Rebríček

Pravidlá, štruktúra, návrhy na zlepšenia, dotazy na admina

Re: FÓRUM CHESS

Odoslaťod LuboChess Št Apr 29, 2010 8:32 pm

Spočiatku viedol Chessinhead (škoda, že ustal mal zaujimavé DF) a Jozef, neskôr ich predbehol Martin, časom sa objavili nové kométy ako Julo, saat ....migazi (to bolo isto sachy.sk).

Julo štatistiky si vieš urobiť hocijaké i sám, robiť nejaké štatistiky členov VV je nekorektné (jednak DF je od 2008 - keď viacero z nás ani nevedelo, že budú v vo VV) a hlavne skúsenejší kolegovia, niektorí i opradený šedinami majú svoju vážnosť a dôstojnosť, aby sa tu neproduktívne hádalo s nami "pubertiakmi" (navyše práca vo VV sa nerovná počtom príspevkom,
skôr naopak, možno niekto viac pracuje než tu píše) a keď už ide o to každý člen VV tu má min. 1 "vystúpenie" (príspevok)
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: FÓRUM CHESS

Odoslaťod Július Gajarský Pi Apr 30, 2010 12:41 am

Ľubo OK - tiež si nemyslím, že aktivita a práca vo VV SŠZ sa má merať počtom príspevkov tu na fóre. Na druhej strane si myslím, že ak sa tu tu objavia otázky na oblasť patriacu do ich kompetencie nemali by zostať nezodpovedané a aspoň základnú informáciu poskytnúť môžu (a nenechať to všetko na Teba či prezidenta, aby tu viedol štatistiky ;) ...
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: FÓRUM CHESS

Odoslaťod Pavol Ivanič Pi Apr 30, 2010 7:39 pm

Presne tak - suhlas s p.Gajarskym
Pavol Ivanič
 
Príspevky: 23
Založený: St Jún 24, 2009 8:05 pm

Rebríček

Odoslaťod LuboChess Ut Sep 21, 2010 4:28 pm

Pri tom olympijskom ošiali som si ani nevšimol, že po Martinovi tu máme druhý nick, ktorý čerstvo vstúpil do Klubo TOP 1000 príspevkov

Aktuálne je rebríček TOP aktívnych (notorických) prispievateľov nasledovný:
(berie do úvahy len pisateľov nad 100 príspevkami, pričom v minulosti sa nebolo povinné registrovať, resp. niektorí mohli písať i pod viacerými nickmi),v zátvorek porovnanie s 29. 4. 2010 keď bol prvý TOP-kár Martin Huba
Výrazne si vďaka videám polepšil saat s 12-13 miesta sa vyšvihol na 5, medzi nových topkárov pribudol Hosť - i keď v minulosti bol ako neregistrovaný, resp. zrejme i iné nicky čo mu ubralo body, polešil si i Julo gajarský naopak mierne pohoršil Mirec a vypadl nám migazi, už len 3 príspevky delia Milana maroša aby sa zaradil do TOP 100.

1. Martin Huba 1120 (1017)
2. LuboChess 1011 (728)
3. Jozef 798 (690)
4. Jogo 684 (575)
5. Saat 569( 126)
6. O. Danada 453 (329)
7. J. Gajarský 462 (207)
8. Miror 442 (385)
9. Rasťo Diviak 326 (248)
10. Chessinhead 292 (278)
11. Norbertsnv 218 (192)
12. Riki1 205 (158)
13. Hosť 151 (nehodnotený)
14. J. Ráchela 142( 126)
15. Viktor 121( 116)
15. migazi - (vypadol) 103
16. Milan Maroš 97 (mimo rebríčka)
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Rebríček

Odoslaťod LuboChess Ut Jan 25, 2011 4:39 pm

Ondrej oddelním fór mi pripomenul vydanie III. edície rebríčka "Top" notorických písačov - prispievateľov do DF, do klubu patria len nicky so 100 a viac príspevkami (čo by i viacerí dosiahli, nebyť toho, že sa im príspevky rozdelili
do viacerých nickov, resp. anonymov a quasistov, pár príspevkov bolo i vymazaných), oproti aprílovmu a septembrovmu vydaniu na januárovej DF listine pribudol tretí tisícovkár - Jozef, v zátvorke údaj z 21. 9. 2010 - predošlý rebríček

