii, ktorú s Vladovým súhlasom môžeme publikovať.

Čaká nás jednoducho skvelá budúcnosť bez potreby uviesť nejaký obsah toho, čo chce dosiahnuť - pretože ako sa tu už viackrát povedalo, bez volebného programu sú najdôležitejším faktorom "ľudia v tíme".
Podporovateľ práce Fera Jablonického a už iba priateľ šachu
Obrázok používateľa
Saša Riabov
 
Príspevky: 453
Založený: Pi Feb 29, 2008 7:37 pm
Bydlisko: Topoľčany / Košice

Re: PODPORA HRÁČOV A HRÁČIEK MLÁDEŽNÍCKYCH KATEGÓRII

Odoslaťod daniel64 Ut Jún 19, 2018 10:41 am

Sašo, odpoviem Ti na priamu otázku. Nemyslím si, že bolo správne vyradiť Viki z NA. Ale opisuješ minulosť, Viki teraz pravidelne trénuje (so mnou - je to konflikt záujmov?) práve cez NA.
Tak Paleček a Szücs nehorázne šafárili s peniazmi na tréningy a porušovali smernice? Na druhej strane práve vďaka nim Ftáčnik, Markoš aj ja sme vôbec nejaké tréningy mali. V januári sme sa stretli s Ferom Jablonickým (z jeho iniciatívy) a bavili sme sa práve o trénovaní mladých s reprezentačnou perspektívou. Je smutné, že ste za 3 roky nedokázali vyriešiť legislatívny a účtovný rámec tréningov (podľa možností tak pružne, aby o všetkom nemuseli rozhodovať všetcia) a dohodnúť transparentné pravidlá. A už naozaj neverím, že príčinou sú len obštrukcie Palečka. Nový VV bude mať hádam viac šťastia...
Zdraví IS
daniel64
 
Príspevky: 108
Založený: Ne Jún 21, 2009 8:50 pm

Re: PODPORA HRÁČOV A HRÁČIEK MLÁDEŽNÍCKYCH KATEGÓRII

Odoslaťod Alzbeta Kluckova Ut Jún 19, 2018 10:58 am

" Vyradena" hracka mala zo SSZ plne hradene ME v Starom Smokovci a ma so SSZ plne hradene MS mladeze 2018 v Spanielsku.
Uz ste na to upovedomil pan Riabov SSZ ? Skor ako dojde k nelegalnemu odlivu penazi...
Alzbeta Kluckova
 
Príspevky: 319
Založený: Pi Máj 16, 2014 11:06 am

Re: PODPORA HRÁČOV A HRÁČIEK MLÁDEŽNÍCKYCH KATEGÓRII

Odoslaťod Alzbeta Kluckova Ut Jún 19, 2018 12:44 pm

Pan Riabov. Ja Vam skutocne blahozelam k 3.miestu na ME dievcat do 10 rokov. Ale to je pre mna v danej veci asi vsetko. realita ma dalej nepusti. Na rozdiel od VV, ktory k tejto gratulacii pridal este aj temer po dvoch rokoch trening s GM, ucast na ME zien a MS mladeze .

Mam svoje skusenosti a tie maju svoje mantinely.

Dcera tiez hrala ME dievcat do 10 rokov. Postupila z MSR mladeze, reprezentovala skolu, klub sme nemali a sach som ich v skole vyucovala ja , ako ucitelka matematiky. O sachu som vedela tolko, ako sa tahaju figurky a ostatne som citala z knizky. Hrali aj s pocitacom, ale vzdy len za bieleho, za cierneho sa nedalo.

