Vyplácanie (finačných) cien maloletým

Pravidlá šachu, ratingy, normy, súťažné poriadky, ...

Vyplácanie (finačných) cien maloletým

Odoslaťod LuboChess Pi Máj 27, 2011 1:25 pm

Na inom fóre odznela zaujímavá otázka ako to je z vyplácaním odmien - cien mladistvým neplnoletým hráčom

Martin Bezuch
Chcel by som sa spytat na jednu pravnu vec, je mozne neplnoletym sachistom vyplacat na turnajoch financne ceny?
Ak ano, za akych okolnosti a do akej vysky moze byt tato financna cena vyplacana?
Dakujem

zdroj: http://www.c7c5.com/?pgid=comments (komentár 2464)

+ reakcia Jozef Hlaváčik (komentár č. 2465)

K "neplnoletým" a vyplácaniu (finačných) výhier - v princípe aj maloletý môže nadobudnuť peňažné ceny (nakoniec nie je vylúčené aby za splnenia ostatných zákonných podmienok)aj maloletý nadobudol majetok dedením, darom ...atď.
Alebo i z bežnej praxe poznáme - rodičia, babičky k narodeninám, niekde dostanú vecný dar, niekde i peňažný, Veľká noc - šibačka to isté (niekde čokoladové vajíčko, niekde i drobné peniaze).
V zásade maloletí podľa § 9 Občianskeho zákonníka: "majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku."

Maloletý teda môžu robiť niektoré právne úkony, a to tie, ktoré sú svojou povahou primerané ich rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. Súčasne platný zákon od r. 1964 (na rozdiel tzv. stredného Občianskeho zákoníka z r. 1950) neustanovuje vekové hranice, podľa ktorých by bola odstupňovaná spôsobilosť robiť právne úkony. Preto v každom jednotlivom prípade treba vychádzať z objektívneho posúdenia ich rozumovej a vôľovej vyspelosti, ktorá zodpovedá ich veku.
(je teda rozdiel či ide o 6-ročné dieťa alebo 17-ročné a či by šlo o 5,-eur alebo 5.000,-eur).
Je k tomu aj judikatúra napr. Rc 13 Co 678/79, podľa ktorej aj maloletý účastník prémiového sporenia mladých má podľa ň 9 OZ spôsobilosť prijať dar - peňažný vklad ukladaný rodičmi na tento vkladový účet.

Iné by bolo vyplácanie odmien na základe dohôd o výkone práce
(napr. za ligy, rozhodovanie).

Podľa § 223 ods. 2 Zákonníka práce : "S mladistvým zamestnancom možno tieto dohody uzatvárať, len ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie." (čo ale šachu v zásade nehrozí)
resp. klasické pracovné zmluvy - § 173 ZP
"Zamestnávateľ môže zamestnávať mladistvých zamestnancov len prácami, ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému rozvoju, neohrozujú ich mravnosť, a poskytuje im pri práci zvýšenú starostlivosť. To isté platí aj pre školy a občianske združenia podľa osobitného predpisu, ak v rámci svojej účasti na výchove mládeže organizujú práce mladistvých."

Šach navyše nie je ani hazardná hra - tak ako ich definuje § 3 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z.z.(

hazardné, stávkové, lotériové, kartové hry atď. ), kde je účasť i vyplácanie odmien hráčov pod 18 rokov zakázané (§ 35 ods. 6 cit. predpisu)

Dokonca maloletý by mohol hrať (a brať cenu) i v mariáši alebo bridži, pokiaľ by šlo o športové súťaže s cenami pre účastníkov,

b) hry relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry, ak prehrá, nevracia,

c) zábavné hry o vecné ceny prostredníctvom hracieho zariadenia, ak vklad nepresahuje sumu na úrovni 50 eurocentov, atď.


Keďže to tvorí výnimku z hazardných hier.

