Neoprávnený štart hráčov (čierné ovečky)

Pravidlá šachu, ratingy, normy, súťažné poriadky, ...

Neoprávnený štart hráčov (čierné ovečky)

Odoslaťod LuboChess St Mar 23, 2011 6:46 pm

V súvislosti s MSR mládeže a "košickej kauzičke" okolo štartu nečlena na MSR mladších žiakov opäť vystala otázka neoprávneného štartu hráčov (neregistrovaných, s nezaplateným členským, či dokonca s vylúčeným/pozastaveným členským)

Teraz na chvíľlu opomeniem súťaže jednotlivcov (tam kým Konferencia nezmení systém platenie členského, resp. dátumy sa asi vždy niekto nájde, kto prekĺzne), čiastočne niečo prijalo VV v uznesení pred pol rokom, resp. by malo byť v novom SP,
ale vychádzam z toho, že podstatné je najmä ustrážiť MSR dospelých a MSR mládeže, resp. tak či tak väčšina je členmi klubov, ktorí ich nahlásia aspoň do 5. ligy, preto kým nenastanú systémové zmeny viac by som sa sústredil na družstvá,
kde hrá drvivá väčšina aktívnych členov, ide to na LOK, väčšina i FIDE, ide o dlhodobú súťaž, čo spôsobuje neregularitu súťaže

Nick host.sk dal zoznam "čierných duší, ktorí si veselo hrajú na čierno bez zaplatenia členského viď viewtopic.php?f=6&t=995&start=330

pre istotu zopakujem ide o nasledovný zoznam

5.LIGA A12 BA:
MŠK-Slovan Ivanka pri Dunaji:
1.šach. / 2863 Turcer Peter 1795 / počet stretnutí - 4
2.šach. / 2858 Baďura, Miroslav 1788 / počet stretnutí - 6
3.šach. / 2862 Javorka, Ján 1778 / počet stretnutí - 5
4.šach. / 3794 Vyletel, Roman 1678 / počet stretnutí - 2
5.šach. / 2864 Lančarič, Vladimír 1574 / počet stretnutí - 6
6.šach. / 2865 Šandor, Eduard 1533 / počet stretnutí - 2
7.šach. / 2867 Marčišin, Andrej 1457 / počet stretnutí - 5

5.LIGA ČADCA:
ŠK Rudinská:
1.šach. / 444 Hutyra, Štefan 1661 / počet stretnutí - 3
2.šach. / 443 Lokša, Ľubomír 1537 / počet stretnutí - 6
3.šach. / 446 Hutyra Jaroslav 1131 / počet stretnutí - 5
5.šach. / 448 Šaran, Pavol 1000 / počet stretnutí - 4

5.LIGA LIPTOV-ORAVA Západ:
ŠK Investspol Liptovská Štiavnica B:
6.šach. / 5496 Debnár, Jozef 1000 / počet stretnutí - 12

5.LIGA TT-HC-PN:
ŠK Zentiva Hlohovec juniori:
6.šach. / 4873 Černay, Rastislav 1476 / počet stretnutí - 3

5.LIGA TURIEC:
TŠC Martin A:
1.šach. / 3661 Remeň, Igor 1755 / počet stretnutí - 7
TŠC Martin B:
5.šach. / 5313 Špaňo, Ján 1076 / počet stretnutí - 3

4.LIGA A1:
ŠK Senec B:
7.šach. / 2863 Turcer, Peter 1795 / počet stretnutí - 4
Aj licencia bez dátumu asi neni neplatná...

4.LIGA C21:
ŠK TH Junior Banská Bystrica C:
15.šach. / 623 Barčiak, Robert 1000 / počet stretnutí - 7

Host.sk uvádza ešte i 4.LIGA D22:
Prvý ŠK Prešov C:
6.šach. / 191 Jurkovský, Marián 1711 / počet stretnutí - 2
V zozname licencii k 13.1.2011 neni uvedený, MK je MŠK Spišská Nová Ves.
ale tu došlo po odkomunikavaní s riaditeľom súťaže F. Vrábelom k nedopatreniu, ten hráč je na chess.sk uvedený chybne ako Marián (zatiaľ to nikto ani z klubu nereklamoval), správne to je ako je to napr. na c7c5, ide o menovca Milana a ten členské má zaplatené.
Pokračovanie:
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Neoprávnený štart hráčov (čierné ovečky)