1. Martin Huba 1361 (1120)
2. LuboChess 1269 (1011)
3. Jozef 1130 (798)
4. saat 897 (569)
5. Jogo 787 (684)
6. Ondrej Danada 660 (453)
7. Július Gajarský 566 (462) + 5 ako Amater
8. Miror 484 (442)
9. Rasťo Diviak 356 (326)
10. Chessinhead 296 (292)
11. norbertsnv 243 (218)
12. Riki1 237 (205)
13. Hosť 198 (151)
14. Jozef Ráchela 173 (142)
15. 3K 148 (- nehodnotený)
16. Mishik 137 (-)
17. viktor 130 (121)
18. Milan maros 112 (97)
19. Migazi 103 (103)
20. Curiosaurus 101 (0)

(pozn. s asi quasitami na 182, najbližšie do Klubu 100 majú Tomáš perička s 94 a pytlik s 90, zásadne zmeny nenastali až na saata, ktorý zosadil zo 4 priečky joga + najväčší náras Curiosaurus a iné anonymné nicky.
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Rebríček

Odoslaťod LuboChess Ut Jan 25, 2011 5:01 pm

Doplnenie rebríčka do klubu 100 ma veľlmi blízsko i Mário Horváth s 96 príspevkami, + 15. priečku 3K so 148 by bolo potrebné pripočítať min. ďalších 27 ako "presýpacie hodinky" + pár "Hostíkov"
Rebríček malého klubu (TOP 50 a viac, ktorí sa nezmestili do TOP 100 a viac)
21. Mário Horváth 96
22. Tomáš Perička 94
23. pytlik 90
24. Alžbeta Klučková 89
25. Igi 87
26. Ruperta11 84
27. asi quasi (1,2,3) 83 (70 + 8 + 5)
28. Rastislav Kevický 72
29. Peter Mego 69
30. Karol 64
31. Anonym 62
32. Palecek 61
33. Drahoš 59
34. Eric Peterson 52
35-36. Dana 50

a Wlk 50
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Rebríček

Odoslaťod Július Gajarský Ut Jan 25, 2011 5:51 pm

Ľubo - chýba mi jeden rebríček - členov VV SŠZ a prípadne Rady SŠZ - vzhľadom na (ne)aktivitu môže sa zrušiť rubrika VV SŠZ (viď počet príspevkov za vyše jeden a pol roka od začiatku funkčného obdobia, dátum posledného pred cca 3 mesiacmi ...)

Prečo dočerta si nepovažuje VV SŠZ za "povinnosť" aspoň neoficiálne informovať o svojej činnosti, príprave, prerokovávaných otázok, či zverejnenie/objasnenie výsledkov svojich rokovaní či rozhodnutí ...alebo "oficiálnych" vyjadrení či stanovísk?....
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Rebríček

