Nové financovanie športu 2012 (návrh)

Finančné zdroje, sponzorstvo a marketing, dotácie, účtovníctvo, dane, ...

Nové financovanie športu 2012 (návrh)

Odoslaťod LuboChess St Feb 08, 2012 12:37 pm

V súvislosti s témou financovanie slovenského šachu (vedľajšie DF, tak ako som avizoval, resp. analýzu podľa súčasného zákona č. 300/2008 Z.z. viď v príspevku viewtopic.php?f=19&t=46&st=0&sk=t&sd=a&start=230

Ministerstvo školstva SR predložilo návrh nového systému (ten starý model mal už pôvodne vypršať r.2010) financovania slovenského šachu, ktorý sa bytostne dotkne i šachu (SŠZ)
viď http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9123 (wordový návrh + excelovská tabuľka, viď najmä body, kritéri, popularita, hodnotenie repre - seniori, t.j. dospelý a juniori, t.j. mládež + konkrétne výsledky šachu za posledné roky kolónke č. 66 excelovskej prílohy)

okrem kritérii výsledkov, pribúda i faktor "športujúcej mládeže" (z tohto hľadiska do bduúcna bude mať cenu každý člen CIS - šach na školách či GPX, aby bol vedený v SŠZ ako člen), finačno-materiálna náročnosť športu, + koeficient popularity zhľadiska svetového a domáceho športu
(tu si otvorene povedzme šach so svojím 0,02 % podielom predstavuje 0,19 % objemu z popularity športu na verejnosti, tak ako väčšina ďalších športov, kde je to roztrieštené medzi 81 športov, narozdiel od futbalu 50,51% /s 29,08% podielom resp. hokej 3,34 vs 12,49 % zhľadiska popularity, body robia šachistom najmä kompoziční šachisti svojimi pravidelnými úlohami v novinách, v svetových médiach je šach/FIDE v konkurencii top olympijských športov futbalu, tenisu, atletiky, cyklistiky, hokeja atď. nulový, v prieskume verejnej mienky, ktorý šport obľubujete - tak šach vrátane riešenia kompozičných úloh obľubuje len 0,30 % respondentov, ak nerátame iné nezaradené športy 6,70 % a šach by podporilo 9,15 % respondentov, podrobnejšie viď nižšie )
Návrh je ešte otvorený na pripomienkovanie do 10. 2. 2012 (zväzom to bolo oficiálne poslané len včera)

1. Rebríček športov

Podľa logiky reformy by sa mali financovať športy, ktoré sú zároveň úspešné i populárne. Z tohto dôvodu bol vzorec na financovanie športových zväzov stanovený v prípade štátnej reprezentácie ako:
podiel na financovaní = úspech * popularita

V prípade talentovanej mládeže je tento vzorec doplnený ešte o ďalšiu premennú, ktorou je počet športujúcej mládeže. Vzorec po tejto úprave vyzerá nasledovne:
podiel na financovaní = 90% * (úspech * popularita) + 10% * počet športujúcej mládeže

Všetky premenné vo vzorcoch sú prepočítané ako podiel na celku, t.j. ich súčet za jednotlivé športy vždy predstavuje dokopy 100%. Týmto sa zabezpečuje, aby všetky premenné vo vzorcoch boli navzájom porovnateľné.
Úspech i popularitu je potrebné merať, aby boli vo vzorcoch použité objektívne čísla za jednotlivé športy.
Popularita je rozdelená na domácu a zahraničnú, pričom domáca je meraná reprezentatívnym prieskumom verejnej mienky1 a monitoringom médií (hlavné denníky a TV) a zahraničná je meraná monitoringom výskytu v svetových médiách (do úvahy sa berú jeho výsledky za 4 roky spätne s váhou 100/75/50/25%). Podrobné výsledky prieskumov ako aj výpočet finálnej popularity daného športu je možné nájsť v záložke „popularita“. Výsledná hodnota parametra popularity sa vypočítala ako:
popularita športu = 1/3 * domáci prieskum verejnej mienky + 1/3 * monitoring domácich médií + 1/3 * monitoring svetových médií

