1. liga západ

Od extraligy po piate ligy, olympiády, ...

Re: 1. liga západ

Odoslaťod LuboChess Ut Sep 20, 2016 1:33 pm

Blizzard2 súhlasím a dokonca nielen "dobré mravy", ale aj niečo ako princíp právnej istoty, zákaz retroaktivity, dostatočná legisvakačná doba/lehota (medzi zverejnením - platnosťou a účinnosťou predpisu od jeho platnosti/publikovania) a pod.

Žiaľ, ale čo robia súdruhovia (páni) "Výborníci" - predpisy sa na rýchlo zbúchané bez riadneho legislatívneho - pripomienkovacieho obdobia schvália (v tom lepšom prípade), nielenže platia hoci ešte nie sú ani len formálne vyhotovené, či oficiálne publikované (účinnosť majú v rovnaký deň od platnosti, legislatívny štandard je aspoň 15 dní od platnosti, prípadne i dlhšie).

To je právny nonsens, aby predpisy ako napr. stanovy SŠZ boli platné a účinné v deň konferencie, keď ešte ani neboli spísané v ucelenej verzii, neboli publikované pre členskú základňu SŠZ, nebol vyhotovený zápis s konferencie vrátane príloh a dokonca sa ešte per rollam rôzne legislatívno-technické veci, preklepy, zle číslovania paragrafov a odsekov dodatočne upravovali (ale hlavná vec, že stanovy už boli účinné).

Je absolútne neprípustné, aby novelizácie Súťažného poriadku družstiev, súťažného poriadku jednotlivcov, Prestupového poriadku či Disciplinárny poriadok, štatút etickej komisie a pod. bol schválený platný 30. 6. 2016 (nultou hodinou, keď ešte nebol ani publikovaný) a hneď v ten deň 30. 6. 2016 dokonca i účinný ako v prípade SPD (ostatné predpisy 1. 7. 2016), t.j. predpisy ešte neboli ani publikované (alebo len pár hodín) a už boli účinné.

Je neprípustné, aby platili sankcie v podobe kontumácie či zákazu štartu v lige (napr. pre neuvedenie rodného čísla, bydliska), keď takáto povinnosť sa nenachádza v SPD ani inom predpise, samozrejme neexistuje ani takáto sankcia, len že to sekretár v mene Výboru SŠZ niekde vycapí na stránke bez prijatého kvalifikovaného uznesenia VV a neoprávnene zastrašuje a uvádza do omylu šachovú verejnosť a riadiace ligové orgány SŠZ.

Taký bordel a legislatívny chaos aký nastal od konferencie som už dávno nevidel v SŠZ.
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: 1. liga západ

Odoslaťod Igorg St Sep 21, 2016 7:58 pm

Ľubo, už tu nesplietaj Tvoju obľúbenú legisvakačnú dobu. To chceš koho ohúriť? Nie je žiadna právna podmienka žiadnej legisvakačnej doby. Je vhodné, aby takáto doba bola v prípade zásadnej zmeny dôležitých právnych predpisov. Nie obyčajných stanov, z ktorých nevyplývali žiadne priame a bezodkladné povinnosti.
Okrem toho, ak by sa takýto návrh prijal na konferencii, tak by v zmysle starých stanov zanikol mandát členov konferencie jej skončením. Nové stanovy účinné o niekoľko rokov, mesiacov, dní či hodín by na tom nič nezmenili. Bolo by treba uskutočniť nové voľby. Nie je možné predĺžiť alebo zmeniť niekoho mandát ak takýto mandát zanikol. Tvoje tvrdenia sú účelové i vzhľadom k Tvojím vyjadreniam o stanovách. Tie si mal dávno a priebežne k dispozícii a pripomienky si si odkladal na konferenciu. Dokonca som Ťa osobne vyzval ku konzultácii emailom. OK, ale potom nekvíkaj, že neboli a nemohol si sa vyjadriť. Riadne sa k nim vyjadrili len dvaja ľudia, za čo im ďakujem.
Ak by si si trochu namáhal pamäť, tak nie je tomu tak dávno, čo sa prijímali predpisy o daniach pred koncom roku a nikto nevedel čo bude platiť. A to bol predpis zásadný pre podnikanie. Nehovorím o tom, že v prípade jednej podstatnej novely Občianskeho súdneho poriadku ešte v deň jej účinnosti nevedeli súdy v akom znení platí, lebo nebola publikovaná! Potom bola publikovaná akože deň predtým (ale nikto ju v ten deň nevidel). To potom ako asi súdy pojednávali?
Takisto nespájaj priebeh konferencie so stanovami. Za priebeh konferencie nezodpovedám...
Ináč klídek páni. Načo sa vzrušovať ohľadne zväzových predpisov, veď ani neviete čo vás ešte čaká a neminie :D
Igorg
 
