Nový súťažný poriadok

Pravidlá šachu, ratingy, normy, súťažné poriadky, ...

Nový súťažný poriadok

Odoslaťod Horváth Mário Ut Feb 22, 2011 6:31 pm

Predseda Športovo-technickej komisie a predseda Legislatívnej komisie pripravujú návrh nového súťažného poriadku jednotlivcov. S novým návrhom majú vyrukovať do 15. 03. 2011. Aké zmeny sa chystajú? Čo by ste zmenili vy?
Horváth Mário
 
Príspevky: 312
Založený: Pi Feb 01, 2008 4:18 pm
Bydlisko: Nové Zámky

Re: Nový súťažný poriadok

Odoslaťod Július Gajarský Pi Mar 18, 2011 1:22 am

Upresnime si, že sa jedná o Hrací poriadok jednotlivcov - alebo aj družstiev?

Po prečítaní toho "aktuálneho" HPJ z roku 2002 je tam toho asi viacej - okrem formálnych vecí (poplatky za protesty v Sk.- ..., klasifikácia turnajov - body 1.1 zahŕňajú chvíľu všetky súťaže, potom len majstrovské - termíny majstrovské, klasifikačné? nominačné, masovo-propagačné?, náborové...., nejednoznačné pojmy pre MSR mládeže - kategórie do 20 rokov juniori, do 18 rokov dorastenci do 16 rokov žiaci, potom zasa kategórie žiakov a mládeže, juniorov a mládeže (žiakov)... je určite treba zabezpečiť, aby sa HPJ, nech už bude napísaný a schválený akokoľvek dodržiaval... (aj v takých veciach, ako je napísané teraz, že na MSR mužov a žien právo účasti získavajú medailisti z M SR v mládežníckych kategóriach bez úhrady vkladu.... Určite si zaslúži byť lepšie spracovaná časť o postupových kritériách z MSR i právo účasti na nich..., jasne oddelené čo sa týka majstrovských súťaží a ich organizátorov (povinnosti) a čo sa týka ostatných turnajov - tu by mali byť stanovené len okrajové podmienky...

Mimochodom - pri diskusii k "problému" na MSR družstiev mladších žiakov som si uvedomil, že je tu "právna diera" a pre takéto majstrovské súťaže družstiev (podobne starších žiakov či MSR družstiev v rapide...) vlastne Hrací poriadok družstiev neexistuje... To je výzva pre ŠTK, aby na takom niečom popracovali...
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Nový súťažný poriadok

Odoslaťod LuboChess Pi Mar 18, 2011 12:56 pm

Julo postupne ako mi čas dovolí Ti tu zodpoviem otázky priamo adresované do tohto DF ako aj "právne" otázky z DF MSR mládeže
viewtopic.php?f=6&t=995&start=290
Len trochu mi tu dezinformuješ a zneisťuješ ostatných organizátorov a robíš guláš i z toho, kde nie je."

1. Najprv k úvahe, či majú medailisti z MSR mládeže (2011 v Sliači) nárok - právo bezplatného štartu na MSR dospelých 2011 v B. Štiavnici odvolávajúc sa na ustanovenie starého HPJ (Julo mal zrejme na mysli čl. 3.2)
Odpoveď je jednozačná - namajú. (majú platiť štartovné, tak kao je uvedené v propozíciach, kde majú oproti klasickým dospelým zľavu).


Už som v jednom príspevku písal, že "lex specialis derogat lex
generalis (osobitný predpis ruší/nahrádza všeobecný) a "lex posteriori
derogat legi priori (neskorší zákon ruší nahrádza skorší predpis)

Inými slovami pridelenie MSR v Banskej Štiavnici a propozície MSR boli
schválené uznesením VV SŠZ (U-06-01-2011 z 21. 2011 a U-07-02-2011 z 4. 2. 2011),
t.j. sú platné a záväzne podľa tam prijatých podmienok

Podľa propozícii k MSR – Open A, Open B, podľa ktorých seniori narodení v roku 1950 a skôr, juniori narodení v roku 1991 a neskôr, ženy, majú zľavu 25% na vklad do turnaja;
To znamená, že predmetné vyššie cit. uznesenia (zahŕňajúce i propozície MSR) sú špeciálnym
osobitným, konkretizujúcim predpisom – lex specialis voči predpisu lex generalis - starému HPJ z 22. 1. 2002 a ako také majú prednosť.
Propozície – cit. unesenia VV z r. 2011 majú prednosť i z toho dôvodu, že bolo prijaté neskôr (4. 2. 2011) tým pádom takéto uznesenie (rozhodnutie) rovnakej právnej sily "ruší", neguje uznesenie z pred cca 10 rokov (22. 1. 2002), ktorým bol prijatý vtedajší Hrací poriadok jednotlivcov ( odhliadnuc, že HPJ má už dosť obsoletných ustanovení).