Úspech sa meria rozdielne pri kolektívnych a individuálnych športoch, ale použitá metodika umožňuje všetky športy zoradiť podľa ich úspechu do jedného rebríčka. Pri kolektívnych športoch sa berie do úvahy poradie daného športu vo svetovom rebríčku, ktorý zostavuje príslušná medzinárodná federácia. Váha umiestnenia v mužskom a ženskom rebríčku je pritom 50:50 s výnimkou futbalu, hokeja, hokejbalu a vodného póla, kde to je 90:10 v prospech umiestnenia v mužskom rebríčku. Pri individuálnych športoch sa prihliada na úspechy slovenských športovcov za obdobie 4 rokov, pričom do vzorca vstupuje 10 najlepších výsledkov v danom športe v každom zo sledovaných rokov (obdobne ako v prípade popularity sa váha predchádzajúcich rokov postupne znižuje 100/75/50/25%). Výsledky za jednotlivé individuálne športy je možné nájsť v záložkách označených číslami „1-67“.
1 Cieľom prieskumu konaného na prelome októbra a novembra 2011 bolo zistiť preferencie- obľúbenosť a podporu športov v SR. Počas prieskumu občania SR okrem iného odpovedali na otázku aký šport by finančne podporili. Ku každej z im poskytnutého zoznamu viac ako 80 aktivít považovaných za šport (ktoré sa zároveň spájajú s činnosťou konkrétneho zväzu- t.j. napr. atletika- SAZ atď.) a sú financované v súčasnosti zo štátneho rozpočtu, priradili bodové ohodnotenie. Pri hodnotení použili škálu od 1 do 5, kde 1 znamená veľmi pravdepodobné .... a 5 znamená úplne nepravdepodobné, známky 2,3,4 použili na odstupňovanie. Výsledky vyústili do rebríčka konkrétnych športov/športových odvetví v SR i z tohto pohľadu.
Na určenie toho, ktoré výsledky sú najlepšie, slúži prepočítavacia tabuľka nachádzajúca sa v
záložke „body“. Každému výsledku na príslušnom podujatí je priradený určitý počet bodov na základe tejto tabuľky, ktoré sú následne prepočítané na ekvivalent umiestnenia na Majstrovstvách sveta (podľa ich bodového zisku). Do úvahy sa pre každý šport berie len 10 najlepších výsledkov v danom roku, t.j. tých s najvyšším bodovým ziskom. Ako je z tabuľky zrejmé, prvé miesto na Majstrovstvách sveta má približne rovnaký bodový zisk ako 5. miesto na Olympijských hrách. Rovnaké alebo podobné bodové odstupy sú aplikované aj pre menej významné podujatia ako Majstrovstvá Európy alebo juniorské súťaže.
Takto vypočítaný úspech sa v tak v prípade kolektívnych ako i individuálnych športov upravuje o faktor medzinárodnej konkurencie, t.j. výsledok sa delí počtom krajín zapojených do príslušnej celosvetovej federácie v danom športe. Výsledky sa prepočítajú na relatívnu hodnotu tak, aby ich súčet za jednotlivé športy dával dokopy 100%, pričom najvyššie číslo znamená najlepšie umiestnenie daného športu na rebríčku.
V prípade talentovanej mládeže sa berú do úvahy výsledky v juniorských súťažiach, ale princíp výpočtu je obdobný ako pri štátnej reprezentácii. Do výpočtu tu však vstupuje navyše parameter športujúcej mládeže, ktorý navyše zohľadňuje i koeficient materiálovej náročnosti dosahujúci hodnoty v rozmedzí 0,5/1/2/3/4. Týmto koeficientom je prepočítaný počet športujúcej mládeže v danom športe a následne sa berie do úvahy podiel daného športu na celkovom počte športujúcej mládeže.
Záložky s označením „poradie S“ a „poradie J“ obsahujú sumarizujúce informácie o výsledkoch jednotlivých športov v parciálnych kritériách vstupujúcich do celkového výpočtu, ako aj informáciu o konečnom poradí daného športu v rebríčku športov. „S“ znamená seniorské súťaže, t.j. štátnu reprezentáciu a „J“ juniorské súťaže, t.j. talentovanú mládež. Celkové financovanie športových zväzov by malo zohľadňovať umiestnenie v oboch týchto rebríčkoch v pomere 50:50.
2. Rebríček športovcov
Nad rámec dvoch spomínaných rebríčkov by mal štát financovať prípravu a sociálne zabezpečenie pre minimálne 100 top individuálnych športovcov (70 seniorov a max. 30 juniorov). Obdobne ako v prípade výpočtu pre účely rebríčka športov, i tu sa berú do úvahy úspech a popularita. Kým popularita sa analogicky ako v prípade rebríčka športov vzťahuje na príslušný šport, úspech je v tomto prípade čisto individuálny (sleduje sa umiestnenie každého športovca) a neaplikuje sa naň faktor medzinárodnej konkurencie. Vzorec pre výpočet umiestnenia v rebríčku športovcov vyzerá nasledovne:

