Tréning v šachových akadémiách

Ako sa zlepšovať v šachu, metodiky, literatúra, softvér, ...

Tréning v šachových akadémiách

Odoslaťod Július Gajarský So Feb 09, 2013 9:03 pm

V súvislosti s požiadavkami na zabezpečenie kvalitného tréningového procesu v šachových akadémiách vyberám na diskusiu ako aj na objasnenie požiadavky uvedené v rámcovom návrhu (krajských) šachových akadémií. Verím, že spoločne sa nám podarí dospieť k plnšiemu porozumeniu i naplneniu trénigového procesu v týchto akadémiách.
Takže postupne:
KRAJSKÉ AKADÉMIE zabezpečia šachové vzdelanie na vysokej úrovni pre širší okruh talentovaných a pracovitých šachistov v rámci príslušného regiónu. Súčasne podporia fungovanie krúžkov a klubov v oblastiach vzdelávania vedúcich krúžkov, klubových trénerov, rozhodcov, organizačných pracovníkov a iných odborníkov dôležitých pre slovenský šach.
Budú aktívne podporovať nárast členskej základne do 18 rokov prostredníctvom pravidelnej komunikácie so školami v svojom regióne, propagácie projektu Šach na školách a pomoci pri organizovaní športových zápolení pre uvedenú vekovú kategóriu.
Budú aktívne pri získavaní sponzorov a predkladaní projektov, aby zabezpečili čo najviac finančných prostriedkov pre rozvoj šachu v príslušnom regióne.
O svojej činnosti budú pravidelne informovať príslušné orgány SŠZ, KŠZ a regionálne médiá.


Krajské akadémie zabezpečia pravidelný (týždenný) tréning širšiemu okruhu šachistov v rámci príslušného regiónu.
Druhou základnou myšlienkou je systematicky spolupracovať na zvýšení počtu členov do 18 rokov a na organizovaní šachových zápolení pre túto kategóriu, čím sa zabezpečí životaschopnosť a udržateľnosť slovenského šachu.
Treťou základnou myšlienkou je pravidelne komunikovať s médiami na regionálnej aj národnej úrovni a postupne zvyšovať povedomie širokej verejnosti o vysokej užitočnosti šachovej hry.
------
Fungovanie
Pravidelný tréning: Každá tréningová skupina v rámci Krajskej akadémie sa bude pravidelne stretávať minimálne raz za týždeň na tréningu. Každá skupina bude mať svojho trénera. Tento tréner bude viesť sústredenie (obsah, forma) spolupracovať s osobnými trénermi členov skupiny, písať a koordinovať tréningové plány, zadávať a kontrolovať domácu prácu (pre nižšie vekové kategórie), atď.
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Tréning v šachových akadémiách

Odoslaťod Július Gajarský So Feb 09, 2013 9:14 pm

... pokračovanie z návrhu - zameranie na tréning ...

Kritéria pre zaradenie do výberového konania a pre udelenie štatútu Krajskej akadémie
- dispozícia priestormi na trénovanie (kapacita minimálne 30 ľudí)
- dispozícia tréningovým vybavením (šachové súpravy – min. 15 ks., hodiny – min. 15 ks., nástenná šachovnica, resp. projektor)
- dispozícia trénermi – minimálne 1 tréner s trénerským titulom SŠZ TS a minimálne 1 tréner s trénerským titulom IS (minimálne kvalifikačné požiadavky na trénerov: hlavný tréner Krajskej akadémie TS, tréneri tréningových skupín IS)
- dispozícia dostatočným počtom členov – frekventantov akadémie na požadovanej výkonnostnej úrovni (toto musí byť splnené každý rok fungovania akadémie)
- minimálny počet členov je 12 – vo veku do 18 rokov (ďalší členovia môžu byť aj do 25 rokov) - PČ12

Dodatočné podmienky pridelenia dotácie zo SŠZ
- Krajská akadémia zabezpečuje pravidelný tréning minimálne dvoch výkonnostných/vekových skupín minimálne raz týždenne v trvaní minimálne jeden a pol hodiny na tréning podľa tréningového plánu a metodiky odsúhlasenej Národnou akadémiou- spracúva výkazy o tréningoch (prezenčná listina a téma tréningu)
- minimálne 6 členov zo skupiny PČ12 je aktívnych,t.j. absolvujú minimálne 35 tréningov za rok
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Tréning v šachových akadémiách

Odoslaťod Július Gajarský So Feb 09, 2013 9:16 pm

A ešte odmeny ...

