DOTÁCIE PRE KLUBY .

Finančné zdroje, sponzorstvo a marketing, dotácie, účtovníctvo, dane, ...

DOTÁCIE PRE KLUBY .

Odoslaťod Jozef Št Feb 16, 2017 11:27 am

Ak sa dobre pamätám, tak Zákon o športe hovorí niečo o prerozdelení minimálne 10% fin. prostriedkov z dotácii pre zväzy od MŠ medzi kluby so zameraním sa na mládež. Zatiaľ VV akosi mlčí - aspoň ja som nikde nepostrehol žiadnu aktivitu týmto smerom. Mali by byť už dávnejšie známe kritéria na prerozdeľovanie. Dozvieme sa niečo od kompetentných?
Jozef
 
Príspevky: 2141
Založený: Po Jan 28, 2008 1:06 pm

Re: DOTÁCIE PRE KLUBY .

Odoslaťod Saša Riabov Št Feb 16, 2017 2:54 pm

Na tejto pozitívnej veci sa pracuje. To, čo je ešte lepšie oproti tomu, čo uvádzate, je to, že bude takto prerozdelených až 15%.

Zákon platí od začiatku roku. Zverejnenie výšky príspevku a podpis zmluvy bol uskutočnený asi len pred 2 až 3 týždňami. Do včerajšieho dňa mlčalo o metodike uskutočňovania prerozdeľovania Ministerstvo školstva. Bolo to len včera a predvčerom, čo k tejto veci uskutočnilo školenie a diskusiu pre všetky športové zväzy k pratkickým otázkam súvisiacim s týmito príspevkami. Toto samotné má viacero technických detailov, ktoré je nutné vyriešiť. Ide o verejné peniaze, ktoré vyžadujú rovnako tvrdé kritériá ako pri čerpaní bežného príspevku pre športový zväz. Preto sú predčasné správy bez koncepcie naozaj len predčasné a neprofesionálne.

Nateraz môže byť vo všeobecnosti povedané, že príspevok sa prerozdelí klubom s právnou subjektivitou, pracujúcim s mládežou evidovanou v registri športovcov na oprávnené náklady súvisiace s touto činnosťou.

Fakticky teda hovoríme o rozdelení príspevku vo výške okolo 13.200 € pre potenciálnych 140 klubov, čo vychádza v priemere okolo 100 € na klub.

Sumy však môžu byť odlišné od rozsahu tejto angažovanosti.

Konečne tak možno začnú už aj viacerí vnímať zákon o športe tak, že na jednej strane nielen niečo od nás žiada, ale aj ako taký, ktorý nám aj niečo konkrétne dáva.
Podporovateľ práce Fera Jablonického a už iba priateľ šachu
Obrázok používateľa
Saša Riabov
 
Príspevky: 453
Založený: Pi Feb 29, 2008 7:37 pm
Bydlisko: Topoľčany / Košice

Re: DOTÁCIE PRE KLUBY .

Odoslaťod LuboChess Št Feb 16, 2017 3:25 pm

Milé šachové kluby nenechajte sa "oblafnúť" hovorcom VV

Podľa § 69 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v znení novely č. 354/2016 Z.z. účinnej od 1. 1. 2017 platí nasledovné (pre kluby je relevantné písm. a/):

Národný športový zväz (rozumej Slovenský šachový zväz) je povinný rozdeliť najmenej
a) 15% finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch,

b) 20% finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov; kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje najvyšší orgán národného športového zväzu,

c) 25% finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športovej reprezentácie.Podľa § 69 ods. 5 pôvodnej dikcie zákona o športe (pred novelizáciou), t.j. počas účinnosti od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016platilo nasledovné:

"Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej 10% prostriedkov z príspevku uznanému športu medzi športové kluby s jeho príslušnosťou pomerne podľa počtu súťažiacich športovcov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev v kolektívnych športoch."Čiže už v kalendárnom roku 2016 mali dostať kluby 10% podľa v tom čase platnej dikcie § 69 ods. 5 a v tomto kalendárnom roku 2017 - 15 % s odlišným spôsobom výpočtu (podľa počtu mládežníkov do 23 rokov).

Otázka znie dostali kluby aspoň tých 10% z vlaňajška alebo to zväz prešustroval - myslelo sa na to v rozpočte ? (doplatok 10% za rok 2016 + teraz 15 % za rok 2017)
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: DOTÁCIE PRE KLUBY .

Odoslaťod Saša Riabov Št Feb 16, 2017 4:18 pm

Veľký "právnik" Ch., ustanovenie zákona, ktoré uvádzaš sa nevzťahovalo na dotáciu udelenú v roku 2015 pre rok 2016. Doštuduj si a kľudne sa aj ospravedlň za svoju "právnu" neodbornosť. Inak to možno ako inak znova považovať iba za obyčajné zákerné klamstvo, aké je u Teba bežným zvykom.

