DOTÁCIE PRE KLUBY .

Finančné zdroje, sponzorstvo a marketing, dotácie, účtovníctvo, dane, ...

Re: DOTÁCIE PRE KLUBY .

Odoslaťod LuboChess Pi Feb 17, 2017 11:59 am

Mantinely delenia koláčika v nadväznosti na predošlý príspevok:

Najprv zákonné mantinely, ktoré musí zväz dodržať:

§ 69 zákona č. 440/2015 Z.z. v platnom znení:

(5) Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej
a) 15% finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch,

b) 20% finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov; kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje najvyšší orgán národného športového zväzu,

c) 25% finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športovej reprezentácie.

(6) Výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu vynaložené z príspevku uznanému športu nesmú prekročiť 15% z ročných príjmov národného športového zväzu z príspevku uznanému športu.

(7) Národný športový zväz je oprávnený použiť najviac 30% finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na výstavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu športovej infraštruktúry.

(8) Ak sa členovia národného športového zväzu podľa § 16 ods. 3 nedohodnú inak, pri rozdelení príspevku uznanému športu medzi členov národného športového zväzu sa primerane použije § 68 ods. 2.


(Pozn. § 68 ods. 2 znie nasledovne:

Príspevok uznanému športu je priamo úmerný pridanej hodnote uznaného športu pre Slovenskú republiku a vypočítava sa na základe podielu uznaného športu podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 3.


V ďalšom príspevku praktické výpočty
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: DOTÁCIE PRE KLUBY .

Odoslaťod Machník Pi Feb 17, 2017 12:37 pm

Ďakujem za objasnenie problematiky zverejňovania zmlúv.
Informácia je pre funkcionárov veľmi dobra, najme tá časť o obci.

Toto by bol vhodné zaradiť ako jednu z podtém v školení funkcionárov. Hlavná téma je ekonomika.
Machník
 
Príspevky: 276
Založený: St Mar 12, 2008 9:44 am

Re: DOTÁCIE PRE KLUBY .

Odoslaťod LuboChess Pi Feb 17, 2017 12:44 pm

Výpočty v praxi

Koláčik (z ministerstva) rok 2017 - 89 038 € (pozor nepíšem o koláčiku neštátnom naše členské, sponzory atď., ktoré sumy uvádzané v príkladoch navyšujú)

výdavky na správu a prevádzku (bežné transfery napr. v súvislosti s fungovaním sekretariátu) maximálne v sume 13 355 eur (§ 69 ods. 6 zákona max. 15%) - záležitosť rozpočtu

športová reprezentácia (bežné transfery) minimálne v sume 22 259 eur (§ 69 ods. 5 písm. c/ zákona - min. 25% ) - to je záležitosť VV v súčinnosti s TMK, repre-trénermi, sekretariátom a v medziach rozpočtu, ktorý schváli konferencia

rozvoj talentovaných športovcov (bežné transfery) minimálne v sume 17 807 eur (§ 69 ods. 5 písm. b/ zákona - min. 20%)

Pozor kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov na rozvoj talentovanej mládeže schvaľuje najvyšší orgán národného športového zväzu, čiže v našom prípade Konferencia SŠZ (
podľa návrhu, ktorý pripraví Trénersko-metodická komisia SŠZ za súčinnosti Komisie mládeže SŠZ a následne VV SŠZ


Max. 30% na infraštruktúru (§ 69 ods. 7) ani neuvádzam - šachové štadióny v takých objemoch rozpočtu nejdeme budovať.Podiel klubom na šport mládeže v sume minimálne 13 355 eur ( § 69 ods. 5 písm. a/ min. 15%)
- záležitosť priamo zo zákona v rukách VV a konferencie pri rozpočte (nesmieme ísť však pod minimum)

Rozdelenie:

dikcia zákona: "pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch"

v našich podmienkach sa šach berie ako individuálny šport (aj keď sme taký mix i s družstvami).

