Vzdelávanie trénerov

Ako sa zlepšovať v šachu, metodiky, literatúra, softvér, ...

Re: Vzdelávanie trénerov

Odoslaťod Machník Ne Jan 31, 2016 7:11 pm

Pán Paleček. Nuž inštruktor inštruuje a tréner trénuje.
Aj jeden aj druhý má svoje školenia primerané úrovni a primerané očakávaniam na nich kladených . Inštruktor sa môže zúčastniť vysokokvalifikovaných stretnutí trénerov ale doklad, ktorý tam môže získať je o len o "absolvovaní" kurzu a nie o získaní odbornej spôsobilosti. Preto som tvrdil, že uvedené semináre trénerov nie sú určené pre armádu inštruktorov.

V predchádzajúcom príspevku som poukázal na nutnosť prehodnotenia niektorých ustanovení smernice "Podmienky udeľovania trénerských kvalifikácií v rámci SŠZ".
V tejto myšlienke ste ma utvrdil aj svojou poslednou vetou Titul Rozvojový Inštruktor bol udelený aj všetkým účastníkom školenia CIS v Bratislave 2015 kde bol vysoko pravdepodobne porušený (ak tam boli aj učitelia, nešachisti) bod pre RI "rating bývalý alebo súčasný minimálne 1400".

Ako vidím praktizujú sa výnimky a pri postupe existujú aj skratky.

Ak výnimky zapracujete do smernice tak mi vadiť nebudú.

Ak je ciel vybrať čo najviac poplatkov tak ich udeľujete čo najviac!

Ja na titul Tréner SŠZ - TS podľa smernice nemám nárok a tak ani neuvažujem o účasti na seminári v Liptovskom Mikuláši.
Machník
 
Príspevky: 276
Založený: St Mar 12, 2008 9:44 am

Re: Vzdelávanie trénerov

Odoslaťod Palecek Ne Jan 31, 2016 8:25 pm

Pán Machník!

Názov smernice je: "Podmienky udeľovania trénerských kvalifikácií v rámci SŠZ"
Smernica platí od roku 2009 a do dnešného dňa sa nik nesťažoval okrem Vás že je to nedorobok.
Ale je prínosné. že ste si ju po šiestich rokoch čo platí, prečítal.
Skúste prosím napísať v čom je podľa Vás konkrétne nedorobkom, spoločne to môžeme napraviť.

V tejto smernici je uvedené:
"Trénerské tituly SŠZ:
A) Rozvojový inštruktor – I
B) Regionálny inštruktor – RI
C) Inštruktor SŠZ – IS
D) Tréner SŠZ – TS
E) Senior tréner SŠZ – STS

To znamená všetkých 5 slovom päť vyššie uvedených titulov sa týka trénerov šachu od úrovne začiatočníka až po reprezentanta.
Tieto tituly nadväzujú na tituly ktoré má FIDE : Národný inštruktor, FIDE inštruktor, FIDE tréner a FIDE senior tréner.
Podľa Vašej logiky by držitelia prvých dvoch mali inštruovať a držitelia druhých dvoch trénovať?
Dobre si povšimnite vyššie je napísané trénerské tituly A), B) aj C) sú trénerské tituly
a všetkých päť sa venuje trénovaniu - každý svojej výkonnostnej kategórii.

V predchádzajúcom príspevku som uviedol:
"Prednášky boli a sú pravidelné zamerané na všetky výkonnostné skupiny od začiatočníkov až mimoriadne talentované deti.
Na seminároch vždy prebieha živá diskusia, a riešia sa rôzne problémy."

"Odbornú spôsobilosť" trénera a je jedno či má alebo nemá oficiálnu kvalifikáciu posúdi iba čas a dosiahnuté výsledky.
A to nielen šachové ale hlavne to ako sa zverenec zaradí do života a čo dokáže spoločnosti v ktorej žije odovzdať svojimi činmi.
"Odbornú spôsobilosť" nedosiahnete na žiadnom kurze, tá sa získava celoživotným vzdelávaním a praxou.

Kto má záujem príde, podeli sa o svoje skúsenosti, môže sa poradiť môže konzultovať svoje problémy.
Tréneri zo systému SŠZ majú semináre zdarma, tréneri mimo systém si musia za účasť zaplatiť.