Keďže v oboch prípadoch (tak pridelenie MSR + propozície) ako aj starý
HPJ bol prijatý uznesením VV SŠZ v rámci právomoci priznaných
Stanovami SŠZ majú rovnakú právnu silu a uplatňuje sa pre nich
všeobecné zásady ako uvádzam vyššie (teda, že novšie uznesenie
nahrádza staršie, + zásada špeciality vs. generality). Iné by
bolo ak by existovalo uznesenie Rady alebo Konferencie o oslobodení
mládežníkov na MSR, ktoré by malo vyššiu právnu silu než uznesenia VV
(vrátane propozícii),
Len pre tento prípad by boli predmetné propozície – uznesenia VV v
rozpore so „zákonom“ (contra legem), t.j. neplatné. Žiadne také uznesenia orgánu vyššej právnej sily (nadriadeného orgánu) neexistuje.2. V novom HPJ - Súťažnom poriadku, ktorý by mal byť účinný od 1. 7.
2011 (resp. podľa toho ako to VV schváli) sa s ničím takým ani neuvažuje,
toto je i bude vždy vec propozícii a organizátora, pokiaľ VV alebo iný orgán (Rada, Konferencia) v budúcnosti nerozhodne inak
Záverom platí status quo, tak ako je to uvedené v propozíciách MSR

Ako mi čas dovolí bude pokračovať v ďalších odpovediach
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Nový súťažný poriadok

Odoslaťod LuboChess Pi Mar 18, 2011 1:35 pm

Julo ďalej to čo píšeš - neobjavil si Ameriku, tam sú i iné ďaleko závažnejšie problémy okrem obsoletnosti noriem, interpetačných a výkladových problémov (kategórie hráčov - vymedzenia), oprávnenosť štartu, štart členov s nezaplateným členským, s vylúčeným alebo pozastaveným členstvom, štart cudzincov s osobitným dôrazom na občanov EÚ, práva a povinnosti hráčov, organizátorov, rozhodcov, mechanizmus organizácie a vyhlasovania turnajov, protesty, odkaz - na disciplinárny ...Sk a také čísla ak si si všimol z predpisov (ako bol i SPD, Klasifikačný, Prestupový) sme systematický vyčistlili a sú/budú len v Sadzobníku poplatkov a pokút, vzhľadom na zmenu meny a najmä možnú valorizáciu (aby za každým netrebalo meniť predpisy), pomocné hodnotenia
povinnosti, ktoré treba zosúladiť s predpismi FIDE (najmä Handbook), ECU, ADA SR (Antidopingová agentúra SR, ktorá všetky športové zväzy najnovšie vyslovene poprosila, aby sme zosúladili predpismi, resp. umožnili im byť vedlaším účastníkom v disciplinárnom konaní - zatiaľ sme ich len všeobecne zakomponovali v Stanovách), plno veci zo zákona o organizácii a podpore športu č 300/2008 Z.z.
(+ popozeral som i poriadky iných športových zväzov v SR, či šachových v zahraničí ČR, Nemecku (premakaný Turnierordnung), Rakúsku, Švajčiarsku, i keď väčšinu "problémových veci", ktoré tu teraz riešime nemajú ani oni upravené.
V apríli sa na VV schváli s dostatočne dlhou legisvakančnou dobou na účinnosť (napr. od 1.7), kde keď niečo nebude niekomu jasné sa vysvetlí, trebárs v tomto DF

