Stránka 1 z 3

Užitočnosť šachovej histórie a práce zberateľov

OdoslaťOdoslané: Ut Aug 06, 2013 8:21 am
od Martin Huba
Na Slovensku sú ľudia ktorí ako hobby veľmi seriózne mapujú históriu šachu na Slovensku a niektorí majú aj veľmi seriózne zbierky.

Na zamyslenie je cieľ a hlavne užitočnosť takéhoto konania. Je to koníček ako keď niekto zbiera známky alebo servítky či odznaky.

Zberatelia často po čase prestanú či už z rodinných, finančných alebo zdravotných dôvodov so svojim koníčkom. Zbierka sa často roztratí alebo po prípadnej smrti zberateľa často aj pozostalými vyhodí.

Čo si o danej téme myslíte a ako by mohlo vyzerať reálne využitie práce mapovateľov šachovej histórie? Sú vôbec ochotní sa s verejnosťou podeliť o svoj výskum?

Re: Užitočnosť šachovej histórie a práce zberateľov

OdoslaťOdoslané: St Aug 07, 2013 1:35 pm
od Horváth Mário
...?
Sú to tichí blázni, totálni cvoci :lol:

Re: Užitočnosť šachovej histórie a práce zberateľov

OdoslaťOdoslané: St Aug 07, 2013 2:33 pm
od dubravan
Len stručne:

Určite si každý dokáže predstaviť, čo sa stane s človekom, ktorý stratil pamäť. Taký človek bude dezorientovaný v čase i priestore. Ale v tom istom postavení sa nachádza aj každá spoločenská entita, vrátane nás šachistov, ak stratí svoje historické vedomie, svoju kontinuitu s minulosťou....

Nehovoriac už ani o posilňovaní takej činnosti, ktorá má významnú minulosť a dá sa použiť ako argument na posilňovanie jej postavenia v súčasnosti...

Históriu šachu treba preto svedomito udržiavať v rozumnej miere a príležitostne šíriť do povedomia nielen šachistov, posilujeme tým postavenie šachu v súčasnosti aj budúcnosti.

RK

Re: Užitočnosť šachovej histórie a práce zberateľov

OdoslaťOdoslané: Št Aug 08, 2013 5:55 am
od Martin Huba
Nemali by sme dehonestovať prácu šachových historikov, aj keď zo žartu.

Ďakujem Rasťo, presne tak. Ak národ, alebo šachisti nepoznajú svoju históriu, alebo či cestu po ktorej išli, je to zlé. Odsúdili by sme sa na povrchné blúdenie.

Svojim prvým príspevkom som len chcel dať najavo ústretovosť voči šachovým historikom a zberateľom a ochotu podporovať publikovanie ich prác.

Re: Užitočnosť šachovej histórie a práce zberateľov

OdoslaťOdoslané: Št Aug 08, 2013 9:05 am
od Horváth Mário
Dobre, dobre, ospravedlňujem sa.

Tak sa na nich pozrime: svoje zbierky budujú desiatky rokov, ba aj celý život, zbierajú literatúru, časopisy a aj písomnosti, ktoré iní vyhadzujú na smetiská (v lepšom prípade do zberu), investujú do nich nemalé čiastky. Zapratávajú si nimi police, izby, ba celé byty. Vysedávajú v knižniciach a archívoch, listujú staré noviny a časopisy, ročník za ročníkom a tešia sa, keď po viachodinovom bezúspešnom vysedávaní nájdu stručnú správičku o šachu. A najšťastnejší sú, keď nájdu zabudnutú rubriku s partiami. Aj keď sú reprodukčné služby v knižniciach i archívoch oveľa drahšie ako niekde na ulici, v záchvate eufórie nehľadia na výšku výdavkov. Tí, čo majú v mieste bydliska veľkú knižnicu, to majú jednoduchšie, ostatní musia ešte aj cestovať.

Možnosti, ako za svoje úsilie niečo získať späť, majú obmedzené. Môžu publikovať články v šachových časopisoch a očakávať za ne honorár. Na Slovensku šachový časopis momentálne nevychádza, ostávajú české šachové časopisy. Prípadne (teoreticky) aj nešachové. Videl som už pár šachových článkov v Historickej revue. Ďalšou možnosťou je vydávať knihy, táto cesta je však oveľa náročnejšia. V každom prípade však treba najprv materiál na publikovanie pripraviť, spracovať, preložiť, napísať, čo je ďalšia mnohohodinová robota.

Ďalšou možnosťou je zbierku rozpredať, najlepšie solventným zahraničným zberateľom. Ale človek sa ťažko vzdáva niečoho, do čoho investoval kusisko svojho života. Takže zbierky väčšinou predávajú pozostalí alebo končia na smetiskách.