K zdaňovaniu výhier - k § 9 ods. 2 písm. m/bod 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sú od dane oslobodené o.i.
prijaté ceny alebo výhry neuvedené v písmene l) (pozn. lotériové výhry)hodnote neprevyšujúcej 165,97 eura za cenu alebo výhru; cenou alebo výhrou sa rozumie
cena zo športovej súťaže, pričom od dane nie sú oslobodené ceny zo športových súťaží prijaté daňovníkmi, ktorých športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou ( § 6 cit. zákona),


Podľa § 43 cit. zákona sa z príjmov podľa odsekov 2 a 3 sa daň vyberá zrážkou, pričom sa použije sadzba dane podľa § 15 (pozn. teda 19%)

a podľa § 43 ods.3 písm. c/ Daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o


c) peňažnú výhru v lotériách a iných podobných hrách a peňažnú výhru z reklamných súťaží a žrebovaní [ § 8 ods. 1 písm. i)] okrem výhier oslobodených od dane podľa § 9
, (pozn. t.j. vyššie uvedené oslobodenie pri výhrach do 165,97 € , t.j. bývalých 5.000,-Sk)

P.S. Keď sme pri cenách dúfam, že ani nemusím písať, že mladistvým by bolo zakázané vyplácať výhry predmetov, ktoré sú neprípustné "mládeži z osobitných predpisov" - napr. fľaša alkoholu, tabakové výrobky, výrobky ohrozujúce mravnosť ap.
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Vyplácanie (finačných) cien maloletým

Odoslaťod LuboChess Pi Máj 27, 2011 1:55 pm

Pri tých našich slovenských šachových "nielen juniorských" cenách, ledva postačujúcich na lízatko :mrgreen: , však ani nemá zmysel uvažovať, žeby neplnoletý nebol oprávnený prevziať i finačnú cenu ;)
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Vyplácanie (finačných) cien maloletým

Odoslaťod Jozef Pi Máj 27, 2011 2:04 pm

Lubo teraz ďakujem. Pre mňa (a myslím,že nie len pre mňa) to bolo poučné. Ešte otázka pre úplné , laické pochopenie.
Keď organizujem turnaj a vyplácam ceny v hotovosti v celkovej hodnote napr. 1000.- € a to 3 vyhodnoteným tak pre každého platí, že mu z ceny napríklad 300.-€ odpočítam zrážku , ktorú vypočítam tak, že z 300 € odpočítam 165,97 € a z toho vypočítam 19 %?
Zrážku vykonáva organizátor alebo samotný hráč priznáva vo svojom daňovom priznaní získané nezdanené výhry?
Hlaváčik
Jozef
 
Príspevky: 2141
Založený: Po Jan 28, 2008 1:06 pm

Re: Vyplácanie (finačných) cien maloletým

Odoslaťod LuboChess Pi Máj 27, 2011 4:20 pm

Jozef každú cenu alebo výhru na účely oslobodenia od dane z príjmov fyzickej osoby je potrebné posudzovať jednotlivo. Inými slovami ceny resp. výhry prijaté v rámci zdaňovacieho obdobia ani ceny alebo výhry prijaté v rámci jednej súťaže sa na účely uplatnenia oslobodenia podľa cit. § 9 zákona o dani z príjmov nespočítavajú (viď dikciu zákona ....za cenu). Ale keď už jednotlivá cena pre "oceneného šachistu" prehiahne 165,97 € (bývalých 5.000,-Sk) už sa to zdaňuje 19% z celej výhernej sumy, to znamená ak je výhra - 200,-€ tak z celých 200,-€ je zrážka 19 % (už potom neodpočítavaš oslobodenú časť). V Tvojom prípade teda vykonáš zrážkovú daň z 300,-eur hráčovi A (19%= zrazíš), to isté i hráčovi B (z výhry 300,-eur), to isté i hráčovi C (z výhry 300,-eur), uvádzaš, že cenový fond bol 1.000,-eur, tak dajme tomu, že tých zvyšných 100,-eur by bral hráč D ten je oslobodený od dane. Preto by menších výhrach tesne presahujúcich 165,97,-eur sa radšej oplatí vyhrať o pár centov menej äaby to bolo oslobodené) alebo tí šikovnejší vymyslia kopec malých cien spadajúcich ešte pod režim oslobodenia (namiesto pár veľkých) - napr. víťaz turnaja - 1 cena, najlepší Slovák - 2 cena, najlepší junior - 3 cena, najlepší hráč strednej európy - 4 cena, pritom to môže ísť stále o toho istého hráča.