Odoslaťod LuboChess St Mar 23, 2011 6:59 pm

Oboslal som maily s výzvou na ex offo podnety všetkým riaditeľom súťaží, tj. E. Šimkovič (5. liga A12), Š. Priam (4. liga A1), tu i keď nie som členom ŠTK BŠZ (len členom ŠTK SŠZ) i z titulu členstva VV BŠZ
by som bol rád keď sa urobí poriadok tradične Bratislava - mesto - bez problémov, pokrivkáva Bratislava - okolie so 7 hráčmi Ivánky pri Dunaji.

Nitrianský, Trenčianský, Košický a Prešovský kraj (tu po nájdení chyby v mene s F. Vrábelom PO - 4. liga D22) sú v poriadku, ani jednu "vloudenú ovečku v trnavskom (5. liga Hlohovec, riaditeľ V. Hagara) a bansko-bystrickom kraji 4. liga C21 riaditeľ A. Geffert) pokiaľ sa neukáže, že údaje na webmatrike sú nesprávne nie je tragédia pri takom počte hráčov.

Najviac nedôslední sú v žilinskom KŠZ - 5. liga Martin-Turčianske Teplice (2 hráči - riaditeľ J. Jamriška), 5. liga Čadca (riaditeľ R. Jurčík, 4 hráči), 5. liga Liptov-Orava-Západ (riaditeľ P. Repček, 1 hráč), pokiaľ online webmatrika sedí s realitou.
vrátane skontrolovania spravodajov a rozpisov súťaží (opäť individuálne, niekde je i 10 spravodajov, niekde ani 1 - i mail na riaditeľa, aby človek zháňal z iných líg).

Pokračovanie:
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Neoprávnený štart hráčov (čierné ovečky)

Odoslaťod Július Gajarský St Mar 23, 2011 7:09 pm

Ľubo - ťažko sa Ti bude bojovať, kým sa "nevysvetlí" resp. nezačne uplatňovať článok zo sadzobníka poplatkov
- Člen SŠZ, ktorý nemal v uplynulom roku uhradený aspoň evidenčný poplatok, bude od 1. septembra vyškrtnutý z LOK SR, z FIDE Rating listu a stratí právo štartu v národných aj medzinárodných súťažiach.


Nemôžeme sa hrať na hru, že niečo čo sa napíše v oficiálnych dokumentoch SŠZ platí, niečo nie... Podobne je to aj so súťažnými poriadkami, či uzneseniami VV SŠZ alebo nebodaj so Stanovami...

Viem samozrejme - že skutočnosť a aktuálne požiadavky vždy budú prinášať niečo nové a "pravidlá" len budú dobiehať reálny život - ale na to musí príslušný orgán (v tomto prípade VV SŠZ) reagovať a dávať vysvetlenia, uznesenia, stanoviská, ako dané "napísané" pravidlo (aspoň dočasne) vykladať, aplikovať...
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Neoprávnený štart hráčov (čierné ovečky)

Odoslaťod LuboChess St Mar 23, 2011 7:12 pm

Postup je nasledovný - riaditeľ súťaže pri kontrole súpisku na začiatku súťaže mal by do spravodaja dať, že títo a títo hráči nemajú zaplatené členské, nemôžu štartovať, tj. de facto neschváliť súpisku.
Ak sa to už stalo, riaditeľ súťaže môže kedykoľvek od zistenia napr. dôjdenia zápisu o stretnutí začať i ex offo konanie (rozhodnúť musí do 14 dní od zistenia), je tu jediná prekluzívna lehota - môže sa tak udiať vrátane ŠTK do 14 dní od skončenia súťaže. Toto dávam najmä do pozornosti Jula - prekluzívna - prepadná lehota, ak sa nezačne konať, resp. nepodá ofciálny či ex offo protest do 14 dní od skončenia súťaže je po funuse (napr. v 5 Hlohoveckej lige už ostávalo len 5 dní, ostatné sa ešte hrajú), na 15 deň od skončenia súťaže než by šlo o akékoľvek hrubé porušenie už žiadne konanie nemožno iniciovať, ani sa sťažovať (pri jednotlivcoch - turnajoch - námietky v turnaji, výsledku v partií do 1 hodiny od skončenia kola)

V zmysle platného a účinného Súťažného poriadku družstiev SŠZ vzťahujúceho sa i na KŠZ, pokiaľ KŠZ nemá vlastný súťažný poriadok s účinkami od 1. 8. 2010 (v nadväznosti i na rozpisy súťaže) najmä čl.