Príspevky: 194
Založený: Ne Aug 08, 2010 9:59 pm

Re: 1. liga západ

Odoslaťod Martin Huba Št Sep 22, 2016 8:27 am

Tej poslednej vete som Igor nerozumel prepáč.

S ligami by som bol veľmi opatrný. Už tento VV postavil na hlavu morálne aj etické zásady, zaviedol cenzúru a metódu vyhrážok, zaklamal alebo ukázal, že sa nevyzná vo financiách, neudržal Extraligu žien, pochoval šach na školách, pochoval akadémie, keď bolo treba obhajovať seniorský titul tak nedokázal do tímu dostať ani jedného GM, s Michalíkom nedokázal absolútne komunikovať, reprezentácia je ani nie na vedľajšej koľaji ale úplne niekde v burine, o najväčšom vrchole pre šachistov slávna osobnosť nitrianskeho a svetového šachu Riabov nedokázal napísať ani čiarku, kapitánom nabudúce môže byť aj susedov kocúr a teraz sa tu rozvíja hlúpa debata o niečom čo už ste mali dávno vyriešiť, pokiaľ sa nemýlim niekto ste za to brali alebo beriete peniaze (transparentní chlapci) tak to vyriešte aby sa dal hrať šach...

Ligy sú posledná vec ktorá ako tak funguje tak aspoň to nezmrvte ako mrvíte všetko ostatné.

wtf
Obrázok používateľa
Martin Huba
 
Príspevky: 3859
Založený: Ut Feb 12, 2008 8:44 pm

Re: 1. liga západ

Odoslaťod LuboChess Št Sep 22, 2016 10:38 am

IgorG podmienka primeranej legisvakačnej doby je základným atribútom demokratického a právneho štátu, ktorú by malo ctiť i SŠZ. Už na konferencii som uviedol, že český Ústavný súd v jednom prípade nedodžania primeranej legisvakačnej doby označil tak predpis za "protiústavný". Samozrejme sú výnimky výnimočného stavu (vojnový či krízový stav, veľké hospodárske škody a pod.), ale nič také SŠZ sa netýkalo. Dokonca sme neboli ani v legislatívnej tiesni - zákonodarca nám dal 6 mesiacov prechodných ustanovení v prípade zosúladenie stanov a ďalších interných predpisov (1.1. 2016 do 30.6. 2016), ak rátam len od účinnosti zákona a celkovo sme mali na prípravu minimálne 7 až 8 mesiacov (ak rátam, že obsah predpisu už bol známy po jeho schválení v parlamente v novembri, kedy sa už mohol VV rozhýbať, resp. zákon bol platný v decembri publikovaním v Z.z.).

Aj pri tvorbe našich interných predpisov by malo platiť primerane to čo platí pre všeobecne záväzné právne predpisy zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (obdobne v minulosti zákon č. 1/1993 Z.z.) § 19:

1) Právne predpisy nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia v zbierke zákonov. (analógia SŠZ publikovaním na webe SŠZ)

(2) Právne predpisy nadobúdajú účinnosť pätnástym dňom po ich vyhlásení v zbierke zákonov, ak nie je v nich ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým všeobecným záujmom, môže sa v právnom predpise výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia v zbierke zákonov. (nie ako u nás ešte to neboli ani konsolidovane napísané, zverejnené a už to bolo platné i účinné)

(5) Pri tvorbe, schvaľovaní a vyhlasovaní právnych predpisov sa dbá na to, aby medzi vyhlásením právneho predpisu v zbierke zákonov a dňom nadobudnutia jeho účinnosti uplynulo najmenej 15 dní.


Aj ďalší právnik a predkladateľ Ivan S. právne súhlasil a bol toho názoru, že účinnosť má byť neskôr, žiaľ delegáti, ktorí tomu nerozumeli, či pasívní nás prehlasovali (vrátane tých čo chceli zneužiť konferenciu na zbavenie sa nepohodlných ľudí, ale prerátali sa páni - nad nezákonnosťami či bašovaním VV môže dozerať i radový člen, dokonca i nečlen SŠZ, keďže ide aj o verejné prostriedky).