Ospravedlňujem za formuláciu všetkým účastníkom školenia CIS v Bratislave správne malo byť:
"Účastníkom školenia CIS v Bratislave počas záverečného trojkola extraligy bol trénerský titul Rozvojového Inštruktora
udelený všetkým, ktorý o trénerský titul požiadali! Ich zoznam schválil VV SŠZ na zasadaní 12.6.2015 deň pred konferenciou SŠZ.
viď zápisnica z VV a všetci spĺňali podmienky pre udelenie titulu." (Je pravda že, dosiahnuté vzdelanie sa neskúmalo.)

Vstup do systému je dobrovoľný a záleží na každom ako sa rozhodne.

Pekný večer a veľa úspechov v trénerskej práci

S pozdravom

Peter Paleček predseda TMK
Palecek
 
Príspevky: 176
Založený: Št Mar 13, 2008 5:17 pm

Re: Vzdelávanie trénerov

Odoslaťod Ondrej Danada Po Feb 01, 2016 12:40 am

Peter, ja by som síce smernicu nedorobkom nenazýval, ale priestor pre zlepšenie by som videl. Predpokladám, že cieľom smernice je, aby sme tu mali nejaký systém kvalifikácií, pri ktorom majú skúsenejší a úspešnejší tréneri vyššiu kvalifikáciu. Žiaľ kritériá nie sú nastavené tak, aby to vždy platilo a miešajú sa tam hrušky s jablkami. Dosiahnuté vzdelanie je úplný nezmysel a pokiaľ sa v praxi ani neoveruje, treba to zrušiť. Okrem toho vidím dva problémy, jeden ten, že smernica nedostatočne zohľadňuje cieľovú skupinu s akou tréner pracuje, a druhý, že nezohľadňuje príčinnú súvislosť medzi tréningovým procesom a úspechom.

Ako jeden príklad by som uviedol dokonca Teba osobne. Považujem Ťa za jedného z najlepších trénerov na Slovensku a pre určitú cieľovú skupinu si myslím, že si lepší ako ktokoľvek z aktuálneho zoznamu Senior trénerov, pričom ty na to nespĺňaš kritériá. Taktiež by som vedel uviesť viaceré príklady trénerov, ktorí sú veľmi dobrí pre prácu s deťmi do 10 rokov a nemajú elo 2100 na to, aby sa stali trénermi SŠZ.

Rovnako kritériá pre meranie úspechov považujem za neprimerané. Ja osobne považujem za väčší úspech, keď môj 10-ročný zverenec vyhral finále GPX ako to, že iný bývalý zverenec, ktorého som trénoval do jeho 12-tich rokov získal medailu na MSR, keď už mal 18. Je síce pravda, že už v tých 12-tich mal k tomu blízko, ale nezískal ju, a čo sa dialo nasledujúcich 6 rokov, nepovažujem za svoju zásluhu. Žiaľ podľa smernice je to naopak.

Čo navrhujem? Rozdeliť zverencov do niekoľkých vekových alebo výkonnostných skupín a mať kritériá na trénera primerané danej skupine, napr. podobne ako je to pre zaradenie na listinu talentov. Aj tréner s ELO 1800 si podľa môjho názoru zaslúži pomenovanie Senior trénera, ak napríklad patrí medzi najlepších na Slovensku pre trénovanie detí predškolského veku. Možno v evidencii trénerov by bolo vhodné uvádzať na základe čoho dostal tréner príslušnú kvalifikáciu, aby sa nejakým spôsobom predsa len odlíšilo, kto je senior pre menšie deti a kto senior pre dorast. Zároveň navrhujem, aby sa trénerovi započítavali iba úspechy zverencov získané maximálne do 2 rokov od kedy zverenca prestal trénovať, alebo iná primeraná lehota, ktorá zohľadní, že výsledky sa prejavujú až s určitým časovým odstupom.
Obrázok používateľa
Ondrej Danada
 