Čo sa týka teda výhier dá sa skupina výhercov rozdeliť na 2-3-resp. 4 skupiny
a/ drobizgové ceny (do tých 165,97 eur) - oslobodené až na výnimku
aa/ výnimkou z oslobodenia sú ceny zo športových súťaží prijaté daňovníkmi, ktorých športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou ( § 6, to znamená napr. profi športovec na SZČO, - tam je to už klasický ako príjem)
b/ väčšia cena/výhra nad 165,97 € - zrážková daň - 19% z celej výhernej sumy
bb/ cudzinci - nerezidenti najmä mimo EÚ (§ 45) pozrieť či s danou krajinou napr. nemáme medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (tých zmlúv je množstvo od Vietnamu, Líbye, Turkmenistanu, Kazachstanu, Sýrie atď.)
pre istou skontrolovať, ale pri tých zrážkových daniach i v týchto zmluvách väčšinou je že daň bez ohľadu na percenta a výšku sa odvádza tak isto ako u daňových rezidentov - tuzemcov

Podľa § 43 ods. 10 cit. zákona o daniach z príjmov (Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka.
Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní Platiteľom dane je osoba, ktorá odvádza správcovi dane daň vybranú od daňovníka alebo zrazenú daňovníkovi a majetkovo za ňu zodpovedá. - čiže v danom prípade organizátor súťaže.
Dôležité sú aj ods. 11, 12 v § 43 zákona č. 595/2003 Z.z. 11)

Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak. Súčasne je platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane. Zrážka dane sa vykoná zo sumy úhrady alebo pripísania dlžnej sumy v prospech daňovníka. Za úhradu sa považuje aj nepeňažné plnenie.

Ak platiteľ dane nevykoná zrážku dane alebo zrazenú daň včas neodvedie, bude sa od neho vymáhať rovnako ako ním nezaplatená daň. Podobne sa postupuje, ak platiteľ dane nezrazí daň v správnej výške.
(potom sú aj ustanovenia - mechanizmy v § 43 ods. 6 až 8 ak sa daňovník rozhodne v taxatívne vymenovaných prípadoch pokladať zrážkovú daň za daň vybranú ako preddavok na daň a tento preddavok uplatňovať v daňovom priznaní, ale to už s problematikou konkrétnej otázky oslobodenia a zrážky dane z výhry nesúvisí, aby som Ťa úplne nedoplietol).
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Vyplácanie (finačných) cien maloletým

Odoslaťod Jozef Pi Máj 27, 2011 6:43 pm

Ďakujem.Bolo to vecné a myslím aj poučné.
Hlaváčik
Jozef
 
Príspevky: 2141
Založený: Po Jan 28, 2008 1:06 pm

Re: Vyplácanie (finačných) cien maloletým

Odoslaťod Horváth Mário Ne Máj 29, 2011 5:03 pm

Podčiarknuté a zhrnuté: štát si aj od chudobných šachistov zoberie svoje. Okrem toho je to byrokratická záťaž pre organizátorov turnajov (počítať, strhávať, hlásiť, odvádzať dane a ešte predtým sa zaregistrovať na daňovom úrade). Zaujímalo by ma, koľko eur si štát zoberie napríklad z cenového fondu extraligy... :roll:
Horváth Mário
 
Príspevky: 312
Založený: Pi Feb 01, 2008 4:18 pm
Bydlisko: Nové Zámky

Re: Vyplácanie (finačných) cien maloletým

Odoslaťod LuboChess Po Máj 30, 2011 4:57 pm

Mário ak som to dobre zrátal tak presne 646,-eur (a to nerátam do toho prípadný bonus - 1500,-eur ako príspevok na účasť v EPK)
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Vyplácanie (finačných) cien maloletým

Odoslaťod Jozef Po Máj 30, 2011 7:15 pm

Lubo tomu bónusu ako máme rozumieť?
Jozef
 
Príspevky: 2141
Založený: Po Jan 28, 2008 1:06 pm


Naspäť na Rozhodovanie

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 3 hostí.