Stránka 1 z 2

Krajský šachový zväz Trnava - link

OdoslaťOdoslané: Po Feb 28, 2011 9:27 pm
od Július Gajarský
Možno na začiatok stačí link na KŠZ Trnava - http://www.ksztrnava.chess.sk/ - na priblíženie činnosti a aktivít.

Dušan Hečko stránku pravidelne aktualizuje a tak hádam možnosť diskutovať v tomto fóre bude užitočným nástrojom na spätnú väzbu ako aj efektívnu komunikáciu o otázkach KŠZ Trnava...

Re: Krajský šachový zväz Trnava - link

OdoslaťOdoslané: Ut Mar 01, 2011 6:28 pm
od LuboChess
Orgány Tranvského KŠZ
VV - predseda J. Puobiš, podpredseda J. Vagovský, členovia V. Hagara, M. Moravčík, D. Hečko

http://www.ksztrnava.chess.sk/

Re: Krajský šachový zväz Trnava - link

OdoslaťOdoslané: Ut Mar 01, 2011 7:05 pm
od LuboChess
Len pre úplnosť
oficiálny názov: Krajský šachový zväz Trnava
IČO: 36086282
zapísané sídlo: Rybníkova 15/A, 918 29 Trnava
dátum vzniku ako občianske združenie - právnicka osoba: 23. 9. 1998
web a ostatné info viď vyššie

Re: Krajský šachový zväz Trnava - link

OdoslaťOdoslané: Po Apr 16, 2012 11:38 am
od LuboChess
Po konferencii Trnavského krajského KŠZ zo dňa 14. 4. 2012

bližšie viď zápis z konferencie http://www.ksztrnava.chess.sk/ksz_konf_2012_zapis.pdf
+ správa o činnosti TT KŠZ za r. 2009-2012 http://www.ksztrnava.chess.sk/ksz_konf_2012_sprava.pdf

má Trnavský KŠZ nasledovné zloženie orgánov:

Výkonný výbor KŠZ (5 členov)

Rudolf Diviak - (ŠK Osuské), predseda KŠZ
Miroslav Lukačovič - (ŠK Sereď), podpredseda
Dušan Hečko, (ŠK Osuské) člen VV
Vladimír Hagara (Lokomotíva Trnava), člen VV
Mikuláš Kosár ml. (ŠK OÚ RUSSOL Gabčíkovo), člen VV

z predošlého VV KŠZ tak zostali D. Hečko a V. Hagara, naopak nepokračujú J. Puobiš, M. Moravčík a J. Vagovský

predseda Kontrolnej komisie KŠZ Miloš Šarmír (ŠK Cífer)

Re: Krajský šachový zväz Trnava - link

OdoslaťOdoslané: Po Apr 16, 2012 11:49 am
od LuboChess
P.S. Zaujala má veta k záveru trnavskej konferencie:

"P. Bičan navrhuje, aby Konferencia vyjadrila nespokojnosť s tým, že sa jej nezúčastnil
delegát SŠZ. Za tento návrh hlasovalo 14 prítomných, 1 proti, 1 sa zdržal. Návrh daný
do uznesení."


K tomu len toľko, že práve v deň konania krajskej konferencie v Trnave (14. 4. 2012) v Prievidzi pokračoval druhým dňom Výkonný výbor SŠZ (za účasti členov VV vrátane prezidenta, predsedu Rady SŠZ, predsedu Kontrolnej komisie SŠZ) a sekretariatú a hneď na to zasadala i Rada SŠZ, takže ani fyzický nikto nemohol súčasne stíhať i Trnava i Prievidzu, navyše ani nie je zvykom aby chodil extra delegát SŠZ, pokiaľ na konferencii mali zástupcov 2 členov rady SŠZ.

Re: Krajský šachový zväz Trnava - link

OdoslaťOdoslané: Po Máj 04, 2015 12:28 pm
od Rasto Diviak
V nedeľu 3.mája 2015 sa v Osuskom uskutočnila Konferencia KŠZ Trnava.
Po úvodných formálnych bodoch (otvorenie, zvolenie komisií, správa predsedu, správa Kontrolnej komisie...) nasledovala voľba predsedu a VV. Bol zvolený staronový VV v zložení Rudolf Diviak - predseda, Miroslav Lukačovič, Vladimír Hagara, Dušan Hečko, Mikuláš Kosár ml.. Nasledovala prezentácia kandidáta na prezidenta SŠZ Františka Jablonického.
Za delegátov na konferenciu SŠZ boli zvolení Milan Szitkey, Miroslav Lukačovič, Mikuláš Kosár ml., Miloš Šarmír a Rastislav Diviak. Do Rady SŠZ boli navrhnutí Jozef Ráchela a Miloš Šarmír. Konferencia KŠZ navrhla za prezidenta SŠZ Františka Jablonického, za člena VV Juraja Petényiho.

Konferencia SŠZ zaviazala delegátov hlasovať za zrušenie povinnej juniorskej a ženskej šachovnice v súťažiach družstiev.

Re: Krajský šachový zväz Trnava - link

OdoslaťOdoslané: Po Máj 04, 2015 6:39 pm
od Martin Huba
Všetko seriózni ľudia, držím palce v nasledujúcom období.

Vzhľadom na to, že Rudo Diviak už zrejme nebude kandidovať do slovenských šachových funkcií, zase zacitujem z môjho rozhovoru pre c7c5:

"...Nemôžem menovať všetkých z komisií či radových členov alebo šikovných ľudí v krajských štruktúrach, spomenul by som predsedov Rady, s ktorými som mal tú česť pracovať. Fenďa aj Diviak sú osobnosti, ktoré si vážim a uznávam ich pozitívny prínos pre moju prácu..."

Bolo mi cťou spolupracovať s Rudom Diviakom...

Re: Krajský šachový zväz Trnava - link

OdoslaťOdoslané: St Máj 20, 2015 4:29 pm
od LuboChess
Pre úplnosť doplním správu Rasťa Diviaka z krajskej konferencie Trnavského kraja - okrem uvedených mien delegátov s hlasom rozhodujúcim (Lukačovič, Kosár ml., Szitkey, Šarmír, Diviak ml.)

konferencia zvolila aj 2 náhradníkov menovite: Vladimír Hagara, Juraj Petényi.

Okrem toho má TT kraj právo na delegátov s hlasom poradným: Rudolf Diviak z titulu predsedu Rady SŠZ, Jozef Ráchela ako člen VV SŠZ a Ondrej Danada ako člen VV SŠZ (pôvodne bol za BA kraj, v súčasnosti už za TT kraj)
a predpokladám ako hosť z tohto kraja i kandidát na prezidenta SŠZ František Jablonický

Re: Krajský šachový zväz Trnava - link

OdoslaťOdoslané: St Máj 20, 2015 6:23 pm
od Fero Jablonický
Opravujem Ľubove poradie náhradníkov za delegátov Trnavskej konferencie: 1. Juraj Petényi, 2. Vladimír Hagara.

Re: Krajský šachový zväz Trnava - link

OdoslaťOdoslané: St Máj 20, 2015 9:06 pm
od LuboChess
Oficiálnom zápise čo poslal predseda kraja na zväz to je bez poradia ako Vladimír Hagara,Juraj Petenyi zápisnica z konferencie ešte nie je