Príspevky: 1486
Založený: Po Nov 17, 2008 7:17 pm
Bydlisko: Bratislava

Re: Vzdelávanie trénerov

Odoslaťod Machník St Feb 03, 2016 8:58 pm

Pán Paleček.
Ďakujem za ozrejmenie a upresnenie mojich pripomienok, ktoré bezpochyby vznikli z nedostatku pochopenia spôsobu môjho chápania a spôsobu myslenia tvorcu trénerskej smernice.
Smernica je pre praktické použitie veľmi stručná. V mnohých častiach má pri definícii kritérií trénerských titulov evidentne nevhodné požiadavky. Predkladám pár návrhov.
1. Vzhľadom na cieľovú trénovanú skupinu je určite dobré kritérium o ELO trénera.
Je každému jasné, že trénuje silnejší slabšieho a nie naopak.
2. Je určite dobré aj kritérium o dobe praxe a beriem aj kritérium o účasti na školení.
Tu by ale bolo vhodné členenie rozsahu a obsahu školenia podľa stupňov trénerských titulov. Senior tréner musí dostať na školení viac ako rozvojový inštruktor. Jadrom problému je absencia osnov školenia. Mali by ich mať a ponúkať národné a regionálne akadémie a aj SŠZ. Vždy v rozsahu trénerského stupňa. Ak uvažujem, že regionálna akadémia je kraj tak si myslím, že nám chýba ešte akadémia na úrovni menšej oblasti, ktorá by ponúkala možnosti školenia pre I a RI.
Mimochodom neviem sa nikde dopátrať obsahu školenie trénerov v Liptovskom Mikuláši. 4 dni x počet hodín + náklady. Problémom je aj výstup zo školenia. Ten vždy musí skončiť s odbornou spôsobilosťou pre danú činnosť. Takto to jednoducho v praxi funguje. Nestačí mať doklad o absolvovaní kurzu v autoškole. Treba spraviť skúšky a získať odbornú spôsobilosť "vodičák" pre danú skupinu vozidiel.
3. Viazať získanie stupňa trénerskej kvalifikácie na výšku stupňa civilného vzdelania je nezmyselné.
Toto so šachom nemá nič spoločné. Je mi jasné, že vzdelanejší človek má pravdepodobne aj vyššie IQ a aj ľahšie zvláda danú trénerskú oblasť. Napriek tomu by som vzdelanie nepoužil ako podmieňujúce kritérium.
4. Pri udeľovaní certifikátov a menoviek žiadam používať pri každom stupni aj slovo "tréner".
Toto je dôležité hlavne pri kontakte s nešachovou verejnosťou (riaditelia škôl, úradov a firiem ), má určite väčšiu váhu titul "Tréner - rozvojový inštruktor SŠZ", "Tréner - regionálny inštruktor SŠZ" atď.
5. Poplatky nepatria do trénerskej smernice ale patria do sadzobníka poplatkov.
No a ten sadzobník patrí do ekonomickej smernice ale to je už iná téma. Dĺžka platnosti poplatku predpokladám, že je v spojitosti s dĺžkou platnosti trénerského titulu. Bolo by snáď vhodné predĺžiť dobu platnosti na 5 rokov ako u rozhodcov, alebo skrátiť na jeden rok ako u členských poplatkoch. Som za prvú variantu.
6. Smernica nerieši spôsob žiadania o trénerský titul vo všetkých piatich stupňoch.
Súčasná podmienka predkladania žiadosti vytvára prvú možnosť odmietnutia uchádzača o trénerský titul na úrovni klubov a TSM. Žiadosť cez organizáciu má svoje výhody lebo v tomto prípade napr. klub aj hradí náklady školenia. Napriek tomu by som umožnil predkladať žiadosť aj jednotlivcom.

Takže smernica je zrelá na úpravu a doplnenie. Či už bude alebo nebude zmenená, u tých ktorí už teraz trénujú, to nebude mať veľký dopad. Bude mať prínos u nových tréneroch, ktorý len začínajú s trénerskou prácou.
Machník
 
Príspevky: 276
Založený: St Mar 12, 2008 9:44 am

Re: Vzdelávanie trénerov

Odoslaťod LuboChess Pi Feb 05, 2016 11:34 am

Pokuston tu položil otázku ako získať trénerské vzdelanie (licenciu).

Peťo Paleček tu uviedol, že sa dajú získať trénerské šachové tituly udeľované Slovenským šachovým zväzom a potom medzinárodné podľa kritérií medzinárodnej šachovej federácie FIDE.

Informácia potiaľ súhlasí, avšak ja by som dodal, že táto informácia nie je úplná, resp. že sú až 3 (podľa prechodných ustanovení dokonca 4) kategórie trénerov.

