Stránka 1 z 2

Krajská konferencia Žilina

OdoslaťOdoslané: Po Máj 14, 2012 6:21 pm
od LuboChess
Popri 3-dňových MSR mladších a starších žiakov družstiev a jednotlivcov v rapide sa v Martine-Priekope uskutočnila od 9:30 do cca takmer 15:00 v nedeľu 13. mája 2012 krajská konferencia KŠZ Žilina

za účasti predsedníčky VV KŠZ Žilina D. Vanekovej, členov VV KŠZ K. Pekára (súčasne viceprezidenta SŠZ), J. Ivana, hosťa (z VV SŠZ) sa z 20 riadných delegátov Žilinského kraja (Žiliny, Liptova - LM, RK + Oravy, Kysúc, Turca ...) zúčastnilo 17, resp. 18 (p. Ševčík striedavo mal rodičovské povinnosti na MSR rapid), absentovali len 2 delegáti (Medvecký, Bednář, za ktorého nenaskočil ani zvolený náhradník z Turca Hlaváčik).

Bolo zvolené pracovné predsedníctvo (Ivan, Vanekova, 16 za, 1 sa zdržal, ďalej len = 1), mandátova komisia (Demko, Ižip, rovnako =1), volebná (Lakatoš, Jamriška, Valíček 100% za), návrhová (Pekár, Adamčík, R. Hrnčiar, Paleček, 100% za)
zápis (Vaneková), overovatelia (Pekár, Sedláček)

Nasledovali správy o činnosti KŠZ ZA (Vanekova), doplnili za oblasti Liptov (Liptovský Mikuláš najmä LŠS, Ružomberok) + z Oravy, Dolný Kubín, Tvrdošín, za Žilinu (Vaníček), Kysuce - Čadcu, Kysucká šachová škola (Sedláček), Turiec - Martin (Jamriška), za rozhodcovskú - Lakatoš, financovanie opäť Pekár (k 31. 12. 2008 na účte 687,18 € + 29,06 € hotovosť, k 5. 6. 2012 vďaka starostlivej ženskej predsedníckej ruke nagazdované 4.706,54 € na účte + 31,70 € v hotvosti po odrátaní FIDE zápočtov = 4.022,-€ v pluse), správa kontrolnej komisie (Paleček), (všetko OK), podrobnosťami o správach Vás nebudem zahlcovať, zrejme to bude v zápisnici, resp. prílohach.

Voľby do Výkonného výboru KŠZ Žilina 2012-2015 (5-členný VV v zmysle krajských stanov), doterajší VV 2009-2012 pracoval v zložení Vaneková (predseda), Pekár, J. Ivan, Vyparina, Ra. Briestenský.

8 kandidátov (voľby prebiehali tajne, na nadpolovičnú väčšinu - zvolenie bolo potrebné získať 10 hlasov, maximum bolo 18 hlasov, krúžkovať bolo možné max. 5 kandidátov z 8) - zvolené mená zvýraznené

za oblasť Liptov -

Juraj Ivan, LŠŠ - Liptovská šachová škola (12 hlasov)
Marek Zelnický, ŠK Ružomberok (6 hlasov)
Karol Pekár, LŠS - Liptovská šachová škola (14 hlasov)

za oblasť Žiliny

Andrej Gajdošík , TJ Mladosť Žilina (10 hlasov, 2. kole v rozstrele 12 hlasov)
Matej Vyparina, TJ Mladosť Žilina (10 hlasov, v 2 kole v rozstrele 5 hlasov)
Darina Vaneková, TJ Mladosť Žilina (16 hlasov)

za oblasť Kysuce
Robert Adamčík (TJ Slávia Caissa Čadca), 15 hlasov

za oblasť Turiec
Jaromír Bednář, MŠK Martin, 2 hlasy

Do VV KŠZ ZA boli teda zvolení: Vanekova, Pekár, Ivan (z pôvodného doterajšieho VV), Adamčík a najmä mladá žilinská krv A. Gajdošík (roč. 1987), ktorý si svoj post musel vybojovať až v rozstrele s Vyparinom, keďže v 1. kole mali zhodný počet bodov
Členovia VV si zo svojích radov zvolili za predsedu Gajdošíka, ktorý vystrieda D. Vanekova

Voľby do Kontrolnej komisii KŠZ ZA (3 členovia zo 4 kandidátov), predošlé KK 2009-2012 pracovalo Paleček, Valíček, Jamriška, na zvolenie bolo potrebných 10 hlasov, max. 18 hlasov, zvolené mená zvýraznené

Peter Paleček, TJ INBEST Dunajov (16 hlasov)
Jaroslav Valíček, ŠK Višňové (16 hlasov)