4.1. V súťažiach riadených SŠZ (KŠZ) môžu štartovať len členovia SŠZ, ktorí majú zaplatený členský poplatok na príslušný rok, naturalizovaní cudzinci a držitelia licencie SŠZ pre cudzinca.

9.5. Právomoci riadiacich orgánov. Riadiaci orgán stanoví v rozpise súťaže výšku postihu pri porušení Rozpisu súťaže, Pravidiel FIDE a Súťažného poriadku.
V prípade preukázateľného dodatočného zistenia porušenia Rozpisu súťaže, Pravidiel FIDE alebo Súťažného poriadku je riadiaci orgán súťaže oprávnený a povinný vydať o tom právoplatné rozhodnutie najneskôr do 14 dní od zaregistrovania zistenia.
pozn. BŠZ má vlastný SPD, dosť podobný SŠZ tam ide o čl. 5.1 a čl. 8.5 SPD BŠZ

V nadväznosti na ďalšie predpisy SŠZ (KŠZ) – Sadzobník poplatkov a pokút s účinnosťou od 20. 6. 2010 čl. D bod 4 – pokutu za porušenie Súťažného poriadku družstiev, resp. rozpisu súťaže
možno udeliť až do výšky 100,-€,

Samozrejme protest v lehote 3 pracovných dní od udalosti - napr. stretnutia môže dať i dotknutý klub, prípadne i ná osoba za naplnenia čl. 9.1 SPD
9.1. Protesty
Pri porušení Pravidiel šachu FIDE a ich výkladu, Súťažného poriadku, Rozpisu súťaže alebo iných predpisov FIDE, SŠZ môže byť podaný protest. Protest podáva štatutárny zástupca klubu alebo organizačný pracovník družstva predsedovi príslušnej ŠTK (na poštovú alebo elektronickú adresu uvedenú v Rozpise súťaže) najneskôr do 3 pracovných dní od udalosti, ktorá je predmetom protestu. Hráč môže podať protest len v tom prípade, ak udalosť, ktorá je predmetom protestu mala priamy vplyv na výsledok jeho partie.
Pokračovanie:
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Neoprávnený štart hráčov (čierné ovečky)

Odoslaťod LuboChess St Mar 23, 2011 7:30 pm

Pokračovanie: A teraz aplikácia v praxi ako bojovať proti "čierným ovečkám" v ligách

1. Riaditeľ súťaže pri kontrole a schvaľovaní súpisky (i za pomoci online webmatriky - má 5/10 € alebo 0,-€ nezaplatené)
2. Riaditeľ súťaže ex offo (z vlastnej kontrolnej právomoci) alebo na podnet tretej osoby (zvonku) max. počas priebehu celej ligy od jej začatia až do 14 dní od jej skončenia
3. Ak by riaditeľ nerozhodol, nekonal podnet ŠTK SŠZ (extraliga až 2. liga), ŠTK KŠZ (3 až 5. liga podľa kraja)
4. Protest klubu či inej oprávnenej osoby do 3 pracovných dní od udalosti predsedovi príslušnej ŠTK
5. Proti zamietnutiu protestu - 14 dní na odvolanie na VV SŠZ (proti ŠTK SŠZ zamietavému rozhodnutiu), resp. VV KŠZ (proti ŠTK KŠZ)
6. Ak by nekonal ani riaditeľ súťaže, resp. po lehote, žiaden klub či iná osoba nedala protest, resp. po lehote a nekonala by ex offo ani ŠTK kraja, VV KŠZ
SŠZ môže stále aspoň "vyinkasovať členské, prípadne i zo sankčným poplatkom" započítaním svojej pohľadávky voči klubu napr. pri platbách klubu za ďalšiu sezónnu (v zmysle Stanov za členské solidárne - spoločne a nerozdielne zodpovedá tak hráč ako aj klub),s tým, že si klub chýbajúci zvyšok bude musieť doplatiť, ak výška platby nebude postačovať, inak čas hráčov či licencii nebude mať uhradených (v dôsledku započítania pohľadávky z predoľlého roku) a tým pádom vraciame sa do bodu 1 a nasl., kým si to klub nevysporiada, nedoplatí, hráči by nemali oprávnene štartovať v lige
7. Čo ak by nekonal SŠZ - matrika - je tu kontrolná komisia, Rada SŠZ, riadna alebo mimoriadna Konferencia SŠZ
8. Čo ak by nekonal nikto ?, tak si zlegalizujeme neplatičov, čierne duše, ak to vyhovuje všetkým poctivo platiacim členom tak prosím
-
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Neoprávnený štart hráčov (čierné ovečky)