Čo robil VV za toho vyše pol roka, že krajské konferencie ani delegáti mali takmer nulové informácie. A čo robil VV kedy mal od konferencie mesiac a pol od polky mája (keby i nestihol predošlé mesiace min. od decembra/januára) na prípravu interných predpisov typu SPD a pod., že to musel zverejniť na posledný deň , resp. prečo nemohli byť interné predpisy schválené, platné a publikované napr. 15. júna s účinnosťou 1. 7. 2016, nie VV všetko schválil až 30. 6., kedy to už malo byť platné i účinne (o čom verejnosť ani nemohla vedieť, predpisy boli publikované až v priebehu dňa, keď boli niekoľko hodín účinné a navyše od nikoho nemožno očakávať, že bude nonstop civieť na webe SŠZ či niečo náhodou už niekoľko minúť neplatí bez primeranej lehoty - štandard 15 dní.). Načo potom súdruhovia už na januárovom VV schvaľovali rôzne "implementačné komisie", načo máme VV, sekretariát, prezidenta, legislatívne, ŠTK a iné komisie + externé platené služby.

Absolútne nezvládnutý "time manažment" vedenia SŠZ (v predvolebných sľuboch sľubovali "profesionalitu a vysoké manažérske odborné schopnosti").

P.S. k stanovám mi ani nehovor - hneď na januárovom VV bola z mojej strany ponúknutá VV pro bono pomoc v tomto smere (vrátane možnosti zabezpečiť externých expertov na športové právo) - nebol záujem, neboli dokonca akceptované žiadne dobré mienené rady. V poriadku VV nemal záujem o spoluprácu išiel vlastnou cestou (všelijaké komisie naschvaľoval). Potiaľ by to bolo v poriadku, ale potom mal zvládnuť i time manažment s ohľadom i na kraje a konferenciu.

Napr. i tým, že iné by bolo keby to robil niekto dobrovoľne na kolene (bral by som, že je to na poslednú chvíľu), ale keď si VV napriek tomu, že mal legislatívne a implementačné komisie poď vedením súdruha (pána) Alexandra + členov VV a platený sekretariát externe najal informačno-právne služby. Mal ich zaúkolovať termínmi - čo má byť v akom termíne urobené (inak nebude odmena). To, že to neschopný VV/prezident neurobil nie je samozrejme chyba externistov.

A k pripomienkovaniu stanov - sorry IgorG - bola zverejnená nultá verzia (tá bola v poriadku, keďže tam bolo deklarované, že bude ďalšia verzia, že toto je zatiaľ minimum). Potom sme čakali na ďalšie verzie akosi dlho nebolo nič.

I keď bolo niečo publikované, tak buď v poloutajenom režime (v neviditeľnom vlákne pre hostí), ďalej v uzamknutom vlákne, kde sa nedalo pripomienkovať, ale o to by nešlo. Krajské šachové zväzy zo SŠZ nedostali žiadne výstupy, návrhy predpisov či inštrukcie napr. ohľadom navrhovania orgánov. Riadne zvolení delegáti SŠZ nedostali riadne a včas komplet materiály (v rozpore so stanovami a zákonom, niektoré veci až v deň konferencie).

Tak ako sme mali niečo pripomienkovať ako delegáti či na KŠZ alebo na konferencii, kde bol navyše materiál v podstate v nepripravenej forme, keďže sa muselo ísť od piky všetko. Normálne sa zvykne už len legislatívno-technické pripomienky, ostatné veci sú dávno prebrané napr. na pracovných zasadnutiach. Čiže sme to viac menej museli pripomienkovať až priamo na konferencii. I to by sa zvládlo, ale prečo potom nemohla byť účinnosť stanov napr. až od 1. 6 či 1.7 (na rozdiel od platnosti napr. v deň konferencie). Výhovorka na orgány je nezmysel dodnes niektoré nie sú obsadené, resp. i tie čo sú buď nelegitímne alebo ani nevieme 100% povedať kto sú delegáti vzhľadom na rôzne zmeny s náhradníkmi, vzdania sa funkcie a pod. Ostatné zväzy takto riadne postupovali (v prípade potreby mali i viac zasadnutí, či konferencií napr. k stanovám, volebnú a pod.)

