Školenia rozhodcov

Pravidlá šachu, ratingy, normy, súťažné poriadky, ...

Re: Školenia rozhodcov

Odoslaťod Morphynista Št Feb 04, 2016 2:07 pm

Morphynista
 
Príspevky: 321
Založený: Po Mar 28, 2011 3:13 pm

Re: Školenia rozhodcov

Odoslaťod Machník Št Okt 06, 2016 9:01 pm

Dňa 15.10.2016 sa pripravuje školenie rozhodcov v Topolčanoch.
Pri prečítaní pozvánky vznikla otázka ako je dané školenie v súlade so zákonom o športe. Je rozhodca športovým odborníkom? Je povinný sa registrovať? Vie rozhodca čo mu hrozí ak si nesplní povinnosti podľa zákona?
Pozvánka nedáva odpovede a ani len náznakom nerieši tieto otázky. Preto na úvod prikladám paragrafy z príslušného zákona.

Športový odborník
§ 6
(1) Športovým odborníkom je
c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,
§ 7
(6) Športový odborník je povinný na vyzvanie bezodkladne preukázať doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti športového odborníka.
§ 96
Priestupky
(1) Športový odborník sa dopustí priestupku, ak
c) sa nepreukáže dokladom o odbornej spôsobilosti podľa § 7 ods. 6,
(6) Za priestupok podľa odseku 2 písm. a) až d), f) až h), možno uložiť pokutu od 100 eur do 5 000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky.

Sú tu samozrejme ďalšie paragrafy, ktoré upresňujú spôsob registrácie. Základná podmienka je vlastniť doklad o odbornej spôsobilosti. Toto školenie získanie dokladu nenaznačuje, ba čo viac takúto zmenu VV ani nepripravuje.
Pri odhadovaných nákladoch (vklad 10,- €, cestovné 50,- € + strata času) pri odhadovaných príjmoch z rozhodcovskej činnosti (? €) a pri hrozbe vyššie spomenutej pokuty sa my javí ako správne školenia sa nezúčastniť. Ba čo viac nechať si zrušiť aj platnosť terajšieho "elektronického" dokladu.
Čo na to odpovedia kompetentný?

PS.
Rád by som nadviazal aj na môj príspevok z 9. septembra 2015. Tie návrhy ešte neboli prediskutované.
Machník
 
Príspevky: 276
Založený: St Mar 12, 2008 9:44 am

Re: Školenia rozhodcov

Odoslaťod Saša Riabov Pi Okt 07, 2016 3:48 pm

Školenie rozhodcov je v súlade so zákonom o športe. Vydávanie rozhodcovských licencií je vo výlučnej právomoci národného športového zväzu, resp. medzinárodnej organizácie. Rozhodca je športovým odborníkom a zápis čestného vyhlásenia športového odborníka v zmysle zákona o športe rieši každý športový odborník individuálne.
Podporovateľ práce Fera Jablonického a už iba priateľ šachu
Obrázok používateľa
Saša Riabov
 
Príspevky: 453
Založený: Pi Feb 29, 2008 7:37 pm
Bydlisko: Topoľčany / Košice

Re: Školenia rozhodcov

Odoslaťod Machník So Okt 08, 2016 8:10 am

Ja ako potencionálny športový odborník - rozhodca nemám čo riešiť individuálne. Po absolvovaní školenia a získaní odbornej spôsobilosti mám od školiteľa dostať doklad "Osvedčenie o odbornej spôsobilosti".
Toto má byť v pozvánke uvedené a garantované. To je všetko.
Machník
 
Príspevky: 276
Založený: St Mar 12, 2008 9:44 am

Re: Školenia rozhodcov

Odoslaťod Jozef So Okt 08, 2016 11:14 am

Ak platí
§ 7
(6) Športový odborník je povinný na vyzvanie bezodkladne preukázať doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti športového odborníka, tak potom pán Riabov nie je o čom sa baviť. Ak je to v ZoŠ tak ako uvádza pán Machník, tak neostáva nič iné len rýchlo začať vydávať rozhodcovské preukazy a bez poplatku - ten sme si už zaplatili pri poplatku za školenie. Čestné prehlásenie nič nenahrádza. Ináč ak sa dobre pamätám čestne sme prehlasovali, že nemáme záznam v registri trestov a čo to má so skutočnosťou, že som alebo nie som kvalifikovaný rozhodca s licenciou alebo bez licencie ?
Jozef
 
Príspevky: 2141
Založený: Po Jan 28, 2008 1:06 pm

Re: Školenia rozhodcov

Odoslaťod Rasto Diviak So Okt 08, 2016 2:58 pm

Uvádza sa niekde v zákone, že doklad musí byť v tlačenej forme? Ak nie, potom úplne stačí ako doklad zápis v databáze rozhodcov SŠZ.
Rasto Diviak
 
Príspevky: 770
Založený: So Feb 02, 2008 8:20 pm

Re: Školenia rozhodcov

Odoslaťod Saša Riabov So Okt 08, 2016 4:58 pm

Pán Machník na stránke chess.sk bol zverejnený vzor čestného vyhlasenia športového odborníka, ktorý musíte doložiť sekretariátu iba Vy sám - nikto iný ho totiž za Vás podpísať nemôže. Podať ste ho mali rovnako aj ako funkcionár športovej organizácie.