Odoslaťod LuboChess St Mar 23, 2011 7:46 pm

Len teraz sme narátali 18 čiernych duší - nielen zväz, ale najmä kraje prišli o členské 18x10/5 € (50:50, t.j. 5/2,50 za každého neplatiča pre kraj)
a to nehovorím o pokutách (možnosť až do 100 € podľa závažnosti, u niektorých opakovane i, pokiaľ rozpis nestanovil inak napr. v BB do 50 € pre 5. ligu), kraje mohli mať kľudne peniaze na dotáciu o ďalší mládežnícky napr. GPX turnaj navyše.
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Neoprávnený štart hráčov (čierné ovečky)

Odoslaťod LuboChess Št Mar 24, 2011 11:21 am

Host.sk ďík za tipy a Julovi za "iniciáciu akcie", po preverení cez riaditeľov súťaží, dotknutých klubov/hráčv a cez matriku, generálny sekretariát a po oprave prípadných chýb zozname hráčov štartujúcich neoprávnené
sa zredukoval nasledovne
Košice - Masrna (MSR mladších žiakov) - platia priamo na príjmový doklad, takže i na MSR v Sliači by to malo byť OK
Ligy - 7 hráčov MŠK Slovan Ivánka pri Dunaji 5. liga A12 + (u jedného hráča tým pádom i Senec licencia 4. liga A1) - platba zaplatená v auguste 2010 ň len neidentifikovali v klube za čo a koho platia, dnes doriešené v matrike (zmenu by mali byť vyznačené zelenou farbou na webmatrike)
4. liga D22 - PO ako sme uviedli prehodené mená na chess-results - inej osoby (z nezaplateným členským), riaditeľ to opravil - čím by nemalo dôjsť, že klasifikátor dostane na zápočet nesprávnu osobu na LOK, podbne i v BB - C21 identický menovec s rovnakým menom a priezviskom (hráč ma zaplatené, t.j. štartuje oprávnené, šarapatu s nezaplateným členským robí menov z toho istého klubu, ktorí ale v lige neúčinkuje)
5. liga Liptov - klub mal pri nahlasovaní preplatok, započítané za hráča, aktuálne administratívne sa to dotiahlo i na matrike
5. liga TT_HC-PN - členské zaplatené až v januári 2011 (malo byť ako nové), tým, že nebolo zaplatené staré, tak to bolo hneď započítané, takže už je to OK
5. liga Turiec - TŠC Martin A a TŠC Martin B doteraz nezaplatené členské (2 hráči)
5. liga Čadca - ŠK Rudinská - 4 hráči - nezaplatené členské (dokonca niekde i staršieho dáta), vraj "majú pravidlo, že sa to môže", ale klub nemôže postúpiť vyššie