1/ tréneri SŠZ podľa našich interných predpisov - smernici na získavanie trénerských titulov z r. 2009 (rozvojový inštruktor, regionálny inštruktor, inštruktor SŠZ, tréner SSZ, senior tréner SŠZ)

Podmienky získania: http://www.chess.sk/download/dokumenty/ ... datok1.pdf

(niekto môže mať ešte staršie zväzové trénerské tituly z dôb ČSSR a neskôr, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa ich časovej platnosti a vtedajších predpisov, resp. dnes sú to už obsolentné normy

tréneri I, II, III, IV triedy - viď napr. učebné texty pre trénerov od Františka Pitharta alebo Evžen Gonsior, Bohuslav Skácel z tej doby )

2/ medzinárodní tréneri FIDE (podľa FIDE predpisov): Developmental Instructor (DI), National Instructor (NI), FIDE Instructor (FI), FIDE Trainer (FT), FIDE Senior Trainer (FST)

Podmienky získania: http://trainers.fide.com/images/stories ... -_Main.pdf

3/ tréner a inštruktor (ako športový odborník) podľa § 6 ods. 1 písm. a/ zákona č. 440/2015 Z.z. o športe účinného od 1. 1. 2016)

ktorý vykonáva činnosť športového odborníka ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak
a) nie sú naplnené znaky závislej práce, t.j. potom by išlo o pracovnoprávny vzťah alebo ak sa so športovou organizáciou nedohodne inak.

Definícia trénera podľa § 83 ods. 1 cit. zákona:

"Tréner je športový odborník, pod vedením ktorého profesionálny športovec alebo amatérsky športovec vykonáva šport alebo pod vedením ktorého športovec vykonáva šport pre všetkých."


Tento zákon rozlišuje podľa § 83 ods. 2 cit. zákona tieto trénerské kategórie

Tréner vedie vykonávanie športu v kategórii tréner
a) I. kvalifikačného stupňa,

b) II. kvalifikačného stupňa,

c) III. kvalifikačného stupňa,

d) IV. kvalifikačného stupňa alebo

e) V. kvalifikačného stupňa.

A na prechodné obdobie tréneri/inštruktori podľa doterajších predpisov (najmä školských a živnostenských), viď § 103 prechodných ustanovení zákona.
Klasický ide o trénerov, ktorí študovali trénerskú špecializáciu v danom obore (šach momentálne nie je akreditovaný) napr. na Fakulte telesnej výchove a športu UK Bratislava, či fakulte športe PU Prešov, rôzne akreditované strediská na inštruktorov/cvičiteľov (napr. fitnes, aerobik)

Podrobnosti na získanie takéhoto trénerského titulu uvediem osobitne (vzhľadom na rozsah)
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Vzdelávanie trénerov

Odoslaťod LuboChess Pi Feb 05, 2016 11:43 am

Čo sa týka vzdelávania, resp. získania odbornej spôsobilosti na výkon trénerského oprávnenia

§ 83 ods. 3 a nasl. cit. zákona o športe má takéto ustanovenia:

(3) Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner poskytuje
a) vysoká škola prostredníctvom fakulty, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore
1. šport alebo
2. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,

b) stredná športová škola,

c) národný športový zväz v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport.

(4) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa a II. kvalifikačného stupňa sa nadobúda
a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy,

b) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu,

c) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu alebo

d) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu v rámci ďalšieho vzdelávania.

(5) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa sa nadobúda
a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy,

b) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak v rámci štúdia príslušného študijného programu fyzická osoba úspešne vykonala štátnu skúšku alebo skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport,

c) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu,

d) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu alebo

e) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu v rámci ďalšieho vzdelávania.

(6) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner IV. kvalifikačného stupňa sa nadobúda získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore šport.

(7) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner V. kvalifikačného stupňa sa nadobúda získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport.

(8) O získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner sa vydáva osvedčenie, ktoré obsahuje
a) názov organizácie, ktorá osvedčenie vydala; ak ide o vysokú školu, uvádza sa aj názov fakulty,

b) údaje o fyzickej osobe, ktorej sa osvedčenie vydáva v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť a dátum narodenia,

c) číslo osvedčenia,

d) označenie kvalifikačného stupňa,

e) označenie športu, pre ktorý bola získaná odborná spôsobilosť,

f) dátum a miesto vydania osvedčenia,

g) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu organizácie, ktorá osvedčenie vydala, alebo ním poverenej osoby,

h) pečiatka organizácie, ktorá osvedčenie vydala.