Dojala má veta, že prečo nedali skôr pripomienky ako na konferencii (no nielenže sme oficiálne nič ucelené nedostali, resp. veľmi neskoro - prakticky až na konferencii, ale čo je hlavné VV ani nechcel takú pomoc, natískať sa nikto nebude, prípadne ju negoval a navyše máš nás za somárov - tak VV má komisie čo nič nerobia oficiálne na to určené + si určí zaplatených externistov. Tak keď to má niekto ako platenú zákazku nech to urobí, tak ľudia majú komplet prekopať stanovy či predpisy dobrovoľne a niekto iný zoberie odmenu za nič ?, keď dostane hotové na tácke. Iné by bolo keby to niekto robil gratis pro bono, potom samozrejme i napriek babráctvu VV človek rád pomôže. Nakoniec na konferencii časť delegátov mala toľko vecných pripomienok, že VV keď už ich nezaplatil (čo nikto nechcel) mal im aspoň poďakovať, že sme sa vyvarovali aspoň najhrubším nedostatkom a nie ich ešte pranierovať či niektorých pomaly disciplinárne stíhať.

Keďže toto je iná téma, príležitostne napíšem nech ľudia vedia i aké nezákonnosti sa diali vo VV v súvislosti s prípravou a priebehom zvolenskej quasi-konferencie

IgorG oficiálne nemáš vo VV na starosti rezort legislatívny (ale trénersko-metodickú + rodičovskú), resp. nebol si vo VV v kľúčovom prvom pol roku tak sa nenamoč do legislatívneho hnoja dua F.J. + A.R. (lebo aj slušní ľudia ako Karol, Peter či Zdenko) sa už s nimi zabahnili. Čím skôr sa dištancuješ od rôznych nekalých praktík VV tým lepšie.
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: 1. liga západ

Odoslaťod LuboChess Št Sep 22, 2016 11:21 am

P.S. IgorG keď sme pri tých "protiústavnostiach" :mrgreen: pozri si zo stránky ústavného súdu - tlačovej správy zo 16. 9. 2016, vec pod č. 12091/2015 možno ťa to poteší, že i v tamojšej rozvrhovej fraškárne v súboji medzi prezidentom a sudcami ÚS zvíťazil zdravý rozum, t.j. že nerobia zo sťažovateľov (bežné fyzické a právnické osoby) rukojemníkov
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: 1. liga západ

Odoslaťod LuboChess Št Sep 22, 2016 11:56 am

P.S. 2:

Takže keď členovia SŠZ typu LuboChess a jemu podobní chcú aby tento zväz fungoval moderným spôsobom a trochu si ctil základné predpisy to je zlé ? (za to budeme ľudí perzekvovať, sankcionovať, ohovárať).


Prečo jeden kompetentný manažér - prezident a VV nepostupoval takto

1/začiatok januára 2016 úlohy príslušným osobám (legislatívnej komisii, ŠTK či povereným osobám): (pozn. zákon bol platný v decembri 2015 a účinný od 1. 1. 2016)

do cca 20 marca vypracujete návrh stanov (a súvisiacich vykonávacích predpisov) v súlade s novým zákonom o športe

2/ Sekretár následne bezodkladne zašle tieto materiály KŠZ (krajským šachovým zväzom) s inštrukciami na apríl 2016 krajské konferencie (dátum májovej celozväzovej konferencie, koľko delegátov, dokedy nahlásiť, aké orgány sa navrhujú, o permanentnej konferencii, možnosť navrhovať kandidátov v termíne, v prílohe návrh stanov, vykonávacích predpisov, úprava vzťahu SŠZ/KŠZ, prípadne pomer členského kvôli klauzule 10% klubom v zákone)

3/ sekretár v dostatočnom predstihu (v súlade so zákonom a terajšími stanovami 15, resp. 21 dní atď.) zašle riadne nahláseným delegátom (viď bod 2) podklady na konferenciu (vrátane návrhu stanov a zaslaných pripomienok od KŠZ či jednotlivcov, vykonávacích predpisov, správy VV o činnosti nie ako v deň konferencie, návrhu kandidátov a kto navrhuje, prípadne so stručným CV, nie ako až v deň konferencie ťahanie z klobúka, utajovanie).