Takto sachovo "vybavena" uhrala na ME dievcat do 10 rokov 4,5/9 a bola v polovici. To pre predstavu , aby ste tusili, ake hracky hraju v tejto vekovej kategorii a je ich mozno viac ako polovica. Nehnevajte sa preto, ze je pre mna vysoko usmevne sa ohradzovat vykonom v kategorii D10, ale neda sa mi inak. Ked si pomyslim, ze tam vtedy superila s detickami, ktore poniektore tahali figurky uz 5 rokov a nevraviach ze mali aj trenerov, tak sa smejem este viac. Ked postupila o rok opat ( zial taka je uroven dievcenskym M SR mladeze) tak som jej povedala, ze pojde, iba ked jej niekto povie o sachu viacej. Tak sa na to odvazil prave P.Palecek, a myslim, ze to bol jeho prvy trening s malymi detmi ON LINE. Klobuk dolu!! Ako 11 rocna mala prvy trening a to cez pocitac.

Takze asi tak. Teraz ma 19 rokov, studuje Univerzitu, cele minule leto pracovala lebo studentsku pozicku od statu nedostala. Cele toto leto pracuje tiez s tych istych dovodov. Ak je popri tom SSZ nieco poskytne , tak som vdacna za vsetko. Lebo ona SSZ nemoze slubit, ze sa za to bude sachu venovat naplno. A poskytli jej tolko, ze je to nad vsetky ocakavania.

Ak naozaj chcete tomu dievcatku pomoct, uz jej nikdy nespominajte, ze ma medailu z ME do 10 rokov. Tym jej rast len zabrzdite.
Alzbeta Kluckova
 
Príspevky: 319
Založený: Pi Máj 16, 2014 11:06 am

Re: PODPORA HRÁČOV A HRÁČIEK MLÁDEŽNÍCKYCH KATEGÓRII

Odoslaťod daniel64 Ut Jún 19, 2018 2:39 pm

Ak naozaj chcete tomu dievcatku pomoct

Ano, chceli by sme pomoct, ako Svetlane, tak aj Viki - viem, ze nehovorim len za seba. Pani Kluckova, bol by som rad, keby ste pochopili, ze jedno nevylucuje druhe...
Zdraví IS
daniel64
 
Príspevky: 108
Založený: Ne Jún 21, 2009 8:50 pm

Re: PODPORA HRÁČOV A HRÁČIEK MLÁDEŽNÍCKYCH KATEGÓRII

Odoslaťod Milan Tomčík Ut Jún 19, 2018 5:02 pm

Daniel64, sú aj iné hráčky a samozrejme aj hráči ako Svetlana a Viki. Niekoľko faktov.

U19-01-2018 (20.1.2018)
VV SŠZ vzhľadom na výsledky na mládežníckych podujatiach, schvaľuje nomináciu Dominiky Ferkovej a Viktórie Nadzamovej s úhradou pobytových (ubytovanie, strava, štartovné) a cestovných nákladov(letenka) na ME alebo MS mládeže, podľa vlastného výberu.
Hlasovalo 8 členov VV SŠZ za:8
Kto má záujem, môže sa pozrieť, kto je za hlasovaním. Áno, aj p.Riabov hlasoval za. Hoci práve on by mal najlepšie vedieť o výsledkoch na mládežníckych podujatiach V.Nadzamovej od jej poslednej dotácie – plnej úhrady ME v Gruzínsku.


E-0010-2018 (16.02.2018)
VV SŠZ schvaľuje nomináciu nasledovných hráčok na ME žien v Poprade od 7.4.do 20.4.2018, WGM Zuzana Cibíčková, WIM Alena Mrvová, WFM Monika Motyčáková, WFM Svetlana Sučíková, WCM Viktória Nadzamová a Dominika Ferková s plnou úhradou pobytových nákladov, štartovného a organizačného poplatku, Zuzany Milcovej a Renáty Koloditsovej s plnou úhradou pobytových nákladov, Andreu Slabú ako extra hráčku na vlastné náklady.
Hlasovali za: 7 Hlasovali proti: 0 Zdržali sa: 2