Tak čo, sú to blázni?

Re: Užitočnosť šachovej histórie a práce zberateľov

OdoslaťOdoslané: Št Aug 08, 2013 11:19 am
od dubravan
p.Horváth: netreba sa ospravedlňovať, vy Ste mal zrejme na mysli chorobný stav zberateľstva - čo je naozaj psychiatrická diagnóza.
Zrejme Ste mal zlé životné skúsenosti s niekým takým a ihneď Ste to zovšeobecňoval, čo chápem.

Teda, ten stav, ktorý popisujete Vy, je naozaj psychiatrická diagnóza a taký človek je "blázon".

Ale takýto extrém tu od začiatku nikto nespomenul. p.Huba spomenul niekoľkokrát hneď v prvom úvodnom článku prídavné meno "seriózny - seriózna" a tým určite nebol myslený takýto extrém. Ja som spomenul výraz "v rozumnej miere" čím som tiež nemyslel žiadny extrémny prípad.

Ak si pacient zoberie primerané množstvo tabletiek, pomôže mu, ak to s tými tabletkami preženie, môže na to doplatiť aj smrťou.

Rovnako to platí asi "takmer" všade.. "v rozumnej miere" a pomôžeme si...

Môžem uviesť príklady rozumnej miery:
1./ usporiadateľ turnaja odkladá propozície jednotlivých ročníkov, výsledkové listiny, partiáre aspoň prvých 3 šachovníc a fotografie víťazov (postačuje aj v elektronickej forme) a odovzdá to všetko svojmu nasledovateľovi
2./ vydavateľ šachového časopisu odkladá z každého vydania jeden výtlačok alebo napálené na DVD
3./ klub si píše kroniku aspoň v elektronickej forme
4./ zväz si píše kroniku aspoň v elektronickej forme

Chorobné zberateľstvo histórie:
Zapratať si malý byt množstvom časopisov a inej literatúry, ktoré sú aj tak už archivované vydavateľom, alebo udalosti v nich obsiahnuté sú evidované usporiadateľmi, klubmi a zväzmi. A pre to množstvo naozaj zbytočnej literatúry sa mu môže stať že manželka podá žiadosť o rozvod, pretože v byte sa už nedá "hýbať".
Alebo minie peniaze určené na domácnosť na svoje historické artefakty.
Nenájde si čas na to aby sa venoval rodine a pod.,
Takéhoto manžela/manželku, chorobného zberateľa, môže súd poslať aj na psychiatrické vyšetrenie a nariadiť mu liečenie. :lol:
Alebo ho pošlú pracovať do Štátneho archívu.. :D (vtip)

Ak si však niekto robí zápisy do jedného zošita, alebo do notebooku, alebo nepresiahne kapacitu zbierky napríklad jednej skrine v panelákovom byte, alebo ak má väčší priestor, tak rozumne a vkusne vyhradený tento priestor na svoje archívy, rovnako nesiaha na peniaze určené pre domácnosť a vie si rozvrhnúť čas tak, aby venovanie sa takémuto koníčku nepresiahlo čas obvyklý a primeraný, tak to nie je diagnóza a nie je preto ani blázon.

U takého človeka naopak, ak to má usporiadané určitým systémom, môžu iní čerpať a mať osoh.

Mimochodom, neviem či viete o tom, že ak nejaká právnická osoba zaniká (vrátane športových zväzov) tak môže odovzdať všetky svoje archívne materiály, ale označené a zbalené podľa archívneho poriadku - registratúry - Štátnemu archívu. (údajne bez poplatku, ale neviem to potvrdiť, nemám to vyskúšané) Niektoré právnické osoby napríklad vysoké školy, výskumné ústavy... to majú dokonca nariadené vykonávať periodicky.

Takže odovzdanie výsledkov svojej zberateľskej činnosti zhrnutej systematicky za určité obdobie do jedného materiálu odovzdaného napríklad SŠZ a následne po čase aj Štátnemu archívu, by už určite nebola zbytočná práca.

Takým príkladom perfektnej zbierky môže byť Encyklopédia korešpondenčného šachu za 20 storočie, ktorú vydalo ZKŠ SR.

Toľko zas môj názor.

RK

Re: Užitočnosť šachovej histórie a práce zberateľov

OdoslaťOdoslané: Pi Aug 09, 2013 8:28 am
od Horváth Mário
Čo je
Encyklopédia korešpondenčného šachu za 20 storočie
Kde sa dá zohnať?

Re: Užitočnosť šachovej histórie a práce zberateľov

OdoslaťOdoslané: Pi Aug 09, 2013 10:25 am
od dubravan
p.Horváth:

Nuž vykonal som telefonát osobe ktorá tú knižku má (otec), lebo som si nebol istý ani presným názvom tej "zbierky" ktorú som mal na mysli. Bol som presvedčený že v názve je slovo encyklopédia, ale nie je to tak.

