Príprava Stanov SŠZ

Moderátor: Igorg

Príprava Stanov SŠZ

Odoslaťod Igorg St Mar 23, 2016 6:58 pm

Úvod k pracovnej verzii Stanov SŠZ.

Bol som poverený výkonným výborom, spolu s advokátom JUDr. Ivanom Syrovým, k vypracovaniu návrhu zmien stanov Slovenského šachového zväzu.
V prvom rade našou úlohou je zapracovať nevyhnutné zmeny tak, ako to požaduje zákon o športe č. 440/2015 Zb. vo svojich ustanoveniach.
V ďalšom sme sa dohodli, že prípadne vykonáme opravu chýb v súčasných stanovách bez výrazného vplyvu na zmysel ich obsahu.
V tretej fáze prípadne ponúkneme možnosti, ako by sa organizácia zväzu mohla riešiť po novom a lepším spôsobom.

Z uvedeného dôvodu vám predkladám len tzv. pracovnú (nultú) verziu, ktorá obsahuje inkorporáciu častí nevyhnutných zákonných opatrení, a to tú, ktorá vyplýva priamo zo zákona a to v úprave §§ 19 – 23. Tieto ustanovenia sú „najviac bolestivé“, nakoľko zásadným spôsobom ovplyvňujú fungovanie nášho zväzu. Z uvedeného dôvodu si po prečítaní nultej verzie uvedomíte, aké anomálie vlastne vznikajú len technickým zapracovaním uvedeného zákona do súčasných stanov. Preto predkladaná verzia je v prvom rade určená na polemiku ohľadne ďalšej štruktúry a fungovania zväzu. Určite nepredstavuje verziu, ktorá by sa mala schvaľovať nakoľko je neúplná, nepresná a rozporná. Naschvál som niekde uviedol rozporné ustanovenia, aby bol zvýraznený vplyv nového zákona. Mnohokrát riešenie problémov zákona bude skôr politické ako právne. Ustanovenia, ktoré tam neskôr budú doplnené sú skôr technického rázu alebo takého obsahu, na ktorom nemôžeme veľa zmeniť.

Základné otázky, ktoré patria na diskusiu je i otázka kompetencií najvyšších orgánov, a to konferencie a rady, spôsobu volieb a najmä obdobia volieb výkonného výboru, otázka pôsobnosti nových predpokladaných orgánov ako sú disciplinárna komisia, licenčná komisia, antidopingová komisia, komisia pre riešenie sporov, alebo akým spôsobom sa s funkciami týchto orgánov vysporiadame. Tiež sú to zásahy v otázke možností a práv členstva, a to sa jednak týka individuálnych členov ako i základných členov.

Samozrejme ďalšie postupy bude potrebné upraviť v interných predpisoch zväzu. V niektorých ustanoveniach som poukázal priamo na ustanovenie zákona z toho dôvodu, že je možné, že do budúcna sa zákon zmení spôsobom, ktorý je pre nás vhodnejší.

Záverom len podotýkam, že zákon bol vypracovaný pre hokejistov a futbalistov. Už len z tohto dôvodu nám nie úplne vyhovuje. Tak isto obsahuje mnohé nepresnosti, nejasnosti a pochybenia, ktoré spôsobujú jeho ťažkú implementáciu alebo dokonca jej nemožnosť, osobitne v našich stanovách.

JUDr. Igor Gažík, advokát, 14.3.2016
Igorg
 
Príspevky: 194
Založený: Ne Aug 08, 2010 9:59 pm

Informácia k diskusii o stanovách.

Odoslaťod Igorg St Mar 23, 2016 7:07 pm

Informácia k diskusii o stanovách.

Predpokladám značný záujem o návrh zmeny stanov SŠZ a preto navrhujem zefektívnenie diskusie. Doporučujem diskutovať k stanovám čo najviac vecne, aby sme neskĺzli do vzájomných útokov. Pre tento prípad, by sa diskusia musela presunúť do uzavretého okruhu diskutujúcich, čo by som bol velice nerád.

Pred diskutovaním výrazne doporučujem prečítať si príspevok predchádzajúci Úvod k pracovnej verzii Stanov SŠZ a celú diskusiu v tomto uzavrenom fóre ako i vo verejných fórach venovaným stanovám.

Ak máte nápad a chcete ho zverejniť prečítajte si prosím pozorne nielen pracovnú verziu stanov, zákon o športe č. 440/2015 Z.z. napríklad z tejto stránky: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy ... 0/20160101 , predchádzajúcu diskusiu k stanovám a tiež si premyslite obsah príspevku.