Pri rozhodovaní o takých vysokých výdavkoch z rozpočtu by sa malo vychádzať z podkladov. Takže:
ELO k 1.1.2018: Ševčíková 1828, Nadzamová V. 1792, Kovaříková 1654
ELO k 1.2.2018: Ševčíková 1828, Nadzamová V. 1793, Kovaříková 1765
Rok 2017:
MSR: 3.Ševčíková (D12), 2.Kovaříková (D10), Nadzamová V. vo svojej kategórii nehrala
MSR rapid: 1.Ševčíková (D12), 1.Kovaříková (D10), Nadzamová V. vo svojej kategórii nehrala
MEU: 1.Ševčíková 4.Nadzamová V. (D12), 1.Kapičáková 2.Kovaříková (D10)
MSR ZŠ: 3.Ševčíková 6.Kovaříková 7.Kapičáková 8.Nadzamová V.
Pre úplnosť ešte rok 2018:
MSR: 1.Ševčíková 2.Kovaříková (D12), Nadzamová V. nehrala
MSR rapid: 1.Ševčíková 2.Kapičáková 3.Kovaříková (D12), Nadzamová V. vo svojej kategórii nehrala
MEU rapid:1.Ševčíková 2.Kovaříková 3.Kapičáková (D12), Nadzamová V. nehrala

Vzhľadom na spomínanú transparentnosť sa pýtam nielen p.Riabova, ale tiež staronových členov VV:

1. Je v poriadku, že V.Nadzamová bola nominovaná na ME žien s plnou úhradou všetkých nákladov a A.Slabá (ELO 1921, 1.miesto na MSR 2017 v D14, 23.miesto na ME v Rumunsku) mohla štartovať len na vlastné náklady?
2. Za aké výsledky na mládežníckych podujatiach má V.Nadzamová po Batumi 2016 znova plne hradené náklady (vrátane leteniek, ktoré si ostatní nominovaní platia!) na MS 2018 v Španielsku? Ako boli dotované zo SŠZ hráčky v jej kategórii, ktoré dosiahli v roku 2017 lepšie výsledky ako ona?

Nemám osobne nič proti tejto hráčke. Je jej vec (prípadne osôb okolo nej), ak sa vyhýba potvrdeniu svojho talentu vo svojej kategórii.
Pri skutočne transparentných kritériách by ale potom nemala byť preferovaná pred uvedenými 3 hráčkami opakovanými tisícovými dotáciami z rozpočtu SŠZ.
Až neuveriteľne popri tomto vyznieva neschválenie spomínanej faktúry vo výške 200€ pre p.Markoša a tiež komentáre p.Riabova.

Osobitne by to chcelo venovať sa Národnej akadémii a kritériám pre zaradenie do nej.
Talenty by sa mali podchytiť čo najskôr. Asi to nie je s našimi kritériami úplne v poriadku, keď žiadna hráčka na svete v kategóriách D08 a D10 nespĺňa podmienky ani len nášho B-limitu nieto ešte A-limitu, v D12 spĺňa náš B-limit jediná hráčka na svete.
Naproti tomu mi nesedí zaradenie niektorých mladých hráčov do NA. Pre toľko skloňovanú transparentnosť by sa mohli uviesť ich bodové zisky na ME alebo MS, pre ktoré sa tam dostali.
Milan Tomčík
 
Príspevky: 15
Založený: So Nov 27, 2010 5:52 pm

Re: PODPORA HRÁČOV A HRÁČIEK MLÁDEŽNÍCKYCH KATEGÓRII

Odoslaťod Alzbeta Kluckova Ut Jún 19, 2018 6:22 pm

U19-01-2018 (20.1.2018)
VV SŠZ vzhľadom na výsledky na mládežníckych podujatiach, schvaľuje nomináciu Dominiky Ferkovej a Viktórie Nadzamovej s úhradou pobytových (ubytovanie, strava, štartovné) a cestovných nákladov(letenka) na ME alebo MS mládeže, podľa vlastného výberu.
Hlasovalo 8 členov VV SŠZ za:8

Pan Tomcik,
to s te peknu vec vykutral . A cely VV bol "za", ze pan Riabov.