Hrubý výpočet si tak zistíte nasledovné (po splnení podmienok)

1/ som ako šachový klub členom SŠZ (nutnosť) - pozor je potrebné mať právnu subjektivitu (t.j. napr. občianske združenie s IČO)

2/ koľko mám aktívnych športovcov do 23 rokov (novela zvýšila z 18 rokov)

Potom už len dáte do kalkulačky koľko vychádza číslo na 1 aktívneho športovca - (do 23 r.) z celkovej množiny takýchto mládežníkov/juniorov a krát počet vo Vašom klube.

3/ kto je aktívny športovec

§ 4 ods. 6 cit. zákona (6) Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.

Čo je to súťaž organizovaná šport. organizáciou - § 3 písm. g/ (šport pre všetkých písm. e/,)

V praxi je teda nutnosť byť členom SŠZ za daný klub (v matrike SŠZ, resp. v registri MŠ SR, mať zaplatené členské + 3 súťaže - ligy, DL, MSR mládeže, MSR dospelých a pod. (aby nešlo len o pasívnych členoch nabraných len kvôli príspevku )


Takže tu až na technické detaily nie je príliš čo vymýšľať z hľadiska delenia podielov klubom.

Znovu pripomínam čím som začal diskusiu (toto platí od 1. 1. 2017), ale kluby mali legitímne očakávania už na základe predošlej právnej úpravy § 69 ods. 5 zákona (tých 10% paušálne), keďže zákon platil od 29. 12. 2015 a účinný bol v tomto znení od 1.1. 2016 do 31. 12. 2016.

Preto je okrem 15% z 89.038 € (13.355 € po zaokrúhlení) za 2017 plne legitímne, aby sa kluby na konferencii dožadovali i svojich 10% z 56.330 €, t.j. 5.633 € za rok 2016

Celkovo tak môže konferencia uznesením v nadväznosti o rozpočte rozhodnúť o sume 18.988 € (cca 21% z tohtoročného príspevku od štátu).

Bolo by to v súlade so zákonom min. 25% repre, min. 20% talenty, max. 15 % réžia a 21% (namiesto min. 15%) klubom podiel na mládež.

nehovoriac, že okrem ministerských peňazí máme i vlastné peniaze z členského (takto dávame podiel krajom).

Dodržali by sme zákon + splnili legitímne očakávania klubov, podporili mládež (prácu s ňou) o tom však musí rozhodnúť konferencia v nadväznosti na rozpočet.

Vždy lepšie ak by sa aspoň v jednom klube (aby ste vychovali reprezentanta je to práca min. na 15 rokov od vypiplania decka), t.j. na horizont nového Ftáčnika, Markoša potrebujete min. 5 volebných období a až v poradí 6-a nasledujúci prezident v danom období SŠZ bude z neho ťažiť na Olympiáde. Je to však vždy užitočnejšie než to krátkozrako "rozfrackať" na podporu napr. alkoholického turnaja alebo premrštené cesťáky.
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: DOTÁCIE PRE KLUBY .

Odoslaťod LuboChess Pi Feb 17, 2017 12:49 pm

p. Machník OK ekonomika

prosím aj vy zabezpečte aby vo Vašom kraji išli rozumní delegáti vrátane Vás.

Aj Váš hlas na konferencii môže rozhodnúť, či kluby pracujúce s mládežou dostanú len 15% (13.355 €) alebo 21% (18.988 €), či iné číslo nad 15% podľa rozhodnutia delegátov.

VV by Vám inak možno nedal ani tých 15% (to ich len zákon k tomu dokopal) - zo zákona a z vôle delegátov však máte možnosť získať viac (vrátane kompenzácie legitímneho očakávania za rok 2016 + 2017).
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: DOTÁCIE PRE KLUBY .