(9) Ak bola odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner nadobudnutá získaním úplného stredného odborného vzdelania alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie podľa odseku 8 sa vydáva popri doklade o príslušnom vzdelaní.

(10) Národný športový zväz môže vo svojich predpisoch určiť,
a) ktorý kvalifikačný stupeň odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner sa vyžaduje pre príslušnú úroveň súťaženia,

b) podmienky, ktoré musí spĺňať tréner v jednotlivých úrovniach a kategóriách súťaženia v príslušnom športe.
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Vzdelávanie trénerov

Odoslaťod LuboChess Pi Feb 05, 2016 11:49 am

Podľa prechodných ustanovení § 103 cit. zákona:

§ 103

(1) Akreditácia vzdelávacieho zariadenia, ktorému bolo vydané potvrdenie o akreditácii na vzdelávanie športových odborníkov podľa doterajších predpisov, zostáva zachovaná do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii.

(2) Konanie o akreditácii vzdelávacieho zariadenia, ktoré sa začalo do 31. decembra 2015, sa dokončí podľa doterajších predpisov.

(3) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti športového odborníka vydané podľa doterajších predpisov zostáva platné do uplynutia platnosti osvedčenia.

(4) Ak športový odborník nadobudol odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti po 1. januári 2016 vo vzdelávacom zariadení podľa odseku 1 alebo vo vzdelávacom zariadení akreditovanom podľa odseku 2, možno mu vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti s platnosťou najdlhšie do 31. decembra 2021.

(5) Odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa podľa tohto zákona nadobúda aj fyzická osoba, ktorá do 31. decembra 2018 začne štúdium v gymnáziu, ktoré bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení s názvom "športové gymnázium", a toto štúdium ukončí maturitnou skúškou z predmetu športová príprava.

(6) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa zostáva zachovaná, ak bola nadobudnutá podľa
a) odseku 5 alebo

b) predpisov účinných do 31. decembra 2015 fyzickou osobou, ktorá získala úplné stredné všeobecné vzdelanie v gymnáziu, ktoré bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení s názvom "športové gymnázium" a jej štúdium bolo ukončené maturitnou skúškou z predmetu športová príprava.


Ešte podotýkam, že podľa § 100 ods. 1 písm. f) cit. zákona rozsah vzdelávania, vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner podľa jednotlivých kvalifikačných stupňov určí Ministerstvo školstva SR vo vykonávacej vyhláške (momentálne je v v legislatívnom procese), t.j. rámcový rozsah uvedený v § 83 zákona bude podrobnejšie vo vyhláške
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Vzdelávanie trénerov

Odoslaťod LuboChess Pi Feb 05, 2016 11:55 am

Okrem toho existuje i čestný titul "zaslúžilých trénerov" (zaslúžilých odborníkov v športe)

Podľa § 56 ods. 1 písm. c/ v spojitosti ods. 4 cit. ustanovenia: Čestný štátny titul "Zaslúžilý odborník v športe" sa môže udeliť športovému odborníkovi, ktorý dosiahol mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športovej činnosti a ktorého dlhodobá činnosť, osobnostné, morálne a odborné predpoklady vedú k rozvoju športu.

Podľa prechodných ustanovení § 102 ods. 7 cit. zákona o športe: Čestný titul "Zaslúžilý pracovník v telesnej výchove a športe", "Zaslúžilý majster športu", "Zaslúžilý majster turistiky", "Zaslúžilý cvičiteľ", "Zaslúžilý tréner" a "Majster športu", získaný pred 15. októbrom 1990 sa považuje za čestný štátny titul podľa § 56., t.j. po novom v tejto kategórii (§ 56 ods. 1 ) - tréner patrí pod odborník/športový odborník (viď aj § 6 ods. 1 písm. a/ zákona

okrem kategórie a) "Majster športu",

b) "Zaslúžilý majster športu",

c) "Zaslúžilý odborník v športe",

d) "Zaslúžilý pracovník v športe".
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Vzdelávanie trénerov