Suma sumárum z výnimkou Žilinského KŠZ sú všetky súťaže tak celoštátne v kompetencii SŠZ i zvyšné krajské "vyčistené", 6-7 hráčov - (zvyšných administratínvmy nedopatrením - čiastočne i vďaka klubom - neidentifikácii - za čo a za koho mali byť platby, )neplatičov z tisícky hráčov nie je zle číslo. Čo sa týka zvyšných osôb jedno z riešení by bolo ak by v tom kraji (momentálne len Žilina) i do budúcna zväz o to ponížil doplatok za 50% podiel (s tým, že za zvyšných hráčov, ktorí neodviedli členské, čo je i na zodpovednosti krajskej ŠTK, resp. KŠZ, ktoré tieto súťaže riadia by už "akokeby peniazeô dostali. Či si to KŠZ bude násleldne uplatňovať od dotknutých klubov/hráčov je na nich, prípadne môžu prijať, že tieto kluby/hráčov
"dotujú" napr. podpora malých vidieckých klubov, podpora mládeže, seniorov, občanov v hmotnej núdzi, je to na nich čo si schvália.
Ďakujem všetkým ,ktorí prispievajú aby sa skupinka neplatičov nezviezla na tisícke poctivo platiacich členov
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Neoprávnený štart hráčov (čierné ovečky)

Odoslaťod ♔♔♔ Pi Mar 25, 2011 3:15 am

Teraz na chvíľlu opomeniem súťaže jednotlivcov (tam kým Konferencia nezmení systém platenie členského, resp. dátumy sa asi vždy niekto nájde, kto prekĺzne), čiastočne niečo prijalo VV v uznesení pred pol rokom, resp. by malo byť v novom SP, ale vychádzam z toho, že podstatné je najmä ustrážiť MSR dospelých a MSR mládeže
Ustrážiť čo? Nejde zase o to, že má niekto otázku? http://forum.chess.sk/viewtopic.php?f=20&t=498&st=0&sk=t&sd=a
Úplne jasne sa k tomu vyjadril predseda kontrolnej komisie SŠZ: http://forum.chess.sk/viewtopic.php?f=19&t=905&p=9823#p9823
♔♔♔
 
Príspevky: 520
Založený: Po Okt 18, 2010 4:54 am

Re: Neoprávnený štart hráčov (čierné ovečky)

Odoslaťod LuboChess Pi Mar 25, 2011 4:11 pm

3K - Pre 3 korunované pomazané hlavičky nemôže byť hádam problém zodpovedať si nasledovné otázky: :mrgreen:

Predseda KK sa explicitne vyjadroval k problematike termíny platenia členského alebo priamo k problematike oprávnenosti/neoprávnenosti štartu ? (3 korunky tak nemiešať 2 veci ?) :?:

Môže štartovať šachista - doterajší člen SŠZ štartovať ak je vylúčený/resp. má pozastavenú činnosť v členstve SŠZ bez ohľadu na to, že má ešte "predplatené ročné členské" ? :?:

Neregistrovaný šachista môže/nemôže ? :?: (+ rozdiely majstrovské súťaže, súťaže s ingerenciou SŠZ, súkromné :?:

Aký je rozdiel medzi zaplatením členského na rok z pohľadu účinkovania v súťaží jednotlivcov (kalendárny rok) a z pohľadu líg (výnimka - v danom roku začiatku súťaže prolongovaním do skončenia sezóny v danej súťaží bez ohľadu, že je to ďalší kalendárny rok) :?:

- môže 3 K ako tichý spoločník Oblastného Prešovského zväzu viď viewtopic.php?f=16&t=1086 štartovať i v súťažiach Prešovského krajského zväzu ;)

Keď si to 3 K zodpovie, nájde i odpoveď :D :twisted:
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Neoprávnený štart hráčov (čierné ovečky)

Odoslaťod ♔♔♔ Pi Mar 25, 2011 4:31 pm

Prosím o konkrétnu odpoveď, čo treba ustrážiť na MSR dospelých a na MSR mládeže, aby to pochopili aj účastníci týchto podujatí, neskúsení v čítaní medzi riadkami a lúštení inotajov.
Pobavilo ma, že reakcia na nezmyselné uvádzanie alternatívnych krajských zväzov oživila teórie o "prešovských anonymoch".
♔♔♔
 
Príspevky: 520
Založený: Po Okt 18, 2010 4:54 am

Ďalšia

Naspäť na Rozhodovanie

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 4 hostí.