poradie v rebríčku športovcov = 2/3 * individuálny úspech + 1/3 * popularita

Individuálny úspech sa počíta ako umiestnenie daného športovca na medzinárodných súťažiach v danom roku, pričom sa každoročne zohľadňujú 3 najlepšie výsledky za 4 roky spätne (taktiež sa znižuje váha predchádzajúcich rokov 100/75/50/25%).
Na základe umiestnenia v rebríčku športovcov majú športovci nárok na financovanie športovej prípravy, ako aj na sociálne zabezpečenie a výška týchto prostriedkov závisí od umiestnenia športovca na rebríčku.
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Nové financovanie športu 2012 (návrh)

Odoslaťod LuboChess St Feb 08, 2012 12:41 pm

Niečo hlavne pre Mishika - anketa prieskumu, ktoré športu máte v obľube, resp. by ste ich podporovali

Q1: Aký šport obľubujete?
šport % respond


hokej 44,60%
futbal 36,70%
plávanie 15,90%
cyklistika 15,60%
tenis 15,50%
lyžovanie 13,00%
volejbal 11,90%
atletika 11,30%
krasokorčuľovanie 11,00%
turistika 9,10%
basketbal 7,80%
iné športy spolu 6,70%


hádzaná 5,80%
športová kulturistika, fitness, silový trojboj 3,30%
stolný tenis 3,10%
motocyklové preteky (cestné preteky, motokros, enduro) 2,90%
neobľubuje žiadny šport 2,60%
tanec 2,10%
bedminton 1,90%
moderná gymnastika 1,90%
súťaže v spoločenských tancoch 1,90%
automobilové preteky (cestné, preteky do vrchu, autokros) 1,60%
jazdectvo (kone) 1,40%
box 1,30%
biatlon 1,10%
flórbal 1,10%
orientačný beh 1,10%
džudo 1,00%
snowboard 1,00%
futsal (forma halového futbalu) 0,90%
thajský box 0,90%
športová gymnastika 0,70%
hokejbal 0,60%
biliard 0,50%
cyklotrial 0,50%
športové rybárstvo (vo vode) 0,50%
squasch 0,50%
bowling 0,40%
horolezectvo 0,40%
karate 0,40%
potápanie 0,40%
vodné pólo 0,30%
rugby 0,30%
sánkovanie 0,30%
športová streľba 0,30%
kolky 0,30%
nohejbal 0,30%
skialpinizmus 0,30%
kompozičný šach (komponovanie nových herných situácii) 0,30%
curling 0,20%
golf 0,20%
jachting 0,20%
rýchlokorčuľovanie 0,20%
triatlon 0,20%
vzpieranie 0,20%
zápasenie 0,20%
bejzbal 0,20%
softball 0,20%
kickbox 0,20%
modelárstvo 0,20%
boby 0,10%
vodný slalom, kanoistika na divokej vode 0,10%
šerm 0,10%
veslovanie 0,10%
korfbal 0,10%
bridž (kartová hra) 0,10%
go 0,10%
ultraľahké lietanie 0,10%
preteky psích záprahov 0,10%
súťaže rádioamatérov 0,10%
vodné lyžovanie 0,10%
vodný motorizmus 0,10%
Športové súťaže telesne postihnutých športovcov 0,10%
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Nové financovanie športu 2012 (návrh)

Odoslaťod LuboChess St Feb 08, 2012 12:43 pm

Q2: Aký šport by ste podporili?
šport % respond

hokej 46,92%
turistika 40,36%
plávanie 39,96%
futbal 38,27%
tanec 35,79%
krasokorčuľovanie 35,19%
súťaže v spoločenských tancoch 34,29%
atletika 32,50%
lyžovanie 30,82%
tenis 28,53%