Zmluva o dotácii bola podpísaná v decembri roku 2015, teda ešte pred účinnosťou zákona - schválne sa ministerstvo ponáhľalo, aby prostriedky, ktoré sa rátali ešte podľa úplne starej metodiky (s limitami, ktoré boli v tom čase k dispozícii na financovanie športu), neboli zasiahnuté novým zákonom, ktorý túto metodiku mení. Do budúcnosti sa počíta napríklad aj s postupným rozpúšťaním príjmov z prevádzkovania lotériových hier, ktoré budú tiecť do športu.

§102 ods. 5 zákona o športe účinného od 1. januára 2016 - Prechodné ustanovenia:

Vznik právnych vzťahov a nároky a práva z nich vyplývajúce, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona, sa spravujú podľa doterajších predpisov.


Žiadosť o dotáciu na rok 2016 sa podávala v roku 2015 a rozhodnutie o jej výške padlo ešte v roku 2015 a bolo s ministerstvom podpísané v roku 2015, keď nebolo zapracované do tej istej dotácie navýšenie zdrojov napríklad aj na tento účel. Ustanovenie §69 ods. 5, o ktorom tak neodborne píšeš, platilo až na príspevkvy uznanému športu (na rok 2016 sme čerpali dotáciu podľa zákonov platných do roku 2015 - príspevok uznaným športom je úplne nový pojem a to nielen názvom, ale aj obsahom), v ktorých sa už počítalo s tým, že sa mení prístup k navyšovaniu zdrojov v športe.

V roku 2016, teda v čase účinnosti ustanovenia zákona, o ktorom píšeš, si sa ešte od januára do konca mája (celých 5 mesiacov) chválil funkciou predsedu Kontrolnej komisie. Dovoľ mi takú malú otázku, ak by to aj bola pravda, čo si v tejto veci robil týchto 5 mesiacov, keď si mal odborne garantovať súlad, či porušenia zákona na tomte poste? Alebo by sa o tej odbornosti dalo zase len pochybovať?

Ak Ťa môžem požiadať, prosím skús sa viac ovládať a nešpiň diskusiu o pozitívnych veciach, ktoré prináša zákon o športe klubom, a to rovnakými špinavosťami vrátane klamstiev, ktoré robíš vždy, aby sa ututlala pozitívna téma, o ktorej by sa kluby venujúce sa mládeži mali dozvedieť.

Opäť raz si dokázal, že nemáš odbornosť na zastávanie takej odbornej pozície, akou bolo členstvo v kontrolnej komisii. Ba čo viac aj to, že začína byť čoraz pochybnejšia aj kvalita Tvojho právneho vzdelania.
Podporovateľ práce Fera Jablonického a už iba priateľ šachu
Obrázok používateľa
Saša Riabov
 
Príspevky: 453
Založený: Pi Feb 29, 2008 7:37 pm
Bydlisko: Topoľčany / Košice

Re: DOTÁCIE PRE KLUBY .

Odoslaťod LuboChess Št Feb 16, 2017 5:57 pm

Hovorca čo tu zas splietaš jablka z hruškami

§ 69 ods. 5 zákona o športe v pôvodnom znení hovoril: ) Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej 10% prostriedkov z príspevku uznanému športu

Zmluva č. 0083/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu a Slovenským šachovým zväzom

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2272956&l=sk

bola uzavretá dňa 20. 1. 2016, a účinná tak ako hovorí zákon až nasledujúci deň po zverejnení v centrálnom registri zmlúv, t.j. 22. 1. 2016 (v CRZ publikovaná 21. 1. 2016)

Číže za účinnosti zákona o športe (od 1. 1. 2016)

Podľa Tvojho výkladu tak kluby nemajú nárok na dotáciu za rok 2016 ? alebo majú ?

Nikto netvrdí, že kluby mali dostať dotáciu už v januári 2016 ja sa len pýtam kedy ju dostanú a či vôbec ?
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: DOTÁCIE PRE KLUBY .

Odoslaťod LuboChess Št Feb 16, 2017 5:57 pm

Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: DOTÁCIE PRE KLUBY .

Odoslaťod LuboChess Št Feb 16, 2017 6:55 pm

Nikoho nezaujíma či "Ferko" podpisoval zmluvu ešte v decembri 2015 podstatné je kedy ju podpísal minister a najmä kedy bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv aby nadobudla účinnosť a to bolo až v januári 2016
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: DOTÁCIE PRE KLUBY .

Odoslaťod Saša Riabov Št Feb 16, 2017 7:33 pm

Ako človek s údajným právnym vzdelaním a v roku 2016 ešte prvých 5 mesiacov údajne odborne zdatný predseda kontrolnej komisie, ktorý v tom čase na nič také nepoukázal:
Máš pocit, že sme v roku 2016 disponovali Príspevkom uznanému športu :?:

Žiadosť o dotáciu bola poslaná do 30. septembra 2015. O žiadosti o dotáciu bolo ministerstvom rozhodnuté v decembri roku 2015 v zmysle vtedy platnej legislatívy pre rok 2015. Metodika výpočtu vychádzala z rozpočtových limitov, ktoré v sebe obsahovala legislatíva v roku 2015. Podpis zmluvy o poskytnutí dotácii bol uskutočnený koncom decembra 2015, neviem prečo je na internete iný dátum.