Ak ste príspevok nepostrehli, vzor Vám pripájam aj v prílohe. Tešíme sa na Vašu účasť na školení.

Do registra fyzických osôb v športe sa okrem amatérskych a profesionálnych športovcov zapisujú aj športoví odborníci podľa zákona o športe č.440/2015 Z.z. §6 odsek 1. Medzi športových odborníkov sa zaraďujú okrem iného: tréneri, rozhodcovia, delegáti, organizátori, funkcionári. V prípade, ak vykonávate jednu z vyššie uvedených činností, ste športový odborník. Tieto činnosti môžete vykonávať len za predpokladu, že ste zapísaný v registri fyzických osôb v športe v sekcii športový odborník. Sekretariát SŠZ Vás do tohto registra zapíše na základe Vašej žiadosti, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo, názov druhu odbornej spôsobilosti, ktorú v šachu vykonávate, čestné prehlásenie o Vašej bezúhonnosti. V prípade, ak vykonávate činnosť športového odborníka mládeže, vyžaduje sa predloženie výpisu registra trestov nie starší ako 3 mesiace. V žiadosti je potrebné uviesť, pre ktorú právnickú osobu športovú činnosť vykonávate. Príklad: niekto je funkcionár zväzu, napríklad člen najvyššieho orgánu a zároveň je aj predseda kraja, tak vykonáva funkciu športového odborníka, druh odbornej spôsobilosti funkcionár pre dve právnické osoby : SŠZ a príslušný krajský šachový zväz. Jedna osoba môže vykonávať aj viacero druhov odbornej spôsobilosti. Fyzická osoba sa podľa §96 odsek 3 dopúšťa priestupku, ak vykonáva činnosť športového odborníka bez zápisu do príslušného registra podľa §6, odsek 2.
Prílohy
Vzor ziadosti funkcionar.pdf
Vyhlásenie športový odborník.
(80.13 kB) Stiahnutá 309 krát
Podporovateľ práce Fera Jablonického a už iba priateľ šachu
Obrázok používateľa
Saša Riabov
 
Príspevky: 453
Založený: Pi Feb 29, 2008 7:37 pm
Bydlisko: Topoľčany / Košice

Re: Školenia rozhodcov

Odoslaťod Machník So Okt 08, 2016 8:37 pm

Pán Diviak, ak teda mám predložiť doklad o odbornej spôsobilosti tak mi určite nebude stačiť odvolávka na databázu rozhodcov. V tej databáze je minimum údajov.
Je pravda, že § 85 ZoŠ Odborná spôsobilosť na výkon činnosti iného športového odborníka nepredpisuje podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti. On len uvádza, že podmienky získania odbornej spôsobilosti, rozsah a obsah odbornej prípravy a spôsob vykonania skúšky preukazujúcej odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti príslušného športového odborníka upravujú predpisy napr. b/národného športového zväzu. V našom prípade "Rozhodcovský poriadok", ktorý žiaľ neurčuje formu dokladu, ktorú má rozhodca získať. Určuje len v "3.8 Školenia a semináre rozhodcov organizuje Komisia rozhodcov SŠZ (komisia rozhodcov), ktorá zabezpečí personálne zabezpečenie akcie lektormi. Sekretariát SŠZ poskytne organizátorom školenia požadovanú súčinnosť, vrátane zaslania preukazov rozhodcov a ďalších podkladov." Takže existujú preukazy alebo by som bol radšej za Osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Len ja ho nemám. Prečo?

Pán Riabov vami v prílohe uvádzaný príspevok je mi známy. To čestné vyhlásenie so volá "Žiadosť". Fakt neviem o čo mám pomocou dokladu žiadať. Nemá to byť náhodou poverenie SŠZ vložiť moje údaje do registra fyzických osôb odborníkov?
Nežiadate v prílohe doložiť doklad o odbornej spôsobilosti a vkladať údaje pomocou čestného prehlásenia zaváňa pokutou.
V tomto prípade ju dostane organizácia, ktorá údaje vkladá a to je SŠZ. Takže som Vám nič neposlal.
Machník
 
Príspevky: 276
Založený: St Mar 12, 2008 9:44 am

Re: Školenia rozhodcov

Odoslaťod Igorg Ne Okt 09, 2016 12:23 pm

Zatiaľ len toľko, pán Machník máte úplnú pravdu ...
Igorg
 
Príspevky: 194
Založený: Ne Aug 08, 2010 9:59 pm

Re: Školenia rozhodcov

Odoslaťod Saša Riabov Ne Okt 09, 2016 4:36 pm

Pán Machník pokiaľ vykonávate úlohu športového odborníka bez uvedeného čestného vyhlásenia, tak ustanovenie zákona o sankciách zo zákona voči fyzickej osobe, ste tu už prikladali aj Vy sám.
Podporovateľ práce Fera Jablonického a už iba priateľ šachu
Obrázok používateľa
Saša Riabov
 
Príspevky: 453
Založený: Pi Feb 29, 2008 7:37 pm
Bydlisko: Topoľčany / Košice

PredchádzajúcaĎalšia

Naspäť na Rozhodovanie

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.