Šachové kluby - hospodárenie - dane...

Finančné zdroje, sponzorstvo a marketing, dotácie, účtovníctvo, dane, ...

Šachové kluby - hospodárenie - dane...

Odoslaťod Július Gajarský So Feb 19, 2011 11:56 am

Pomaly ale isto sa blíži termín podávania daňových priznaní...

V tejto téme by som bol rád, keby sme si zhrnuli, čo sa očakáva, aké sú požiadavky zákona, s čím sa ako šachové kluby pri tom môžeme stretnúť či podelili so skúsenosťami, navzájom poradili....

Viem, pre niekoho to môže byť citlivá téma - úzko to nadväzuje hospodárenie klubu, účtovanie...získavanie prostriedkov pre činnosť klubov atď. - napriek tomu by som ocenil, ak sa nájdu odborníci (teoretici i praktici), ktorí (aj anonymne) informácie či odpovede na otázky, ktoré s témou súvisia a môžu pomôcť klubom to čo najlepšie zvládnuť...
Určite, veľa závisí, ako je klub vedený - predpokladám, že najčastejšie ako občianske združenie, ale môže to byť i iná forma organizácie, z akých zdrojov je financovaný, tiež či vedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, ...

Na úvod niektoré otázky (pre lepší prehľad ich budem číslovať a prosím aj ostatných, keby - ak to pôjde - v tom pokračovali a potom i pri odpovediach uviedli číslo, ku ktorej otázke príslušná odpoveď smeruje):

Q1:
Keby je vôbec šachový klub povinný podávať daňové priznanie a aký druh daňového priznania?


Q2:
Akým spôsobom by mal robiť Účtovnú závierku - čo má táto obsahovať a akú má mať formu?

Q3:
K vyplňovaniu tlačiva "Výkaz o príjmoch a výdavkoch":

Q3a) Kedy (aké príjmy - z darov a príspevkov, z členských príspevkov, z podielu zaplatenej dane z príjmov, z organizovania podujatí. z dotácií...) sa počítajú ako "Nezdaňovaná činnosť" resp. "Zdaňovaná činnosť" ?

Q3b) Ako/kam/čo prakticky zaradiť medzi jednotlivé príjmy:
- z vkladu ziaďovateľa alebo zakladateľa?
- z darov a príspevkov (darov členov, sponzorských darov...)
- z členského (a špecificky toho, ktoré kluby ako členovia SŠZ následne poukazujú na zväz)?
- z organizovania podujatí (štartovné, dotácia/príspevok od SŠZ na podujatie/reklama pri podujatí...)?
- z dotácií (ministerstvo, štátne orgány, mesto, SŠZ....)?
.....
Q4:
K vyplňovaniu tlačiva "Výkaz o majetku a záväzkoch" - ktoré položky prichádzajú pre "bežný" klub do úvahy?
- DNHM, DHM? (kedy a čo možno uvádzať?)
- Peniaze (v pokladni?...)
- Priebežné položky (+/- a kedy sa uvádzajú...)
- Bankové účty (tu je to asi najjednoznačnejšie...)

Q5:
Ktoré položky (riadky) Daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby - hlavne v II.časti - sú pre šachové kluby "dôležité", resp. nemali by v daňovom priznaní zostať nevyplnené...

Ďakujem všetkým, ktorí sa do témy zapoja a prinesú užitočné príspevky.
Prílohy
Výkaz o majetku a záväzkoch-page2k.jpg
(284.47 kB) Stiahnutá 571 krát
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby-komp.jpg
(392.86 kB) Stiahnutá 570 krát
Výkaz o príjmoch a výdavkoch-komp.jpg
(317.16 kB) Stiahnutá 601 krát
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Šachové kluby - hospodárenie - dane...

Odoslaťod Július Gajarský So Feb 19, 2011 12:04 pm

Ešte mi pri píusaní vypadla otázka

Q3d):
Ako/kam/čo prakticky zaradiť medzi jednotlivé výdavky (nezdaňovaná/zdaňovaná činnosť...):
- služby ?
- Prevádzková réžia (konkrétne - prenájom priestorov, náklady na dopravu, cestovné, občerstvenie, propagácia, náklady na organizáciu podujatí - turnaje, ligové zápasy, či iné podujatia, odmeny trénerom, hráčom, poplatky za licencie?..., ceny do turnajov...organizačná služba...)
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Šachové kluby - hospodárenie - dane...