Tu sú presnejšie informácie na základe telefonátu:

Názov: História korešpondenčného šachu 1870 - 1999
Vydané: 1999
Jazyk: česky
autori: Kalendovský - Ševeček
vydavateľstvo: Koršach Vyskočil, Praha
strán: 302
formát A3, tvrdá väzba

Našiel som Vám aj kto ju ešte predáva:
http://knihy.bazar.sk/4317920-kalendovsky-jan-historia-korespondencniho-sachu-1870-1999

Skúste ešte preklepnúť google.

Re: Užitočnosť šachovej histórie a práce zberateľov

OdoslaťOdoslané: Pi Aug 09, 2013 1:27 pm
od Horváth Mário
Ďakujem. Písali ste, že ju vydalo ZKŠ SR, tak som sa potešil, že konečne aj na Slovensku sú takéto iniciatívy. Ale teraz som sklamaný, kniha je česká (i keď obsahuje aj kapitoly venované Slovensku). Viac o nej sa dozviete tu: K dejinám šachu na Slovensku (2) http://www.chess.sk/download/dokumenty/moderny%20sach%203_2010.pdf

Ale vráťme sa k téme: Mnou položenú otázku nechajme nezodpovedanú, zaregistrujme len fakt, že takíto ľudia medzi nami existujú. Najväčším problémom takýchto súkromných zbierok je ich neprístupnosť verejnosti. A nielen verejnosti, ale aj prípadným ďalším bádateľom (dochádza preto často k duplicitným objavom, objavovaní už objaveného a pod). Pokiaľ ju vlastník nevyužíva ako pramennú bázu k svojim článkom a publikáciám, má zbierka takmer nulovú užitočnosť. Vtedy prináša radosť jedine vlastníkovi. Po jeho smrti je jej osud neistý, totiž pre nezasvätených (a zvlášť pre nešachistov) má zbierka nulovú hodnotu, preto často končí na smetisku, v zbere papiera, v lepšom prípade v antikvariátoch.

A predsa sa niekoľko rozsiahlych súkromných zbierok podarilo zachrániť. Američan A.C.White prenechal v roku 1928 svoju zbierku verejnej knižnici v Clevelande (USA). Zbierky van der Lindeho a Niemeijera opatruje Kráľovská knižnica v Haagu (Holandsko). Tieto knižnice majú najväčšie šachové zbierky na svete (každá vyše 30.000 zväzkov) a neustále ich dopĺňajú. Nájdete v nich aj slovenské publikácie, no pre našinca sú dosť vzdialené. Poďme preto bližšie: v Maďarsku László Tóth zanechal svoju zbierku pre šachový zväz. Rozrástla sa na cca 8.000 zväzkov a bola umiestnená priamo v sídle zväzu v Budapešti. Žiaľ, momentálne verejnosti už nie je prístupná a podľa mojich informácií je už v dezolátnom stave. Zväz sa v nových ekonomických podmienkach ukázal ako zlý správca... Trochu ináč tomu bolo v Brne, kde pracovník knižnice Eduard Lendl (šachista!) v knižnici založil šachové oddelenie a systematicky vybudoval rozsiahlu zbierku cca 6.000 šachových publikácií. Bola najväčšia v Československu. Ešte existuje, ale vraj tiež už videla lepšie časy...

Asi už tušíte, že Slovensko aj v tejto veci ďaleko zaostáva...

Re: Užitočnosť šachovej histórie a práce zberateľov

OdoslaťOdoslané: Pi Aug 09, 2013 1:34 pm
od Martin Huba
Spomínaná zbierka pána Lendla ako som sa pred pár rokmi keď som sa touto témou zaoberal dozvedel, naozaj nie je v dobrom stave. Veľa publikácií zmizlo, z mnohých boli vytrhané strany a podobne. V každom prípade je to lepšie ako keby sa zbierka stratila niekde na smetisku.

U nás by nebolo od veci, keby sa dal dohromady tím autorov (Historická komisia môže iniciovať a koordinovať), ktorý by dal dohromady ďalšiu "slovenskú knihu šachovú" ktorá by mapovala slovenskú šachovú históriu.

Takéto reprezentatívne dielo by určite SŠZ finančne podporil a verím tomu, že by sme zohnali aj súkromných sponzorov.

Autori a zberatelia, ktorí by prispeli materiálmi by sa tak navždy zapísali do slovenskej šachovej histórie, to je podľa mňa slušná motivácia okrem spomínaných financií.

Ale čas letí a je načase sa rozhýbať.