Odoslaťod Jozef Pi Feb 17, 2017 2:37 pm

Ja si tiež myslím,že na konferencii a rozhodnutie by malo platiť do konca roku 2018 s tým, že prípadné iné rozhodnutie na konferencii v roku 2018 bude platiť od 1.1.2019, ale.... do konferencie by sa návrh VV mal prediskutovať na čo najširšej úrovni a krajské konferencie by nemali byť cez internet. Ak sa to ešte pred konferenciou nerozdiskutuje a nebudú na konferenciu SŠZ vyslaní novozvolení delegáti priamo na konferencii KŠZ, tak môžu byť kluby s mládežou dosť sklamané. Prečo to musí byť iba minimálnych 15 % v roku 2017? Návrh na 15 % je potrebné aj ekonomický zdôvodniť. Možno zo zdôvodnenia vznikne iné číslo (menšie zo zákona nemôže byť).
Teraz vo veľmi krátkej dobe by mal byť zverejnený postup krokov, ktoré sa mienia vykonať k tejto problematike.
Ľubo Chess tiež zabúda na malý detail. Radový člen, ktorý nemá zaplatené členské do 31.3. bude z evidencie pre toto riešenie vyškrtnutý? Keď áno tak čo s CIS kármI? Tam sa platí na kalendárny rok a nie do 31.3. Budú mať ďalšie zvýhodnenie ? Podľa mojich vedomosti je v zoznamoch CIS dosť detí, ktoré nikdy v krúžkoch neboli a sú len vedení a to už dosť dlho.
Jozef
 
Príspevky: 2141
Založený: Po Jan 28, 2008 1:06 pm

Re: DOTÁCIE PRE KLUBY .

Odoslaťod yuri Pi Feb 17, 2017 6:13 pm

Lubo: a ako sa potom ma zvaz vysporiadat so zavazkami ktore mu za rok 2016 vyplyvaju zo zmluvy co s nim uzavrel stat ? ako mne osobne je to jedno, zo zvazu nic nemam, z bratislavskeho zvazu sa neviem dovolat ani vyplateniu odmeny ktoru mi schvalila posledna konferencia. mam ale zato, ze zakon to stanovuje na tento rok striktne metodicky, takze tam mimo sumy na prerozdelenie nieje moc co riesit.
yuri
 
Príspevky: 901
Založený: Po Jan 28, 2008 11:10 am

Re: DOTÁCIE PRE KLUBY .

Odoslaťod Jozef Po Mar 20, 2017 5:13 pm

Pán Riabov je rok 2017 - prvý jarný deň a tak konečne napíšte postup aký zvolil VV pri určení % na prerozdelenie medzi kluby (s presnými dátumami jednotlivých krokov) a presné kritéria určujúce spôsob prerozdelenia medzi kluby. Kritéria by mali stimulovať a ak budú vydané v decembri 2017, tak potom budú skutočne stimulačné.... :D
Jozef
 
Príspevky: 2141
Založený: Po Jan 28, 2008 1:06 pm

Re: DOTÁCIE PRE KLUBY .

Odoslaťod Saša Riabov Po Mar 20, 2017 6:38 pm

Dobrý deň p. Hlaváčik,

návrh metodiky som pripravil do 5-stranového dokumentu už asi pred 3 týždňami. Po doplneniach prebieha hlasovanie o jej prijatí, predpokladám, že po zasadnutí v Modre alebo B. Bystrici na konci marca a začiatku apríla, bude dokument schválený.

V princípe je peniaze možné rozdeľovať iba klubom s právnou subjektivitou s mládežníkmi, ktorí odovzdali svoje údaje do evidencie športovcov, ktorí v tomto roku dovŕšili maximálne 23 rokov a v minulom roku sa zúčastňovali na viacerých turnajoch na Slovensku. Metodika ďalej rieši technický spôsob prideľovania prostriedkov vzhľadom na to, že tieto prostriedky sú pod veľkým drobnohľadom ministerstva a primárne za ne zodpovedá zväz (napriek tomu, že ich nečerpá on sám). Okrem predpisového riešenia sa tiež pripravuje aj technologické riešenie potrebné na určenie výšky príspevku.