Odoslaťod LuboChess Pi Feb 05, 2016 12:27 pm

Ak zhrniem predošlé príspevky v podstate máme takéto kategórie trénerov

trénersky titul iba podľa predpisov SŠZ - tento mimo zväzu nikto neuznáva ani FIDE ani štát (na účely trebárs ministerstva školstva), dokonca by ho pravdepodobne neakceptovali ani v iných zväzoch (napr. keby našinec sa tým chcel preukázať pred nemeckým zväzom), je to skôr čestný/symbolický titul, ktorý môže mať výhodu pri zväzových akciách

(ak by bola podmienka) alebo zľava na trénerskom školení

trénerský titul podľa FIDE (ten uznáva FIDE a jeho výhodou je, že tým pádom i všetky národné športové zväzy vrátane SŠZ), je napr. podmienkou pri niektorých FIDE akciách, žiaľ štát ako vyšší level (i keď sú pokusy to nejak zosúladiť keďže najmä futbalový UEFA pro-trénerská licencia má vyšší vzdelávací level než štátne akreditácie.

štátny trénerský titul podľa zákona napr. štúdiom na FTVŠ - ten uznáva štát (podmienka napr. v školstve), tým pádom i náš zväz (bez ohľadu na našu smernicu), avšak pre FIDE napr. na titul FT/FST je to nič.

Problém je, že môžete byť šachový veľmajster + FIDE tréner mať za sebou úspešnú trénerskú prax, výsledky, písať publikácie pre štát (školstvo) najmä podľa predpisov do 31. 12. 2015 ste nič, i teraz ani nie tréner ale max. iný športový odborník (napr. ako rozhodca) alebo max. tréner najnižších levelov, pokiaľ nemáte trénerskú špecializáciu napr. na FTVŠ, ktorá sa momentálne nedá získať ani keby ste chceli (nie je akreditovaný odbor na šach môžete byť len tréner napr. na volejbal, golf ..), s akreditáciu je problém profesori, docenti, PhD. ...problém s akceptovaním zahraničných odborníkov najmä mimo EÚ atď.

Na druhej strane môžete byt i v 17 rokoch GM (v dnešnej dobe už nič mimoriadne Karjakin bol GM v 12 rokoch), mať dokonca i maturitu napr. zo športového gymnázia, stredenj športovej školy čo sa zavádza (kto napr. preskočil ročník, dobre mu vychádza vek, či vyšiel z 8-ročná gymnázia) , ale nemôže byť samostatne zárobkovo činná osoba (najmä podľa doterajších predpisov) na živnosť (predpisy ministerstva vnútra) ako tréner lebo nemá ešte 18 rokov.

Alebo iný paradox môžete byť Mgr. či dokonca PhD. (predtým CSc.) z telovýchovy (VŠ tretieho stupňa) dajme tomu i v špecializácii šach (napr. kým sa dalo za česko-slovenskej éry), ale nemáte hráčsku silu ELO - IM/GM t.j. nebude nikdy najvyšší tréner ani v SŠZ ani vo FIDE (hoci môžete byť expert na mládež mať monografie atď.).

Tu sa nám bijú predpisy ministerstva školstva, ministerstva vnútra, FIDE a SŠZ. Hodená rukavica aj pre trénersko-metodickú komisiu SŠZ aspoň čiastočne nás skompatibilniť s novým zákonom o športe + predpismi FIDE.
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Vzdelávanie trénerov

Odoslaťod LuboChess Pi Feb 05, 2016 12:38 pm

Takže momentálne môžete trénersko-pedagogicko šach študovať len v zahraničí napr. v Rusku (Moskva, Petrohrad), USA (Texas) a pod. V našom zastaralom školskom systéme od čias rakúsko-uhorskej monarchie nie.

Ďalší problém je - čo uznáva i ministerstvo školstva, že štúdium trénerstva šachu (duševných športov) by chcelo zmeniť pomer hodín, t.j. znížiť objem počtu hodín z anatómie/biológie/fyziológie človeka/biochémie

i keď i v šachu sú samozrejme základy potrebné (aj fyzická príprava je v šachu dôležitá až po kurz prvej pomoci), ale určite nie zložité aeróbne biochemické procesy aké potrebuje tréner atletiky, trebárs posilnenie hodín športovej psychológie atď. (v každom športe podstatné, ale v šachu obzvlášť).
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

PredchádzajúcaĎalšia

Naspäť na Tréning

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.