Obrázok

V roku 2016 bol zavedený legislatívou pre rok 2016 úplne nový pojem s úplne odlišným obsahom, ktorý po novom bude poskytovaný športovým zväzom - tento príspevok sa nazýva Príspevok uznanému športu a v §68 a 69 je popísaný jeho obsah. Názov paragrafu 68 je Príspevok uznanému športu. Názov paragrafu 69a je Zmluva o poskytnutí príspevku národnému športu.

Bývalé znenie zákona v §69 ods. 5, ktoré dokonca Ty sám cituješ (??? a aj čítaš vôbec :?: ) hovorí:

"Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej 10% prostriedkov z príspevku uznanému športu medzi športové kluby s jeho príslušnosťou pomerne podľa počtu súťažiacich športovcov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev v kolektívnych športoch."


Máš pocit ako človek s právnym vzdelaním, že sme v roku 2016 disponovali Príspevkom uznanému športu :?:

Znamená to potom, že ako človek s právnym vzdelaním nedokážeš už ani z jednej vety pochopiť, že sa nehovorí o dotácii, ale o príspevku uznanému športu? Aj keď sa celý paragraf volá Príspevok uznanému športu? Aj keď ho táto veta sama uvádza?

Vieš ako právnik na čo slúžia prechodné ustanovenia? Vieš ako právnik odlíšiť rozdiel medzi pojmami dotácia a príspevok uznanému športu?

Čo si robil od januára 2016 do konca mája 2016 na poste predsedu Kontrolnej komisie?

Čítal si účel a jediný možný spôsob použitia prostriedkov pridelených zmluvou o poskytnutí dotácie? Tej zmluvy, o ktorej hovoríš?

Obrázok

Obrázok

Už chápeš, že keď je raz udelená dotácia a keď je raz uzavretá zmluva o dotácii v zmysle legislatívy platnej v roku 2015 s obsahom pojmu dotácia, tak je na právnika trošku smiešne sa odvolávať na čerpanie z úplne iného príspevku - ešte raz Tvoj vlatsný citát: "z príspevku uznanému športu".

Tak mi teraz vysvetli, ako údajne právne vzdelaný človek, ako mohli byť v roku 2016 rozdelené peniaze z príspevku uznanému športu, keď sme pre rok 2016 žiaden príspevok uznanému športu nedostali?

Jediné, čo dokazuješ je to, že je len dobré, že takto verejne ukazuješ akú hĺbku má Tvoje právne vzdelanie a ako "odborne" si mohol na poste v kontrolnej komisii pôsobiť.

V priamom prenose vidno, ako Tvoje hlboké nevedomosti majú niekedy aj cenu straty okolo 6.000 €. Netlač sa prosím do vecí, ktorým nerozumieš, na ktoré očividne nemáš ani vhodnú kvalifikáciu a nešpiň diskusiu o príspevku pre kluby venujúce sa mládeži svojimi siahlodlhými blbosťami. Na ne v tejto téme nie je nikto zvedavý.
Podporovateľ práce Fera Jablonického a už iba priateľ šachu
Obrázok používateľa
Saša Riabov
 
Príspevky: 453
Založený: Pi Feb 29, 2008 7:37 pm
Bydlisko: Topoľčany / Košice

Re: DOTÁCIE PRE KLUBY .

Odoslaťod LuboChess Št Feb 16, 2017 8:55 pm

Hovorca ja o voze ty o koze.

Vysvetlí klubom (napr. Jozefovi TŠC Martin)

či v tomto roku klub:

a/ nedostane nič (peniaze dostanú až v roku 2018)
b/ dostane 10% za rok 2016 a 15% až v roku 2018
c/ dostane 15% za 2017 + sa doplatí 10% v tomto roku
d/ dostanú len 15%, ale tých 10% navyše nikdy nedostanú.

A potom sa môžeme ďalej baviť.

Toto kluby zaujíma kam išli /idú ich peniaze - čo tak sa pochváliť s prešustrovanými peniazmi na premrštené nehospodárne cestovné príkazy až po položky ako preplatenie účtu napr. za vínko vo vinárni.
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: DOTÁCIE PRE KLUBY .

Odoslaťod yuri Št Feb 16, 2017 9:00 pm

Lubo: ako ja neviem, ale z toho co Sasa pise mi vychadza ze kluby maju dostat podiel len z tohto roku. ty pdola vsetkeho sice rozpravas o voze, lenze sasa existenciu voza dolozil nejakymi argumentami. cim ale podkladas tvoje tvrdenia ? pretoze zmluva ktora je linkovana v tvojom prispevku hovori o inom cleneni.
yuri
 
Príspevky: 901
Založený: Po Jan 28, 2008 11:10 am

Ďalšia

Naspäť na Financovanie

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 2 hostí.

cron