Tréningy a školenia
- Minimálne 12 členov do 18 rokov z toho 6 aktívnych (pozri vyššie) Max 100 EUR
- Za každých ďalších 3 aktívnych členov 100 EUR, max 200 EUR.
- Minimálne 2 školenia pre kluby v regióne, spolu pre minimálne 20 ľudí (napr. pre trénerov, rozhodcov, organizačných pracovníkov alebo odborníkov na online prenosy). Max 100 EUR.
- Za nárast elo najlepších 2 aktívnych členov okrem členov Národnej akadémie max 100 EUR.
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Tréning v šachových akadémiách

Odoslaťod Július Gajarský So Feb 09, 2013 10:03 pm

Otázka na začiatok - prvou základnou myšlienkou/poslaním krajských akadémií je zabezpečiť pravidelný (týždenný / minimálne 1,5 hodinový / v dvoch skupinách) ) tréning pre širší okruh šachistov z regiónu (špecifikované minimálne 12 šachistov/z toho aspoň 6 musí absolvovať 35 tréningov) - podľa tréningového plánu a odsúhlasenej metodiky SŠZ, minimálne s dvoma licencovanými trénermi SŠZ, so zabezpečením tréningového vybavenia - priestory pre 30 účastníkov, 15 šachov a 15 hodín, nástenná tabuľa, projektor... príspevok pre krajskú akadémiu po splnení podmienok za tréningy je 100 Eur ročne?
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Tréning v šachových akadémiách

Odoslaťod Július Gajarský So Feb 09, 2013 10:27 pm

Eśte jedna otázka - týkajúca sa tréningového procesu - ako sa očakáva zabezpečenie spolupráce medzi národnou akadémiou a krajskými akadémiami? V návrhu je v tomto smere takáto zmienka: Národná akadémia bude tiež zabezpečovať odbornú pomoc (konzultácie, školenia trénerov, metodika) a preverovanie systematickej práce Krajských akadémií.

Aká je pomoc pravidelnému tréningovému procesu talentovaných hráčov (zúčastňujúcich sa tréningového procesu v krajských akadémiách) a klubovým trénerom v krajských akadémiách (ktorí vychovali/vychovajú členov národnej akadémie / majstrov SR / reprezentantov)?
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Tréning v šachových akadémiách

Odoslaťod Martin Huba So Feb 09, 2013 11:09 pm

Kategória Tréningy je podporená celkovou sumou 500 EUR na jednu akadémiu po splnení podmienok...

Národná akadémia by nemala len kontrolovať, ale aj pomáhať metodicky a aj konzultovať prípadné problémy. Musí sa detailnejšie špecifikovať.

Poslednú otázku nie som si istý či rozumiem presne, ale chcel som znovu podporiť dobrú myšlienku trénerských poukazov, aby tréneri dostali 100 EUR za zverenca na Listine talentov.

Pripomienky sa týkajú aj toho či sme schopní každoročne zabezpečiť spomínané, aj či je potrebné dať 100 EUR za Listinu talentov. Je to na zváženie.
Obrázok používateľa
Martin Huba
 
Príspevky: 3859
Založený: Ut Feb 12, 2008 8:44 pm

Re: Tréning v šachových akadémiách

Odoslaťod Jozef Po Feb 11, 2013 10:48 am

Pán Huba,
podľa Vás aké by malo byť zloženie trénerov v KA a akými čiastkami by mali byť odmeňovaní? Pýtam sa na Váš osobný názor, s odpoveďou že to je vec príslušného KZ budem sklamaný. Ďakujem za odpoveď.
Jozef
 
Príspevky: 2141
Založený: Po Jan 28, 2008 1:06 pm

Re: Tréning v šachových akadémiách

Odoslaťod Július Gajarský Po Feb 11, 2013 8:53 pm

Ďakujem za vysvetlenie - aspoň z väčšej časti toho, na čo som sa pýtal...