4/ 21 mája konferencia SŠZ - 1 dňová ak nevolebná len predpisy, 2-dňová ak aj volebná, stanovy platnosť koncom mája po publikácií na webe a vyhotovení zápisnice a príloh, účinnosť 15 júna/30 júna ostatné predpisy detto

To len chce správne načasovaný time manažment, ktorý taký "super manažér" prezident by mal ovládať.

To chceme tak veľa, aby sa zväz správal profesionálne a nie všetko packal, nič nepripravené alebo na poslednú chvíľu, časť materiálov utajovaných, nedostatočná komunikácia, zlé riadenie.
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: 1. liga západ

Odoslaťod yuri Ne Sep 25, 2016 10:57 am

Lubo tento postup bol takto vykonavany takto v SSZ doteraz ? napriklad, ze sa schvalili komisie, tak sa ich predseda volil az po publikovani statutu (aby aj ini vedeli, ze mozu kandidovat)? rovnako ak sa meniliu stanovy, na konferenciii ktora ich schvalovala sa volili organy podla starych stanov ?

premna je zarazajuce, ze tvrdis, ze najvyssi organ zvazu nemoze vpodstate menit ucinne predpisy.

v tom tvojom rozpise chyba druha konferencia ktora bude po nadobucnuti ucinnosti stanov. predsa nemozes volit organy pred ucinnostou tych predpisov.
yuri
 
Príspevky: 901
Založený: Po Jan 28, 2008 11:10 am

Re: 1. liga západ

Odoslaťod LuboChess Po Sep 26, 2016 3:11 pm

Yuri kde tvrdím, že konferencia (či iný oprávnený orgán) nemôže meniť predpisy?

Môže - pokiaľ je dodržaná legálnosť a legitímnosť takéhoto postupu, t.j. súlad so znením zákona/predpisu a súlad so zmyslom zákona.

t.j. okrem iného také atribúty ako uznášaniachopnosť orgánu (napr. Zvolenská konferencia nebola uznášaniaschopná, časť delegátov ani nemala mať hlasovacie právo, neboli zvolení delegáti na regulárnej krajskej šachovej konferencii atď. alebo pofidérným spôsobom s výnimkou BA a ZA KŠZ, dokonca napr. v TN a TT kraji nebola žiadna krajská konferencia fyzický ani per rollam, PO KŠZ odňali možnosť kandidovať osobe, ktorá mala byť záujem byť delegátom, pochybnosti boli i v BB a NR kraji), schválenie potrebnou väčšinou, materiály delegátom vopred (v súlade s vtedy platnými stanovami + zákon opäť nedodržané).

A čo sa týka kandidátov - áno môže to urobiť 2 spôsobmi buď len zmeníš predpisy a neskôr budeš voliť nové orgány (zákon vyžadoval len zosúladiť predpisy, orgány sa mohli voliť i neskôr), tak či tak nebolo ani dostatok kandidátov na všetky posty, (dokonca KŠZ ani delegáti nevedeli, že aké právomoci a ktoré orgány vôbec budú) tak to je nakoniec jedno či dodatočne volíš - x ľudí alebo y- ľudí, voľby by museli byť tak či tak. keďže konferecnia bola absolútne nepripravená a navyše porušila zákon a stanovy. Takéto voľby boli tak či tak neplatné až nulitné. Akú legitimitu majú takí kandidáti - žiadnu.

Alebo môžeš mať predpis platný s účinnosťou o 15 dní - mesiac neskôr a kandidáti sa volia s odkladacou podmienkou (napr. že sa ujmu funkcie od 1.7. alebo iného dátumu po účinnosti predpisu) a pod, možnosti by sa dalo nájsť veľa.

Som ešte nezažil a to som bol na rôznych valných zhromaždeniach (teraz nemyslím len SŠZ ale i iných občianskych združení, obdobne obchodných spoločností), aby napr. od 15:00 do 17:11 platil mechanizmus schôdza podľa jedných stanov a od 17:12 do 17:30 podľa iných stanov, všade kde sa i nedodrží legisavakačná lehota, najskôr sa riadi novými stanovami na druhý deň, úderom polnoci. To je minimum čo malo byť dodržané.

Prísne vzaté ak by nastal extrém a niekto niečo porušil podľa stanov alebo mu zaniklo členstvo v danom dni alebo spáchal niečo disciplinárne (tak podľa ktorých stanov by sme postupovali ? alebo by sme išli presné na minúty/sekundy kedy sme ich schválil- ani ten presný čas nie je zachytený?