cyklistika 27,24%
volejbal 26,54%
jazdectvo (kone) 24,25%
basketbal 23,86%
moderná gymnastika 22,66%
športová gymnastika 22,07%
stolný tenis 19,38%
hádzaná 19,09%
vodný slalom, kanoistika na divokej vode 18,99%
preteky psích záprahov 18,39%
športová kynológia 18,19%
bedminton 17,50%
automobilové preteky (cestné, preteky do vrchu, autokros) 17,30%
orientačný beh 17,10%
biatlon 16,00%
snowboard 15,90%
potápanie 15,71%
rýchlostná kanoistika 15,31%
motocyklové preteky (cestné preteky, motokros, enduro) 14,91%
horolezectvo 14,91%
športová kulturistika, fitness, silový trojboj 14,61%
modelárstvo 14,61%
hokejbal 14,61%
futsal (forma halového futbalu) 14,41%
rýchlokorčuľovanie 13,62%
pozemný hokej 13,62%
skialpinizmus 13,52%
vodné lyžovanie 13,12%
bowling 13,12%
športové rybárstvo (vo vode) 13,02%
športová streľba 13,02%
sánkovanie 13,02%
triatlon 12,52%
karate 12,43%
biliard 12,23%
lukostreľba 12,03%
veslovanie 11,73%
kolky 11,63%
ultraľahké lietanie 11,53%
cyklotrial 11,23%
nohejbal 11,03%
vodné pólo 10,93%
flórbal 10,93%
súťaže rádioamatérov 10,34%
džudo 9,84%
squasch 9,74%
moderný päťboj 9,74%
kompozičný šach (komponovanie nových herných situácii) 9,15%
šerm 8,55%
kickbox 8,55%
box 8,55%
rafting 8,45%
Wu-shu (bojové umenia) 8,35%
šípky - športové súťaže 8,15%
pretláčanie rukou 8,15%
vodný motorizmus 7,95%
bejzbal 7,65%
jachting 7,55%
thajský box 7,36%
zápasenie 7,16%
vzpieranie 6,66%
softball 6,56%
golf 6,46%
rugby 6,36%
taekwondo 5,77%
boby 5,57%
bridž (kartová hra) 5,37%
curling 4,08%
boccia (boča) 3,98%
go 3,78%
korfbal 3,38%
dráhový golf 3,38%

Zdroj: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9123 (tabuľková časť)
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Nové financovanie športu 2012 (návrh)

Odoslaťod Martin Huba St Feb 08, 2012 6:50 pm

V činnosti MŠ SR je vidno snahu o systém a musíme na ňu reagovať aj keď dali "čas" na pripomienky do 10.2. to znamená do pozajtra, čo je šibeničné.

Zatiaľ môj osobný názor:
1. Samozrejme, že musí nastať systém aj vo financovaní športu, tak ako sa náš zväz snaží o poriadok vo vlastných financiách, šachisti ani ostatní športovci nie sú zodpovední za rozkrádanie spoločných peňazí. Žiadam aby bola GORILA a ďalšie kauzy boli náležite prešetrené, prípadní vinníci boli potrestaní a čím skôr poslaní tam kam patria (do väzenia), ich majetok bol zabavený a štát aby získané prostriedky rozdelil transparentne do dôležitých sektorov pre štát, ako sú zdravotníctvo, školstvo a v rámci neho podporilo šport.
2. Ministerstvo drasticky znížilo príspevky pre športy celoplošne v roku 2012. Čo sa týka reformy podpory športu (nehovoriac o školstve) nespravilo od posledných volieb absolútne nič, ja za SŠZ považujem komunikáciu ministerstva so šachistami za absolútne nedostatočnú a navrhovanú zmenu mesiac pred voľbami za NEAKCEPTOVATEĽNÚ. Som proti takto pretláčanému riešeniu so šibeničnými termínami na pripomienky.
3. Súhlasím s parametrom ÚSPECH, ale aby mali všetky športy rovnakú štartovaciu čiaru, ak porovnávame výsledky šachu napríklad s futbalom, musíme vziať do úvahy, že ročná podpora šachu na Slovensku je vo výške mesačného platu futbalového reprezentačného trénera. Iné športy sú na tom podobne.
4. Súhlasím s parametrom POPULARITA, ale potom sa musí jasne eliminovať vplyv politikov alebo ľudí s vplyvom v médiách prepojených s určitými športami. Za ďalšie nech sa v rebríčku popularity uvádza šport a nie jeho časti. Kompozičný šach je súčasťou šachu, nech namiesto futbalu skúmajú v prieskumoch kopanie jedenástok. Potom si to rozdajme.
5. Prečo sa v uvedenom vzorci neuvádzajú ďalšie dva parametre, SPOLOČENSKÉ NÁKLADY a PRÍNOS PRE SPOLOČNOSŤ???? Nech sa futbal podieľa na platení polície pri ligových zápasoch, nech si dané športy platia svoje štadióny zo svojho. Ja som proti podporovaniu skupín opitých hulvátov a stavbe ich chrámov z mojich daní. Šach má nepopierateľný a zdokladovateľný prínos pri výchove mládeže. Spravil v tomto štáte niekto serióznu štúdiu o nákladoch na futbal a jeho prínose pre spoločnosť??
6. Mládežnícka základňa. Slovenský šach nedostáva posledné roky na mládež takmer nič a teraz máme súperiť v členskej základni?