Odoslaťod Horváth Mário Po Feb 21, 2011 6:03 pm

Veľmi aktuálna téma. K otázke financovania šachových klubov chystáme na fóre vytvoriť samostatnú sekciu. Verím, že sa v nej rozprúdi podnetná diskusia. Zatiaľ odpoveď iba na prvú otázku:
Kedy je vôbec šachový klub povinný podávať daňové priznanie a aký druh daňového priznania?

Šachový klub je povinný podať daňové priznanie, ak sú splnené súčasne tieto podmienky:
1. Klub má právnu subjektivitu.
2. Ak je klub neziskovou organizáciou a mal príjmy okrem týchto
- príjmy, ktoré nie sú predmetom dane,
- príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov (tzv. zrážková daň),
- príjmy oslobodené od dane, ale len podľa § 13 ods. 2 písm. b) (t.j. členské príspevky).

Vysvetlenie:
Ak klub nemá právnu subjektivitu, nie je povinný podať daňové priznanie. Povinnosti zrejme bude mať organizácia, cez ktorú je financovaná (napr. telovýchovná jednota). Ak je klub spoločnosťou podľa obchodného zákonníka, je povinný podať daňové priznanie, aj keď nemá príjmy.
Ak je klub občianskym združením, je povinný podať daňové priznanie, ak mal iné príjmy, ako je vymenované hore.

Vo všetkých prípadoch sa daňové priznanie podáva na tlačive
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/tlaciva_danovych_priznani/data/dppo_2010.zip
Horváth Mário
 
Príspevky: 312
Založený: Pi Feb 01, 2008 4:18 pm
Bydlisko: Nové Zámky

Re: Šachové kluby - hospodárenie - dane...

Odoslaťod Horváth Mário Ut Feb 22, 2011 5:47 pm

Čo som uviedol v predošlom príspevku, sa samozrejme týka dani z príjmov právnických osôb. Klub však môže byť platiteľom aj iných daní, o tom sa môžeme baviť v iných témach.
Pre tých, čo sa nevyznajú v zákone o dani z príjmov vyberám:

§12 ods. 2:
Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.

§12 ods. 7:
Predmetom dane nie je
a) príjem podľa § 50,
b) príjem získaný darovaním alebo dedením,
...

Príjem podľa § 50 je príjem z podielu 2% dane.

§13 ods. 1:
Od dane sú oslobodené príjmy
a) daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z činností, ktoré sú podnikaním, a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43,
...

§13 ods. 2 :
(2) Od dane sú oslobodené aj
b) členské príspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín prijaté záujmovými združeniami právnických osôb, ... , občianskymi združeniami ...
...
g) finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
...


Z uvedeného mi vyplýva, že ak klub napríklad dostal dotáciu z obce, kraja, úradu vlády a pod., je povinný podať daňové priznanie. Predpokladám, že takúto dotáciu vlani dostala prevažná väčšina šachových klubov na Slovensku. Zaujímali by ma názory z praxe. Ako je to vo vašom klube?
Horváth Mário
 
Príspevky: 312
Založený: Pi Feb 01, 2008 4:18 pm
Bydlisko: Nové Zámky

Re: Šachové kluby - hospodárenie - dane...

Odoslaťod Machník St Mar 09, 2011 10:32 pm

Prosím pozrite fórum zdaňovanie odmien rozhodcov.
Machník
 
Príspevky: 276
Založený: St Mar 12, 2008 9:44 am

Re: Šachové kluby - hospodárenie - dane...

Odoslaťod Machník Po Mar 05, 2012 10:55 pm

Je zaujímavé, že prešiel rok a do tejto rubriky nikto neprispel. To Vám všetkým je problematika ekonomického fungovania klubu jasná? Nikto s ničím neprispeje?
Niečo je síce v časti mám otázku ale nie je to ten servis čo by mal radový funkcionár dostať od SŠZ (alebo KŠZ?).

Tak by som upriamil Vašu pozornosť na http://download.sporting.sk/sportinform/01_2012.pdf
Nájdete tam zaujímavé čítanie o daniach.
A nezabudnite si prečítať aj stranu 19, je inšpirujúca a dúfam, že VV SŠZ túto možnosť získania financií neprepáslo, keď už máme ten "šach na školách".
Machník
 
Príspevky: 276
Založený: St Mar 12, 2008 9:44 am

Re: Šachové kluby - hospodárenie - dane...

Odoslaťod Horváth Mário Pi Jan 18, 2013 11:47 am

Armáda šachových funkcionárov (trénerov, rozhodcov, organizátorov), ktorí svoju činnosť vykonávajú na dohodu o vykonaní práce, príde o časť svojich odmien. Totiž od 1.1.2013 sa z dohôd platia aj odvody do sociálnej i zdravotnej poisťovne. Okrem toho, že dostanú za rovnakú prácu menej (o cca 13,4 %) ako vlani, pre kluby (ich zamestnávateľov) budú drahší (o cca 35,2 %) ako vlani.
Horváth Mário
 
Príspevky: 312
Založený: Pi Feb 01, 2008 4:18 pm
Bydlisko: Nové Zámky

Re: Šachové kluby - hospodárenie - dane...