Ján Jamriška, Tatran Sučany (8 hlasov)
Tomáš Matušák, ŠK Ružomberok (10 hlasov)

V KK KŠZ ZA pre rok 2012-2015 bude pracovať v zložení Paleček, Valíček, a ďalšia mladá nová krv Matušák (roč. 1990), náhradník Jamriška, KK si zo svojich radov za predsedu zvolila P. Palečka

Voľby delegátov na celoslovenskú Konferenciu SŠZ s hlasom rozhodujúcim (ZA kraj má 8 miest čo je najviac zo všetkých krajov), prednostne z členov VV KŠZ a KK KŠZ

Karol Pekár, Juraj Ivan (obaja LŠS), Marek Zelnický, Tomáš Matušák (obaja ŠK Ružomberok), Peter Paleček (TJ INBEST Dunajov), Jozef Lakatoš (TJ Mladosť Žilina), Robert Adamčík (TJ Slávia Caissa Čadca), Anton Ostrochovký (TZOB Bytča),
2 náhradníci Roman Hrnčiar (MŠK Dolný Kubín), Pavol Sedláček (TJ Slávia Caissa Čadca, ktorí čiastočne nevyužil nomináciu pre kolíziu s podujatím Kysuckej šachovej školy)
rovnako sa tak vopred zriekli nominácie pre kolíziu najmä Spektrum chess D. Vaneková, nový predseda A. Gajdošík a J. Valíček
K. Pekár (ako doterajší člen VV SŠZ) a P. Paleček (ako predseda KK SŠZ) by tak či tak mali právo účasti ako delegáti s hlasom poradným, ktoré sa im anulujú, keďže boli zvolení za delegátov s hlasom rozhodujúcim

Návrh do VV SŠZ za ZA kraj Karol Pekár
Návrh do KK SŠZ Peter Paleček
Návrh do Rady SŠZ za Žilinský KŠZ - 2 miesta Andrej Gajdošík (ako predseda KŠZ) + Juraj Ivan
, náhradníci Darina Vaneková, Marek Zelnický (v terajšej Rade SŠZ pôsobili Vaneková + Ivan)

Čo sa týka generálky na voľby prezidenta SŠZ tie sa nekonali keďže min. 2 avizovaní kandidáti sa ospravedlnili pre pracovné povinnosti v zahraničí, delegáti budú hlasovať podľa svojho najlepšieho svedomia,
ako z iných DF viete K. Pekár je súčasťou prezidentského volebného tímu Martina Hubu (s postom viceprezident + klasifikácia tak ako predošlé 3 roky a možno trošku aj ŠTK) sám povedal, že kandidovať do VV SŠZ má záujem, ale už po 6-rokoch prezidentovania z minulosti by na post prezidenta nekandidoval.

K návrhu členského ZA kraj súhlasil s úpravou/zvýšením členského podľa návrhu VV SŠZ z posledného VV, ale s tým, že delegáti sa prípadne majú pokúsiť ešte manevrovať o nejaké zníženie.

Z iných návrhov a diskusie - k projektu Šach na školách (Žilina jeden z najúspešnejších krajov v tomto projekte, kde je J. Ivan i manažérom pre stredné Slovensko, čím vidno rukopis), zriadiť webstránku kraja (už len ZA a KE kraj ju nemajú, BB je v štádiu prípravy, zvyšné 5 kraje už majú), návrh na konferenciu posunúť žrebovanie 1 a 2. ligy do 1 (až 15) augusta, nie na prelom septembra/októbra kvôli termínom a miestnostiam, MSR žiacké rapidové asi opäť rozdeliť, nie nahustené 3 dni, výsledky sporov, protestov 5. ligy Turiec (fiasko samozvaného riaditeľa Jozefa H. z TŠC Luna Martin- výsledky ako jedinej ligy nie sú na webe z celého SR doteraz ani za jedno kolo, hranie TŠC B a TŠC C z jedného klubu v poslednom kole - ovplyvňovanie a manipulácia výsledkov, úmyslená kontumácia pre nenastúpenie atď. a iné sťažnosti, zbytočne to rozoberať už tu v minulosti o tom písal Ján H. výsledkom je nariadenie nového zápasu,


Inak konferencia super, v priateľskej atmosfére, na rozdiel od iných rýchlo odsýpala, materiály pre všetkých delegátov pripavené v tlačenej forme i premietané na projektore.