To je naozaj viac ako tych "200 eur" na moju dceru a ani ste jej ich neodhlasovali. A mala vysledok na mladeznickom podujati za rok 2017 - 8 miesto ME.

Teraz sa uz aj ja pytam pan Riabov , za ake vysledky a na ktorych mladeznickych podujatiach ste odhlasoval U19-01-2018 Vy ? A este aj s letenkami , to je novinka pri MS a ME mladeze.
Alzbeta Kluckova
 
Príspevky: 319
Založený: Pi Máj 16, 2014 11:06 am

Re: PODPORA HRÁČOV A HRÁČIEK MLÁDEŽNÍCKYCH KATEGÓRII

Odoslaťod Alzbeta Kluckova Ut Jún 19, 2018 6:32 pm

Dost netradicna je aj tato nominacia. Ak posielam dve silne hracky na 7 kolovy turnaj, naco tam ide tretia podstatne slabsia ? Ak jej daju kazda 2 partie, tak v konecnom dosledku si silne zahraju 5 kol a zvysok dovolenka a slabsia 4 a dovolenka a zvaz to stoji naklady na 3 hracky. Keby boli 3 vyrovnane , tak rozumiem , ale tomuto skutocne nerozumiem.

http://chess-results.com/tnr354253.aspx ... g=30&snr=9
Alzbeta Kluckova
 
Príspevky: 319
Založený: Pi Máj 16, 2014 11:06 am

Re: PODPORA HRÁČOV A HRÁČIEK MLÁDEŽNÍCKYCH KATEGÓRII

Odoslaťod Alzbeta Kluckova Ut Jún 19, 2018 7:14 pm

Pan Riabov, uz som si nasla minulorocne mladeznicke podujatia, dufam ze ine mladeznicke podujatia minuly rok neboli:

Viktoria MEU U12 15.miesto 4,5/9 - 104 rtg
Dominika MS D16 33.miesto 5,5/11 -132 rtg
Svetlana ME D18 8.miesto 6/9 + 68 rtg

Tak teraz sa Vas a uz nie zo srandy pytam, preco ste odhlasoval dievcatam MS s letenkami a Sucikovej ste neodhlasoval 200 eur na treningy s GM? A to hlasovanie bolo dokonca po tom , ako pridala na ME k tomu aj WIM normu ?

Zaroven ak mate ochotu, mozete mi napisat mena zvysnych 3 " spolukolegov", ktory nemali chut Sucikovej to odhlasovat. Ak mi poviete ich mena, dalej sa budem pytat len ich a slubujem Vam, ze Vam dam svaty pokoj.
Alzbeta Kluckova
 
Príspevky: 319
Založený: Pi Máj 16, 2014 11:06 am

Re: PODPORA HRÁČOV A HRÁČIEK MLÁDEŽNÍCKYCH KATEGÓRII

Odoslaťod Saša Riabov St Jún 20, 2018 11:33 am

Je skutočne zábavné sledovať, ako sa to snažíte akože silou mocou hádzať na mňa, čo som s reprezentáciou mal skutočne veľa spoločného a celé moje previnenie je v tom, že som si všimol, že niekomu stačí iba prístup k internet bankingu a zvyšok výboru ani žiadne pravidlá už nepotrebuje. Otázky smerujte Petrovi Palečkovi - ten návrhy predkladal (ak sa obťažoval, aby išli vôbec cez VV) a z času na čas ich aj akotak zdôvodnil.

Viac v dlhšom príspevku...
Podporovateľ práce Fera Jablonického a už iba priateľ šachu
Obrázok používateľa
Saša Riabov
 
Príspevky: 453
Založený: Pi Feb 29, 2008 7:37 pm
Bydlisko: Topoľčany / Košice

PredchádzajúcaĎalšia

Naspäť na Deti a mládež

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 6 hostí.