Odoslaťod yuri Po Jan 21, 2013 10:41 am

no, takze su v zasade 3 moznosti:
1. zacat vykonavat cinnost bezodplatne
2. zmierit sa so zvysenymi nakladmi (resp pri zachovani nakladov s nizsimi odmenami)
3. najst moznosti ako to obist.

kedze bod 2 predpoklada aj viacej administrativy (tak by mozno bolo zaujimave obcas zistit kolko sachovych organizacii platilo povinne odvody do socialnej poistovne doteraz), myslim, ze vacsina sa objavi v bode 3. moznosti tu nejake su, vzhladom na ich povahu je lepsie otom nepisat verejne. :)
yuri
 
Príspevky: 901
Založený: Po Jan 28, 2008 11:10 am

Re: Šachové kluby - hospodárenie - dane...

Odoslaťod Ondrej Danada Po Jan 21, 2013 12:22 pm

Ja by som odmeny rozclenil:
1. Odmeny externe (mzda pre trenera v CVC, ZS, MS a z inych nesachovych subjektov)
2. Odmeny interne (odmeny vyplacane sachovym klubom alebo zvazom - napr. rozhodcovia)
3. Odmeny kolektivne (na trenera sa skladaju rodicia)

Kolektivne odmeny nikdy neboli problem, kedze sa to vlastne ani neda charakterizovat ako zavisla cinnost, lebo tam ani nie je zamestnavatel.

Odmeny interne boli problemom v case, ked sa zrusila moznost vykonavat tieto cinnosti prikaznou zmluvou. To, ze sa teraz zmenila sadzba, vela novej administativy neprinasa. Myslim, ze s tymto sa uz kazdy nejako vysporiadat dokaze.

Odmeny externe su najvacsi problem. Aj ked tu nas administrativa nezaujima (riesi ju skolske zariadenie), na rozdiel od odmien internych, ktore su iba obcasne, tu ide o odmeny pravidelne, takze tu sa to po financnej stranke prejavi najviac. Tento problem vsak nevyriesime. Jedine, ze by niekto mal na to zivnost a skola radsej outsourcovala tuto sluzbu ako zamestnala dohodara. To si mozu dovolit asi iba nestatne zariadenia.
Obrázok používateľa
Ondrej Danada
 
Príspevky: 1486
Založený: Po Nov 17, 2008 7:17 pm
Bydlisko: Bratislava

Re: Šachové kluby - hospodárenie - dane...

Odoslaťod Jozef Ut Jan 22, 2013 1:06 pm

To Mário Horváth: Tie % nie sú ten najväčší problém. Robil som to za pár € doposiaľ a tak to budem robiť aj naďalej za ešte menej €. Oveľa väčším problémom vo veľmi krátkej budúcnosti je skutočnosť, že pôvodné dotácie sa znížili pre CVČ na 1/3 a nový spôsob dotovanie zníži túto 1/3 o tisícky €. Mesta a obce môžu financie použiť aj na iní účel. Naviac dieťa Vám môže chodiť na krúžok, ale € na neho nikto nedostane, totiž
rodič dal prednosť inému krúžku, ktorý dieťa navštevuje. CVČ sa dostávajú do katastrofálnej situácie a tiež znižujú limit odmien. Potom tie % ktoré uviedol Mário Horváth sú o hodne vyššie v porovnaní so stavom v roku 2012. A to najhoršie je to,že CVČ majú už teraz existenčné starosti. Niektoré už zanikli, iné sú pred zánikom, ďalšie znížili stavy detí a iné sa združujú pod jedného zriaďovateľa atď. Všetko je to len dočasné riešenie a kto vie ako to bude od septembra 2013.
Veľmi podobne je s klubovňami na ZŠ či s družinami. Samozrejme,že cesty nejaké z toho sú a nejaké nové sa nájdu, ale štát vyháňa deti na ulicu a chce z nich mať grázlov. Vládcovia sveta potrebujú mať z ľudí tupcov a blbé stáda. Aj toto je jedna páka ako to dosiahnuť. Pripravme sa, že šachisti si budú musieť sakra priťahovať opasky...
Jozef
 
Príspevky: 2141
Založený: Po Jan 28, 2008 1:06 pm

Ďalšia

Naspäť na Financovanie

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.

cron