Prestáva ma to baviť... a po voľbách príde ďalšia skvelá a najmúdrejšia garnitúra....a kradnúť sa bude naďalej..
Obrázok používateľa
Martin Huba
 
Príspevky: 3859
Založený: Ut Feb 12, 2008 8:44 pm

Re: Nové financovanie športu 2012 (návrh)

Odoslaťod yuri Št Feb 09, 2012 12:51 am

zvolit parameter uspech je praveze lepsie pre "male" sporty. presadit sa v nejakom okrajovom sporte je lahsie ako vo velkom sporte. predsalen si treba zobrat kolko uspechov maju slovenski reprezentanti v roznych sportoch (lubochess iste moze doplnit rozsiahly clanok) s uspechmi sloveskej futbalovej reprezentacie. konieckoncov ked si zoberieme rebricek fifa slovensko je 39te, v top100 listine na fide je slovensko 37me. ze vo futbale sa toci vela penazi je pravda, suvisi to so sponzormi.
k rebricku popularity. ak si niekto mysli, ze spojenim poloziek v rebricku popularity by sach ziskal viac je podla mna tazko naivny. vari ocakavate, ze niekto kto dal prakticky sach dio tej ankety (v poradi od luba to vobec nevidim) nezaskrtol kompozicny sach ? podla mna tych necelych 10% je vcelku uspech, ked taky vodny slalom by podporilo 19% ludi, pricom vieme, ze v nom boli vysledy reprezentacie velmi dobre.
spolocenske naklady a prinos pre spolocnost su pomerne tazko meratelne. pre mladez ma nepopieratelny zdokladovany prinos kazda systematicka cinnost ktoru vykonavaju pravidelne a miesto nej nerobia blbosti, ci je to vyroba lodi vo flaske, tahanie figurkami, alebo kopanie do lopty.
u mladeznickej zakladne. je sice nefer toto mat ako velmi dolezite kriterium,na druhej strane, ma to len vahu 10%, cize v nasom rozpocte by to rozhodovalo o 0-3000eur ? ako ja sa fakt obavam, ze tu musi prist tvrde vytriezvenie v tom, ze peniaze mladeznicku zakladnu nevyriesia, udrzatelnost mladeznickej zakladne stoji z 90% (odhad) na zapalenych ludoch a z 10% na peniazoch
yuri
 
Príspevky: 901
Založený: Po Jan 28, 2008 11:10 am

Re: Nové financovanie športu 2012 (návrh)

Odoslaťod Martin Huba Št Feb 09, 2012 9:49 am

Mal by byť číselník športov jasne zverejnený, bez disciplín... ak bude v číselníku len beh na 100 metrov, asi to tiež nebude atlétom stačiť... výsledky každého prieskumu závisia od položených otázok a spôsobe ich položenia...Nech sa ľudí spýtajú či sú ochotní zo svojich daní platiť futbal alebo šach (a spomenúť že sa musí na futbal vyzbierať pár miliónov EUR priamo a pár desiatok nepriamo a na šach 100 000 EUR celkovo..)... a potom nech sa vyhodnotí.

Spoločenské náklady sú ľahko vyčísliteľné. Vieme koľko stojí postavenie a prevádzka športovísk, vieme koľko stojí prípadná potreba prítomnosti policajtov.

Spoločenský prínos je tiež dokladovateľný serióznymi výskumnými prácami. Nevidel som žiadnu týkajúcu sa stavania lodí vo fľaši, ale videl som pekných pár týkajúcich sa pozitívneho vplyvu šachu na deti.

Mám už predstavu ako pripomienkovať spomínaný návrh, ešte počkám na prípadné návrhy od kolegov z VV a tu na fóre do dnešného večera.

Ak však podobný návrh prejde, SŠZ bude v zmysle príspevkov podporovať reprezentáciu SR (90%) a mládež (10%). Z celkovej sumy si odkrojíme 10% na réžie SŠZ čo je veľmi férové. Ak nebude príspevok žiadny, tak som za podporenie účastí detí na ME a MS ako doteraz. Rodičia znášajú väčšiu časť nákladov a my prispejeme na trénerov. Čo sa týka práce s mládežou doma, tú chcem aby sme podporovali bez ohľadu na to či niečo dostaneme od štátu.