Predbežne to vyzerá tak, že kluby spĺňajúce kritériá si relatívne dobre prilepšia a zákon o športe popri viacerých povinnostiach začína na druhej strane prinášať aj ovocie.
Podporovateľ práce Fera Jablonického a už iba priateľ šachu
Obrázok používateľa
Saša Riabov
 
Príspevky: 453
Založený: Pi Feb 29, 2008 7:37 pm
Bydlisko: Topoľčany / Košice

Re: DOTÁCIE PRE KLUBY .

Odoslaťod Jozef Po Mar 20, 2017 6:52 pm

Keď ste návrh doposiaľ nezverejnil to znamená,že ho nechcete vopred zverejňovať, ale nemohol by ste mi ho poslať na moju e-mailovú adresu, možno by ste dostal aj nejaké pripomienky.
Jozef
 
Príspevky: 2141
Založený: Po Jan 28, 2008 1:06 pm

Re: DOTÁCIE PRE KLUBY .

Odoslaťod yuri Ut Máj 09, 2017 3:10 pm

[quote]z bratislavskeho zvazu sa neviem dovolat ani vyplateniu odmeny ktoru mi schvalila posledna konferencia.[/quote]

Martin Sklar ma 20.2. poziadal o uvedenie tejto veci na pravu mieru, takze uvadzam chronologiu tejto zalezitosti.

niekedy v maji 2015 bola konferencia bsz na ktorej bola clenom VV schvalena odmena za vykonavanu cinnost vo vyske 100 eur. vzhladom nato, ze s vykonom funkcie som mal naklady vyssie ako tuto sumu som sa rozhodol, ze danu sumu akceptujem. Zo strany noveho VV som neevidoval ze by sa to nejako hybalo, preto som zvaz kontaktoval 26.11. 2015 cez kontaktny formular so ziadostou o informaciu ako stoji vyplatenie. Zaciatkom roka 2016 mi odisla virtualka s mailami, takze z obdobia april2015-april2016 nemam rozumny archiv.

po prispevku z 17. februara 2017sa mi 20.2. ozval Martin Sklar, s informaciou, ze 5.12.2015 mi posielal email so ziadostou o zaslanie cisla uctu. ten mail som predtym nevidel, predpokladam ze ho posielal a niekde sa stratil. vzhladom na crash mailoveho archivu tam uz zial detaily neviem dohladat. Cislo uctu som obratom zaslal a za par minut som dostal odpoved, ze cislo uctu bolo zaslane Gustavovi Sturcovi ako pokladnikovi, aj so ziadostou o uvedenie na pravu mieru vetu ktoru som napisal. dnes, 9.5.2017 mi prisla notifikacia, ze mi z BSZ prislo na ucet 100 eur, co bola vyska schvaleneho prispevku.

zo zapisnic na zvazovej stranke som nasiel, ze v marci 2016 bola schodza VV, kde sa nachadza takyto vystup:

4/2015: Odmeny členom bývalého VV BŠZ budú vyplatené bankovým prevodom, prípadne v
hotovosti na účet klubu, v ktorom je dotyčný člen aktuálne registrovaný.
Zodpovednosť:Martin Sklár, Gustáv Šturc
Termín: 30.9.2015
Kontrola úlohy: nesplnené, Martin Sklár navrhne na najbližšej konferencii BŠZ spôsob
vyplatenia odmien bývalým členov VV BŠZ

takze asi tolko k tomuto celemu. som rad, ze sa to nakoniec doriesilo.
yuri
 
Príspevky: 901
Založený: Po Jan 28, 2008 11:10 am

Predchádzajúca

Naspäť na Financovanie

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 3 hostí.

cron