Re: Krajská konferencia Žilina

OdoslaťOdoslané: Pi Máj 18, 2012 6:46 am
od Jozef
Vážený pán Ch.,
píšete niečo o čom nič neviete resp. len z ústnych informácii , najmä od p. Jamrišku.
K mojej účasti na konferencii :
Už pri výbere delegátov v Turci som oznámil, že sa konferencie nezúčastním, pretože v tom istom čase budem fungovať ako riaditeľ M SR v rapid šachu (aj keď len o 70 m ďalej) lebo M SR som považoval za dôležitejšie a ako sa ukázalo v posledný deň som ja osobne mal práce až až.
Samozvaný riaditeľ : Keďže v Turci nebol žiadny regionálny šachový orgán a vždy niekto aktívnejší zvolal stretnutie účastníkov 5.ligy a tam sa dohodol SP , tak teraz som to bol ja, lebo bol hodne pokročilí čas na zahájenie súťaže. Hneď na začiatku som oznámil,že som síce zvolal stretnutie, ale riaditeľa súťaže nemienim robiť. Nikto z prítomných to nechcel robiť a vtedy sa opäť všetci, podotýkam všetci obrátili na mňa ,aby som to zobral. Hlasovalo sa a všetci boli za . Až potom som súhlasil, s tým, že na všetko čo má riaditeľ robiť nebudem mať čas. O všetkom sa hlasovalo , aj o spôsobe rozlosovania aj o jednotlivých bodoch SP. Ján Jamriška prítomný nebol, ale on to vie najlepšie ako to bolo.
Zaujímavé,že do súvislosti s podvodom, ktorý robili družstva Sučian a Turian dávaš mňa. Ja som ich len pri tom prichytil a ako riaditeľ som musel konať a konal som. Zaujímave, že medzi tými, ktorí sa pokúšali o podvod bol práve ten kto o tom asi najviac referoval - Jamriška, ktorý zaviedol do šachovej praxe pojem " predbežný zápis " ( tak to osobne písomne uviedol aj s podpisom) aj s výsledkom pred zápasom, čím vlastne podvod sám priznal. Ten, ktorý zastupoval Turiec na konferencii a ktorý sa má stať predsedom TŠZ.

Re: Krajská konferencia Žilina

OdoslaťOdoslané: Pi Máj 18, 2012 7:43 am
od Ondrej Danada
Aj keď si myslím, že rozhodovanie o MSR v RAPIDe patrí do kompetencie VV, súhlasím s rozdelením. Napriek maximálnej snahe organizačného tímu p. Hlaváčika musím napísať, že tam na to proste nie sú kapacity. Hralo sa nie len na viacerých poschodiach, ale ešte aj vo vedľajšej budove. Rovnako bol problém zabezpečiť obedy - či boli všetci naobedovaný alebo nie, kolo sa začínalo. Tak tam v jedálni boli aspoň rodičia v nádeji, že niekto obed prinesie a deti sa aspoň trochu najedia počas losovania ďalšieho kola, no ani cez nasledujúce 2 prestávky obed nikde, aspoň polievku priniesli po 6. kole, potom skončil turnaj a išli sme radšej do reštiky. Pripomínam, že tam celý čas sedeli rodičia, ktorí by si radšej pozreli partie.

Inak som bol s MSR spokojný, ústretovosť a trpezlivosť organizátora, rýchly priebeh turnaja, dobrý tím rozhodcov, ... všetko, čo ovplyvniť mohol, bolo dobré, len tá kapacita. Takúto masovku už nechcem nikdy viac zažiť.

Preto navrhujem, aby sa hrali MSR ml. žiakov + kategórie do 12 rokov v jeden víkend a MSR st. žiakov + kategórie do 14+ rokov v iný víkend.

Re: Krajská konferencia Žilina

OdoslaťOdoslané: Pi Máj 18, 2012 9:56 am
od Jozef
Ondrej nepomýlil ste si tému ? ;)

Re: Krajská konferencia Žilina

OdoslaťOdoslané: Pi Máj 18, 2012 11:29 am
od Jozef
Ešte dodatok k Ch. : Žiaden NOVÝ zápas sa nekoná ani konať nebude. Aj z toho vidno ako povrchne k veci pristupujete a vyvádzate závery. Evidentne ste ma chcel napadnúť a očierniť a pritom ani neviete o čo vlastne ide. Dúfam,že sa Vám na duši uľavilo, ale celý tento prípad ukazuje ako to v nižších súťažiach funguje.... viete,že ste svojím príspevkom podporil podvádzajúcich a nedodržujúcich SP...!