Odoslaťod Július Gajarský Ut Jan 25, 2011 6:01 pm

Že by mal o čom písať, stačí citovať Stanovy SŠZ:
§ 10
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor organizačne a operatívne riadi činnosť zväzu a rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú
vyhradené konferencii alebo rade.
2. Počet členov Výkonného výboru na príslušné volebné obdobie stanoví konferencia. Členovia výboru
zabezpečujú plnenie úloh najmä v oblastiach:
a. ekonomicko-hospodárskej;
b. športovo-technickej;
c. legislatívnej
d. trénersko-metodickej;
e. organizačnej
f. klasifikačnej a matriky
g. rozhodcovskej;
h. práce s mládežou, ženami a seniormi;
6
i. vypracovania projektov
j. medzinárodných záležitostí;
k. komunikácie s verejnosťou.
4. Prezident zväzu zvoláva výkonný výbor podľa potreby, najmenej však deväťkrát ročne. Výkonný výbor
musí prezident zväzu zvolať, ak o to požiada rada alebo aspoň traja členovia výkonného výboru. Na
zasadnutiach výkonného výboru sa s hlasom poradným zúčastňujú predseda rady, predseda kontrolnej komisie
(resp. ich zástupcovia), a ďalšie prizvané osoby.
5. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomných nadpolovičný počet členov. Uznesenia sa prijímajú
väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.
6. Výkonný výbor môže podľa obsahu prerokúvanej problematiky na zasadnutie prizvať predsedov a členov
odborných komisií. Prizvaní účastníci zasadnutia nemajú hlasovacie právo.
7. Výkonný výbor je zodpovedný za:
a. schvaľovanie miesta, termínov, finančného a organizačného zabezpečenia súťaží usporiadaných
zväzom;
b. nomináciu a schvaľovanie reprezentačných výberov SR, schvaľovanie návrhov na udelenie
medzinárodných titulov;
c. rozhodovanie v otázkach súvisiacich s majstrovskými a pohárovými súťažami, ktorých
spoluorganizátorom alebo garantom je zväz vrátane disciplinárnych opatrení a trestov voči účastníkom
súťaží,
d. priznanie kvalifikačných tried rozhodcov a trénerov podľa výsledkov školení a seminárov, príp. zrušenie
oprávnenia;
e. riadenie a vykonávanie činnosti súvisiacej s propagáciou šachu a získavaním sponzorov;
f. vymedzenie práv a povinností sekretariátu zväzu a náplň práce jeho profesionálnych pracovníkov;
g. rozhodovanie o personálnych a platových otázkach sekretariátu zväzu;
h. sledovanie a vyhodnocovanie činnosti komisií;
i. prerokúvanie a uzatváranie zmlúv a dohôd s inými organizáciami;
j. prerokúvanie účtových uzávierok a rozpočtu zväzu;
k. zabezpečenie kontaktov s domácimi a zahraničnými športovými zväzmi a organizáciami;
l. vedenie evidencie čestných členov.
m. rozhodovanie v záležitostiach vyplývajúcich z členstva SŠZ vo FIDE a to zvlášť v oblasti finančných
vzťahov, zasielania požiadaviek na udelenie titulov FIDE a v oblasti ratingovania súťaží,
n. riešenie otázok vyplývajúcich z členstva v Slovenskom olympijskom výbore, zvlášť v oblasti
dodržiavania Antidopingovej charty a spolupracuje s Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky,
o. komunikáciu s organizáciami verejnej správy reprezentujúcimi partnera pre prideľovanie možných
dotácií a grantov naviazaných na verejné zdroje v SR a v zahraničí,
p. o ďalších otázkach, pokiaľ nie sú vyhradené konferencii alebo rade.
8. Právne úkony výkonného výboru vykonávané v písomnej forme, podpisujú za výkonný výbor aspoň dvaja
jeho členovia.
9. Žiadny člen výkonného výboru nemôže byť členom rady ani kontrolnej komisie.


Alebo si myslíte, že stačí jeden o činnosti v tej ktorej oblasti zo zápisu z VV SŠZ...
Môže sa potom niekto čudovať hodnoteniam práce VV, ktoré tu na adresu jeho členov tu v DF či medzi členmi všeobecne prevláda ?
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Rebríček

Odoslaťod Horváth Mário St Jan 26, 2011 4:44 pm

Počet príspevkov prispievateľa je síce zaujímavý údaj, ale vhodnejšie by bolo merať užitočnosť príspevkov. Niektoré príspevky sú hodnotnejšie, iné menej. K tým hodnotným by sa malo dať ľahko dostať, mali by byť vyzdvihnuté. Príspevky by mali hodnotiť čitatelia. Dalo by sa to nejako technicky vyriešiť?
Horváth Mário
 
Príspevky: 312
Založený: Pi Feb 01, 2008 4:18 pm
Bydlisko: Nové Zámky

Re: Rebríček

Odoslaťod Ondrej Danada St Jan 26, 2011 9:49 pm

Stačilo by na takejto úrovni?
Obrázok používateľa
Ondrej Danada
 
Príspevky: 1486
Založený: Po Nov 17, 2008 7:17 pm
Bydlisko: Bratislava

PredchádzajúcaĎalšia

Naspäť na Fórum o fóre SŠZ

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 2 hostí.