Okrem citovanej Zbierky zákonov vidím analógiu i z Obchodným vestníkom (konkurzom), napr. súd doručí do OV písomnosť v pondelok v priebehu dňa (platnosť je až od nultej hodiny nasledujúca dňa v tomto prípade v utorok a keď mi tam bežia lehoty tak idú od stredy napr. na prihlášky či nejaké odvolanie).
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: 1. liga západ

Odoslaťod yuri Po Sep 26, 2016 8:06 pm

ja som zazil niekolko valnych zhromazdeni, ktore menili zakladny dokument organizacie (ci uz to bola obchodna spolocnost, alebo OZ), ktore podstatnym sposobom menilo organy, a vzdy sa ustanovilo bud prechodne obdobie na zvolenie novych organov, alebo sa organy volili hned podla novych predpisov organizacie ktore uz boli schvalene. ze v zapise nieje cas schvalenia je formalno organizacny problem, a nemalo by to nastat.

inak z hladiska bordelu z delegatmi. SSZ roky nemal (a povedal by som ze nema doteraz) doriesene ani zmluvy so zvazmi, co sa pamatam tak nie vsetky krajske zvazy vobec formalne pravne existuju. ako moze neexistujuci krajsky zvaz vobec niekoho delegovat ? netvarme sa, ze toto je prva konferencia kde by sa ohladom delegatov nedali najst sporne veci.

inak osobne si nemyslim, ze by bolo vhodne aby zvaz ostal bez kontrolnych organov. zmenou stanov, totiz zruseny organ mandat straca.

ze krajske zvazy presne nevedeli nieje problem. bolo by vhodne, aby si konecne ludia uvedomili, ze tento system krajskej zastupovanosti je prekonany. stoji natom, ze sa zvolia delegati ktori su jasne nazorovo vyhraneni, a kraje zanimi budu stat. otazka ale je co vlastne su zaujmy krajov. ja neviem.

inak toto iste plati aj o delegovani zastupcov klubu na krajsku konferenciu.
yuri
 
Príspevky: 901
Založený: Po Jan 28, 2008 11:10 am

Re: 1. liga západ

Odoslaťod Igorg Po Sep 26, 2016 10:04 pm

Ľubo, čo sa týka legisvakancie to Ti vysvetlil i Yuri. Nakoniec sám tvrdíš, že v tejto dobe by zväz nemal najvyšší orgán!
K stanovám omieľaš to isté a neodpovedáš prečo si sa nevyjadril k návrhu stanov keď Ti boli doručené a bol si vyzvaný, ak chceš byť korektný...

Čo sa týka platenia, buď pokojný. Jednak som navrhoval, aby si to spravil Ty! Druhá vec je, že by to bolo celé treba minimálne skontrolovať ak nie prepracovať (pozri aké predpisy platili v SŠZ za Tvojej éry, stačí staré stanovy!). Ináč ďakujem Ti za 15 dní... :D A športoví právnici sa už dostatočne vyznamenali pri tvorbe zákona! Na druhej strane za čas upravovania stanov som si platil kolegyňu, ktorá robila moje veci. Za rovnaký čas som jej zaplatil vyššiu odmenu ako som dostal od zväzu, a to mám s ňou dohodnuté vynikajúce podmienky... Takže super biznis.

Ku konferencii - za jej chod som nezodpovedal. Nakoľko asi"nezodpovedal" nikto, tak som navrhol komisiu na implementáciu zákona o športe, ktorá bola neskôr schválená. Pozor ja som v nej uvedený omylom. Prisľúbil som, že ak budem mať čas pomôžem a tak ma nazvali externý konzultant. Takže Saša oficiálne funguje ako šéf v nej, ale až po konferencii.
Ináč mohol by si postrážiť dodržiavanie zákona v olympijskom výbore, nejako sa Ti to vymklo....

Martin:
Tej poslednej vete som Igor nerozumel prepáč.
Asi nevieš ani za mak čo sa deje vo VV. Asi navrhnem verejnú diskusiu VV. To už potom vaše príspevky nebude nikto čítať! A hádajte prečo? :mrgreen:
Igorg
 
Príspevky: 194
Založený: Ne Aug 08, 2010 9:59 pm

PredchádzajúcaĎalšia

Naspäť na Súťaže družstiev

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 2 hostí.