Re: Krajská konferencia Žilina

OdoslaťOdoslané: Pi Máj 18, 2012 12:45 pm
od LuboChess
Jozef - písal som len Jozef H. sám si sa priznal celým menom ;)

Mňa tá vaša turčianska fraškáreň nezaujíma (len pre Tvoje info poznal som to už dávno pred vašou konferenciou), nie je len stanovisko Jamrišku ale i ŠTK a VV KŠZ, aiec mal si možnosť sa obhájiť, keby si aspoň na 5 minút prišiel na konferenciu (keď si to mal tých 70m), tých pár minút by Ťa nezabilo, keď si povedal A, povedz i B prečo všetky ostatné ligy v SR vrátane 5. líg http://www.chess.sk/index.php?str=sutaze majú nahodené výsledky na chess-results za komplet kolá, vaša ani jedno kolo, a okrem úvodného spravodaja, ďalšie za 7. kôl nie sú, prečo bolo TŠC Luna B a C nalosované na posledné kolo, vždy záujem čo i len preventívneho podozrenia sa družstvá z rovnakého klubu žrebujú na prvé kola, resp. do polovice súťaže (napr. ako Tatran Sučan A a B), plus Jozef údajne si si nechal úmyslene skontumovať vlastný zápas TŠC B a TŠC, keď hráte na 5 šachovniciach (povinné sú aspoň 3 dosky), vy ste napísali len 2 dosky hoci ty si mohol sám hrať ako 3 a tým pádom by sa hral zápas, ktorý i keby ste 2 dosky prehrali kontumačne pre nedostatok hráčov stále ste ho teoreticky mohli vyhrať i 3:2 až po výsledok 0:5, namiesto toho pre nedostatok tretieho hráča Vás skontumovali 0:5, čím získalo Tvoje druhé družstvo potrebné body i skóre na postup (čiže úmyselne ste ovyplvnili zápas a to je ďalší dôvod prečo vlastné družstvá kvôli regulárnosti nemajú hrať spolu v poslednom kole).

ˇPokiaľ viem oba výsledky boli anulované a do konca mája ste sa mali rozhodnúť, kedy sa odohrá baráž, resp. opakovaný zápas. Opakujem, alle nezaujíma mato, mal si dať na web výsledky a spravodaje ak chceš , aby ľudia objektívne videli čo sa stalo. Minulú sezónu zas 2-3 vaši hráči hrali bez zaplateného členského.

Re: Krajská konferencia Žilina

OdoslaťOdoslané: Pi Máj 18, 2012 1:03 pm
od LuboChess
Jozef v Žilinskom kraji sa vykonalo stovky pozitívnych vecí, všetky ligy fungovali, ale ta vaša turčianska liga i vďaka Tvojmu riaditeľovaniu sa stala čiernou škvrnou, ale to je len okrajová záležitosť, nosna téma konferencie bola úplne inde.

Re: Krajská konferencia Žilina

OdoslaťOdoslané: Pi Máj 18, 2012 1:46 pm
od Jozef
Pán Ch. zasa šliapol vedľa. Už to, že také veci sa prejednávajú na Konferencie aj keď prípad ešte nie je ukončený (ešte neuplynula lehota odvolania sa) je trochu divné. To,že si napísal iba Jozef H. je na úrovni koncovky hranej v Tatrách osobou p. Ch.. Bol som uvedený ako náhradník aj keď som povedal,že to neprijímam lebo budem robiť v tom čase riaditeľa M SR. Keby to aj tak nebolo, tak by mi mal niekto oznámiť,že zvolený kandidát chýba a že mám nastúpiť za neho veď som bol vzdialený len 70 m. Pán Jamriška ma v LUNE videl mohol mi to povedať a mohol mi to prísť povedať do LUNY veď to je len 70 m. Mal som sa prísť obhajovať? Voči čomu na konferenciu, veď tá ma úplne iné úlohy než sa baviť o mne. Ak pán Ch. chcel robiť "múdreho" právnika, mal si pozrieť aj do môjho vyjadrenia o ktoré ma požiadala p. Vaneková. Zaujímavé je že rozhodnutie je bez akéhokoľvek zdôvodnenia rozhodnutia.
Ak to nie je nosná téma tak prečo o tom vypisujete pane. Vaša matematika ma chybu. Ak si prečítate moju informáciu tak na zápas prišli dvaja hráči "C" družstva aj započítane mňa. ;)

Re: Krajská konferencia Žilina

OdoslaťOdoslané: Pi Máj 18, 2012 2:27 pm
od LuboChess
Jozef radšej nahoď výsledky na web http://www.chess.sk/index.php?str=sutaz ... &sutaz=288, už by sa patrilo pomaly sa začne nová sezóna

Re: Krajská konferencia Žilina

OdoslaťOdoslané: Pi Jún 08, 2012 1:36 pm
od Jozef
Pán Gajdošík,
prosím o zverejnenie členov VV KŠZ Žilina, ich funkcie vo VV KŠZ a kontakty (tel. a e-mail). Ďakujem.
Hlaváčik