Zvýrazňujem, že pri vypracovaní tejto pracovnej verzie návrhu sme sa držali zásady čo najmenej zasahovať do jestvujúcich stanov. To sa prejavilo i v tom, že v tejto verzii často nájdete i staré znenie, ktoré je protichodné zneniu novému. Nové časti sme často označovali modrou farbou. Tie časti starých stanov, ktoré by nemal byť problém zmeniť sú prečiarknuté. Naschvál je nový text členený čo najviac do spoločných paragrafov, aby čitateľ mal jednoduchší pohľad na to čo sa zmenilo. Z tohto dôvodu sa nemenilo ani číslovanie paragrafov.

Z technického hľadiska je treba stanovy upraviť nasledovne:
1. technické zmeny (nepresnosti)– vyvolané doplnením, odstránia autori návrhu, niektoré až na konci diskusie z dôvodu prehľadnosti pre diskutujúcich (presuny ustanovení tam, kam obsahovo patria)
2. technické zmeny (nepresnosti)– pôvodného návrhu navrhneme opraviť bod po bode, nemal by byť problém (napr. krajský zväz, krajské združenie, sympatizant je člen?,.... definície delegátov bez práva hlasovať a s právom hlasovať, články versus paragrafy, olympijské organizácie, a apod.
3. technické zmeny (nepresnosti)– ktoré súvisia s riešením obsahovej problematiky vyriešime až po vyriešení obsahu stanov
4. obsahové otázky: - riešenie samotných problémov zväzu by som rozdelil do troch častí:
a. členstvo: (individuálne,   kluby s právnou a bez právnej subjektivity, volebné právo, zmluvy o združení podľa Obč. zák.
b. orgány zväzu: napr. konkurencia rada % konferencia, volebný kľúč konferencie, voľby sami sebou na konferencii?, zbor voliteľov, právomoci VV, prezident sekretár, dvojstupňové rozhodovanie komisií, práva odborných komisií, práva iných funkcionárov v rámci ich kompetencií, zodpovednosť!!, utajenie,
c. ostatné: napr. názov, účasť v iných organizáciách...

Ak by mala prebiehať veľká diskusia bolo by vhodné, aby i fóra boli aspoň tri podľa tém tu uvedených.
Prikladám pracovnú (nultú verziu) stanov.

JUDr. Igor Gažík, poverený prípravou nových stanov
Prílohy
Stanovy_SSZ_2016-ig00.01.pdf
(280.46 kB) Stiahnutá 642 krát
Igorg
 
Príspevky: 194
Založený: Ne Aug 08, 2010 9:59 pm

Re: Príprava Stanov SŠZ

Odoslaťod Igorg Št Máj 05, 2016 9:31 am

Ako ste si iste všimli diskusia ohľadne stanov zverejnením prvého predbežného návrhu prakticky ustala.

Dávam do pozornosti témy, ktoré sa vo funkcionárskych kruhoch najviac pretriasajú.

členstvo (podmienky vzniku, práva, povinnosti, poplatky, osobitne voľby a trvanie členstva) - individuálne a kolektívne, oprávnenia klubov bez právnej subjektivity (zmluva o združení podľa Občianskeho zákonníka), členské poplatky kolektívnych členov, volebné právo hráčov bez klubovej príslušnosti, členské práva CIS, MDH. hráčov GPX a obyčajných krúžkových detí (a to i v škôlkach) ako sympatizantov zväzu.

organizačná štruktúra a právomoci: - konferencia ako stály orgán, nové právomoci hlavného kontrolóra, rada jej existencia a náplň činnosti, rada a jej transformácia do prezídia konferencie, počet členov konferencie, konflikt záujmov, prezident a jeho právomoci, zefektívnenie manažmentu, zapojenie dobrovoľníkov do systému, hranice medzi dobrovoľnou činnosťou a prácami za odmenu, volebné obdobie orgánov, konferencia len ako zbor voliteľov, prechodné obdobie do roku 2018

V prílohe prikladám poslednú verziu návrhu.
Prílohy
Stanovy_SSZ_2016-ig02b-20160504.pdf
(82.32 kB) Stiahnutá 623 krát
Igorg
 
Príspevky: 194
Založený: Ne Aug 08, 2010 9:59 pm

Re: Príprava Stanov SŠZ

Odoslaťod Igorg Št Máj 19, 2016 10:18 pm

Blíži sa konferencia a tak poďakujem jediným dvom pripomienkujúcim návrh stanov (okrem členov VV na zasadnutí v BB) Niki Vrbovej a Gustovi Šturcovi.

V prílohe prikladám poslednú verziu, ktorá sa zmenila oproti tlačenej a zasielanej delegátom len odstránením dvoch gramatických chýb.
Prílohy
Stanovy_SSZ_2016-ig04b-cb.pdf
(295.55 kB) Stiahnutá 618 krát
Igorg
 
Príspevky: 194
Založený: Ne Aug 08, 2010 9:59 pm


Naspäť na Stanovy SŠZ

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.