Z môjho pohľadu budem teraz rozmýšľať ako ešte urýchliť pokrytie čo najväčšieho počtu slovenských škôl šachovými krúžkami a budem očakávať podporu od všetkých členov SŠZ.
Obrázok používateľa
Martin Huba
 
Príspevky: 3859
Založený: Ut Feb 12, 2008 8:44 pm

Re: Nové financovanie športu 2012 (návrh)

Odoslaťod Wlk Št Feb 09, 2012 10:52 am

Podľa povrchého prečítania myslím, že motodika nezohľadňuje dôležitý parameter: celkový počet registrovaných športovcov konkrétneho športového zväzu. Treba lobovať, aby to zohľadnili a to s čo najväčšou váhou, je to náš najväčší tromf, počtom členov sme určite v prvej desiatke všetkých športov.
Stanislav Vlček
Wlk
 
Príspevky: 213
Založený: Po Feb 11, 2008 3:17 pm

Re: Nové financovanie športu 2012 (návrh)

Odoslaťod Martin Huba Št Feb 09, 2012 10:58 am

veľmi dobre...môžeme navrhnúť rozdelenie POPULARITY na spomínanie v médiách a počte členov 50:50

ešte rozmýšľam ako zdôvodniť že šach ako šport na zvyšovanie inteligencie má výraznú budúcnosť v školách a preto žiadať výnimku na podporu šachu na školách. Napríklad 100 EUR pre SŠZ za školu, kde je krúžok SŠZ, môže byť maximálny strop napr. 40 000 EUR ročne..
Obrázok používateľa
Martin Huba
 
Príspevky: 3859
Založený: Ut Feb 12, 2008 8:44 pm

Re: Nové financovanie športu 2012 (návrh)

Odoslaťod pikuliak Št Feb 09, 2012 12:25 pm

Dobrý deň,
pre krátkosť času, ak Martin Huba ide reagovať do 10.2. uvediemˇďalší argument: Rozvoj kľúčových kompetencií.

Existuje smernica EÚ ku kĺúčovým kompetenciám s požiadavkou na ich zapracovanie pre štáty. Definovala 8 kĺúčových kpometencií. Ako som to vyhodnotil, šach súvisí minimálne so 6-timi. Má oproti iným športom a dokonca voči vzdelávaniu ako takému určité komparatívne výhody. Tiež to súvisí s IKT vyučovaním. SR kĺúčové kompetencie podľa tohto doporučenia transformovala. Doplnila o ďalšie kľúčové kometencie. Mali by sa nájsť aj na webe ministrestva školstva. Všetky právne normy, ktoré so vzdelávaním súvisia sa v legislatívnom procese tvoria aj s prihliadnutím na túto úlohu. Teda malo by to tak byť aj pri podpore športu a rozvoja duševného zdravia a vzdeláviania detí pre ich budúce uplatnenie na trhu práce- (leho to je jedna z rozhodúcich úloh kĺúčových kompetencií) Inak ČR je v ich rozpracovaní ďalej a možno ich stav rozpracovanosti využívať.

Dporučil by som, aby Martin Huba presadzoval aj argument, že šach osobitne pre deti je opitmálny a efektívny prostriedok rozvoja viacero kĺúčových kompetencií. Môžu ho využívať za tým účelom aj pri vzdelávaní i v školách. Vzhľadom na uvedené by sa mala otázka podpory a rozvoja kĺúčových kpometencií využívaním šachu mala zobrať do úvyhy a hodnotiť, ak má SR plniť v tomto smere úlohy EÚ i vlastné transformované.

Inak Kysucká šachová škola pripravuje (je to jeden z cieľov) spôsob zapracovania rozvíjania kĺúčových kompetencií využívaním šachu. Bude to mať viacúčelovú funkciu.

pikuliak
pikuliak
 
Príspevky: 92
Založený: Ne Nov 21, 2010 5:24 pm

Re: Nové financovanie športu 2012 (návrh)

Odoslaťod Martin Huba Št Feb 09, 2012 12:39 pm

Jozef, môžeš prosím dať link na uvedenú smernicu? pozriem si ju večer...

Ten termín desiateho na pripomienky dalo ministerstvo...

ĎAKUJEM!!!
Obrázok používateľa
Martin Huba
 
Príspevky: 3859
Založený: Ut Feb 12, 2008 8:44 pm

Ďalšia

Naspäť na Financovanie

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.

cron