K filozofii - okrem pár kategorických - kogentných noriem bude vyslovene založený na princípe dispozitívnych noriem (len podporne ak neurčia prpozície alebo VV v osobitnom uznesení inak, keďže nie je možné rozmanitosť súťaží postihnúť zošnurovať do jedného kategorického balíka)
Všeobecne to nebude HPJ ale SP - Súťažný poriadok pretože máme nielen súťaže jednotlivcov ale i družstiev (MSR rapid dospelých MSR ml. a starších žiakov)
Tento problém bolo možné riešiť
a) len jednotlivcov (ale tým pádom by bolo potrebné prijať ďalšie predpisy úzsko súvisiace v rátane všeobecných pojmov pre cit. rapidy družstiev mimo SPD pre klasické ligy a DL), starý slovenský model
b) len dospelých - jednotlivci i družstvá a extra mládež (jednotlivci + družstva) - čiastočne nemecký model
c) komplexne jednotlivci a družstvá ako majú Česi (len to by zas zas najpoužívanejšie ligové veci - SPD stratili, zahltili i s jednotlivcami bolo by to príliš rozsiahle a nepraktikcké pre ligové potreby mixovať i jednotlivcov
d) nový slovenský" model - síce komplet všetky súťaže jendotlivci i družstva (ale pri rozsiahlých už existujúcich kódexoch ako SPD-ligy, DL, štatút GPX) len jedno-paragrafový odkaz na osobitný predpis - úpravu, s tým, že SP platí len podporne ak by to nebolo v týchto osobitných predpisoch, za predpookladu, že si osobitná úprava neodporuje
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Nový súťažný poriadok

Odoslaťod Július Gajarský Pi Mar 25, 2011 8:48 pm

V novom (nových) SP nezabudnúť na dôsledne uvedenie - definovanie práva štartu v súťaži - aby sme sa vyhli dohadovaniu, odvodenému zo sadzobníka poplatkov... ;)
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Nový súťažný poriadok

Odoslaťod LuboChess Pi Mar 25, 2011 9:03 pm

Julo neboj je to jasné, ak nie o rok sa novelizuje a ak ani to nepomôže tak sa po desatich rokoch sa prijme opäť niečo nové :mrgreen:
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Nový súťažný poriadok

Odoslaťod Július Gajarský Po Apr 18, 2011 10:56 am

Ľubo, dá sa poskytnúť návrh nového SP na diskusiu? Ak už sme neprešvihli termín
V apríli sa na VV schváli s dostatočne dlhou legisvakančnou dobou na účinnosť (napr. od 1.7), kde keď niečo nebude niekomu jasné sa vysvetlí, trebárs v tomto DF
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Nový súťažný poriadok

Odoslaťod Július Gajarský Po Máj 23, 2011 7:38 pm

Ľubo, prešiel apríl, pomaly aj máj - nového SP sa šachový ľud nedočkal :-) ;)
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Nový súťažný poriadok

Odoslaťod LuboChess Po Máj 23, 2011 8:06 pm

Hm, on až bude spolu s ostatným legislatívnym balíčkom asi 4-5 predpisov, inak to nemá zmysel - musí to byť prepojené (zvlášť teraz je to evidentné - môžeš mať zadefinované kto môže hrať kto nie podľa SP, keď potom je slabá až žiadna vynutiteľnosť práva - bez disciplinárneho, ďalej ekonomického či sadzobníka - ako s platbami či pokutami, prestupy atď.). Šachový ľud vydržal 10 rokov, ešte pár dní vydrží ;) , inak v ČR idú na to podobne tiež vraj budú až dávať komplexný legislatívny balík viacerých predpisov - legislatívný tím, pričom budú mať na to (resp. potrebovať) 2 roky, resp. spriavia si analýzy čo ako.
ale neboj dočkáš sa, je to na pláne v tomto volebnom období
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Nový súťažný poriadok

Odoslaťod LuboChess Po Máj 23, 2011 8:16 pm

Julo nový Občianský zákonník tak v SR ako aj v ČR (i keď tam sú už ďalej) sľubujú od r. 1990/1991 už bolo toľko legislatívných kodifikačných komisií na súkromné právo, toľko študentom v prvých ročníkoch to hovorili a toľko študnetov v piatom ročníku malo na štátniciach ak nerátam novely ten istý predpis ešte z r. 1964 a ešte tak skoro nový nebude, (Trestné zákony a Trestný poriadok tiež 1961 až do 2005, Zákonník práce od 1965 až do 2001
Nadčasové práce nehoria - horia zákonné lehoty ako odvolanie alebo odpor - 15 dní, dovolanie - mesiac, mimoriadne dovolanie - 1 rok námietky v exekúcií - 14 dní, sťažnosť v trestnom 3 dní, ústavna sťažnosť - 2 mesiace, v správnom súdnictve žaloby na preskúmamnie proti právoplatným rozhodnutiam správnych orgánov - 2 mesiace
to sú jediné lehoty ...atď.
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Ďalšia

Naspäť na Rozhodovanie

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 4 hostí.