Jozef, Tvoju otázku nechám zodpovedať prezidentovi - z návrhu ako aj podstaty veci je zrejmé, že dotácia zväzu určená pre krajské šachové akadémie na tréning pokryje len časť nákladov na požsadované zabezpečenie tréningového procesu - ak rátame len minimum - týždenne dva krát po jeden a pol hodine to je aspoň 150 "cistých hodín alebo 200 tréningových jednotiek... Takže len na tento základ - bude musieť akadémia zabezpečiť/ak má trénerov odmeňovať - vyššie prostriedky, ako je uvažované v návrhu... To nepočítam prípadné sústredenia či úhradu pozvaným trénerom "zhora" z národnej akadémie..., kde odmeny na jeden deň sú ako v návrhu uvedený ročný prśpevok 100 eur.... Takže krajskéakadémie budú stále uvedené pod "tlak" zohnať peniaze na svoju činnosť - či už zháňaním sponzorov, či výberom od svojich členov alebo príspevkom od klubov.... (čo som v návrhu pre národnú akadémiu nenašiel - aj keď aj tam sa uvažuje s príspevkom/úhradou časti nákladov na pobyt pri sústredeniach ...)

Ešte vysvetlenie /doplnenie k otázkam, čo Martinovi nebolo úplne jasné - pod podporov krajským akadémiám som nemal len na mysli "metodickú" pomoc - ale napr. poskytnutie / sprostredkovanie trénerov - zabezpečenie prednášok trénerov z národnej akadémie v krajskej akadémii pravidelne raz za nejaké obdobie - napr, mesiac/dva - na náklady národnej akadémie - jednak aby sa oboznámili s činnosťou krajkej akadémie, jednak aby odborne pomohli trénerom ktrajských akadémií - a zároveň spoliuprácu s klubovými/osobnými trénermi na tréningových plánoch /zabezpečení tréningu členov krajskej akadémie - ktoré sú spĺńajú kriteŕiá pre zaradenie do národnej akadémie... Je samozrejmá, že pre špičku je tréning len v národnej akadémii alebo len v krajskej nepostačujúci a musia/mali by efektívne koordinovať svoje tréningové plány...

K trénerským poukazom - považujem za lepšie, aby poukaz dostal samotný hráč/reprezentant a tréningy si mohol uplatniť u trénerov podľa vlastného výberu - samozrejme možno z o stanoveného okruhu SŠZ...
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Tréning v šachových akadémiách

Odoslaťod Jozef Po Feb 11, 2013 9:22 pm

Pán Gajarský, Vy uvažujete o akadémii resp. už ju máte prisľúbenú rozhodnutím,že v TT budú 2 akadémie.
S akým rozpočtom počítate pre ročnú činnosť? Vedel by Ste načrtnúť aspoň rámcovo ročný rozpočet?
Jozef
 
Príspevky: 2141
Založený: Po Jan 28, 2008 1:06 pm

Re: Tréning v šachových akadémiách

Odoslaťod Martin Huba Po Feb 11, 2013 9:53 pm

Julo, áno, moja predstava je že z Národnej akadémie by tréner alebo tréneri prišli aj do regiónov na náklady akadémie, určite musia mať prehľad o tom čo sa deje dole. Národná akadémia bude tiež motivovaná výsledkami v krajoch preto by mala mať záujem o úspech regionálnych akadémií. Takisto koordinácia je samozrejme dôležitá.

Potrebujeme aktívnych regionálnych hráčov, ktorí navyše prinesú výsledky. Takí dostanú plnú podporu zväzu.
Obrázok používateľa
Martin Huba
 
Príspevky: 3859
Založený: Ut Feb 12, 2008 8:44 pm

Ďalšia

Naspäť na Tréning

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.