Stránka 2 z 2

Re: Krajská konferencia Žilina

OdoslaťOdoslané: Ne Jún 24, 2012 10:03 am
od Július Gajarský
?
Krajské šachové súťaže oficiálne riadi príslušný KŠZ - s menovaním riaditeľa, súťažného poriadku i "priebežného " sledovania priebehu súťaže... Bez toho, že by som sa chcel niekoho zastávať alebo niekoho obviňovať nevidím dôvod, aby Ľ "človek" zvonka" zasahovatl...

P.S.
Ľubo - skús sa sústrediť na súťažné poriadky majstrovských súťaží SŠZ - v roku 2011 po MSR ml. ziakov v Košiciach si dával rady, ako bolo treba postupovať - ale SP nie je doteraz...

Re: Krajská konferencia Žilina

OdoslaťOdoslané: Po Jún 25, 2012 5:27 pm
od LuboChess
Julo tu bola len informácia z priebehu krajskej konferencie (snažil som sa zachytiť viac menej všetko čo zaznelo). Pred celoslovenskou konferenciou celkom aktuálne, zvlášť keď ZA kraj nemá samostatnú webovú stránku, kde by si vedel tieto info, či zápisnicu z KŠZ nájsť.
Nikto nebol vyslovene menovaný celým menom a priezviskom (Jozef sa až sám následne "priznal", že sa to týkalo jeho).
Julo rovnako sa mýliš, že som človek zvonka, ktorého sa to netýka.
Jozef podal ešte "opravný prostriedok voči rozhodnutiu VV ZA KŠZ na v tom čase končiaci starý VV ŠŠZ, tak sme to museli vrátane mňa rovnako riešiť
(i keď SŠZ nemá v kompetencii 5. ligu to je právomoc KŠZ). Keďže VV SŠZ či VV KŠZ musí "plytvať čas" i takýmito a podobnými vecami potom sa nečuduj, že na užitočnejšie veci už časopriestor neostane.

Krajská konferencia Žilina 2015

OdoslaťOdoslané: Po Máj 04, 2015 7:27 am
od Karol
V Ružomberku sa 3.5.2015 za účasti 19 z 23 oprávnených delegátov konala Konferencia Krajského šachového zväzu Žilina. Po otvorení a obvyklých voľbách komisií a schvaľovaniach procedurálnych záležitostí dostal slovo Alexander Riabov, člen volebného tímu kandidáta na prezidenta SŠZ Františka Jablonického, aby približne v 20minútovej prezentácii predstavil piliere volebného programu a objasnil zámery kandidáta v prípade zvolenia za prezidenta SŠZ. Potom Konferencia podľa programu si vypočula a schválila predložené správy, zvolila nový VV KŠZ: predseda Pavol Sedláček, členovia Andrej Gajdošík, Juraj Ivan, Karol Pekár, Darina Vaneková, kontrolnú komisiu: Peter Paleček, Jaroslav Valíček a Daniel Poštek. Za členov Rady SŠZ boli za KŠZ zvolení Pavol Sedláček a Juraj Ivan (náhr. Darina Vaneková) a za delegátov na Konferenciu SŠZ 13. a 14.júna 2015 Pavol Sedláček, Juraj Ivan, Andrej Gajdošík, Marek Zelnický, Tomáš Matušák, Martin Zvarík a Jozef Lakatoš (náhradníci v poradí Daniel Poštek, Ján Hyll). Potom nasledovalo predstavenie kandidáta na prezidenta SŠZ Mareka Zelnického, ktorého Konferencia KŠZ na túto kandidatúru navrhla a odporučila. Tiež Konferencia odporučila Petra Palečka na kandidatúru do VV SŠZ a v prípade jeho nezvolenia do VV tak odporučila kandidatúru do KK SŠZ. Schválením uznesenia a trošku oneskoreným obedom Konferencia KŠZ skončila.

Karol Pekár, predseda návrhovej komisie Konferencie KŠZ Žilina

Re: Krajská konferencia Žilina

OdoslaťOdoslané: Po Máj 04, 2015 6:45 pm
od Martin Huba
Žilina je naším regionálnym šachovým lídrom a je dobre, že jej záleží na slovenskom šachu a chce prevziať zodpovednosť za jeho budúcnosť.

Veľmi sa mi páči alternatíva, keď sa mladí neboja seriózne priložiť svoju ruku k dielu :!: